tisdag 28 september 2010

Förnyelse av De gröna?

Var ska de gröna landa - i fortsatt blockträsk där de äts upp?
 • I 12 av 29 valkretsar fick Sverigedemokraterna fler röster än Miljöpartiet.
 • Piratpartiet blev mer än 50 procent större än Gudrun Schymans Feministiskt Initiativ.
 • Trots att klimatfrågan för bara några månader sedan var stor så hamnade miljöfrågorna på tionde plats på listan över hur väljarna viktade de politiska sakområdena.
Vad ska man säga? Annat än att Gudrun Schyman förlorade på att det blev så jämnt mellan blocken, att SD:s framgång var lika väntad som sorglig samt att Miljöpartiet uppenbarligen inte lagt många strå i kors för att driva opinion för klimatfrågan. Sveriges näst mest populära partiledare/språkrör hade givetvis borgat för att miljö- och klimatfrågorna hamnat mycket högt upp om partiet velat driva frågan. Men MP hade ett block om foten.

Miljöpartiets riksdagsgrupp blir dock lite annorlunda - och förmodligen friskare - än den som nu suttit och låtit sig begravas i blockträsket i skuggan av språkrör som dominerat alltmer. En kort koll visar att få känner till andra än Peter och Maria från föregående riksdagsgrupp - detta är ett helt nytt förhållande. Tidigare har Miljöpartiets strategi varit att låta många få blomma ut och bli profiler, vilket inneburit att om det går i stå för språkrören har det alltid funnits kända och erfarna medieprofiler som har kunnat ta plats.

Nu gäller det att de nya och oförstörda ledamöterna tar för sig, vågar ifrågasätta sådant som blivit (o)vanor och ta en extra läsning av de ideologiska delarna av partiprogrammet. Och inse att det som nu behövs är en grön fredlig kulturrevolution för att förändra inte bara system och strukturer utan också normer. Tidsandan är mottaglig för det. Det gröna partiet har ett ansvar att försöka. Det är enda skälet till att partiet har ett berättigande  - om man har större mål än att administrera socialdemokratisk eller borgerlig materialistisk tillväxtpolitik.

Nykomlingar i riksdagsgruppen
Det är tio nykomlingar - tolv om man räknar in Agneta Börjesson och Maria Ferm, men de har varit involverade i rummet kring partiledningen även före valet. Det gäller att orka stå emot när trycket från partiledning och andra erfarna lägger sig över gruppen. Är man klok väljer man nya gruppledare, rotation är en av Miljöpartiets ursprungliga principer som det gäller att stå upp för om man inte vill fastna i gamla mönster. Och det är, som jag ser det, alldeles nödvändigt att byta ledamot i finansutskottet eftersom Mikaela Valtersson är är en av arkitekterna till det visionslösa rödgröna experiment som bjudit Reinfeldt på segern.

Hade det gått bättre för Miljöpartiet i valet hade enorma ideologiska spänningar byggts in. Från Roy Resare (f.d Ottosson)  - som inte blev invald eftersom rösterna inte räckte i Västernorrland -  till grönt radikala Annika Lillemets från Östergötland är det minst lika många mil som det var mellan Roy och mig.

Många tycks ha blivit överraskade av att Maria Ferm genom personval slog ut den rödgröna Karin Svensson-Smith, som säkert gjort ett stort demokratiskt hantverk men vars förankring i grön ideologi man kan ifrågasätta. Ska den gröna själen återvinnas betraktar jag valet av Maria som en framgång.

Intressant är också invalet av Valter Mutt, som fungerat som systemkritiske Carl Schlyters omvärldsbevakare. Och förstås valet av Gustav Fridolin, till vilken många miljöpartister lägger både hopp och sina egna drömmar om vad som är grön politik. Därmed har Gustav på något sätt en ohyggligt svår och otacksam situation, som i viss mån liknar den som Barack Obama hade inför presidentvalet.

Tre tänkbara kvinnliga språkrör i riksdagsgruppen
Åsa Romson, miljöprofilerad, och Annika Lillemets, med stark grön identitet, är nya i riksdagsgruppen och kan därmed naturligt bli de som nomineras av grupper som inte vill se Mikaela Valtersson i uppdraget som kvinnligt språkrör. Utanför riksdagen, men i partistyrelsen, finns Akko Karlsson, karismatisk outsider.

Återupprättad identitet?
Hur som helst: det finns vissa möjligheter för blockpartiet att återuppbygga sin identitet och inför valet om fyra år faktiskt kunna bli modiga opinionsbildare istället för fega opinionssurfare. Bland kvarsittarna finns förmågor som jag hoppas får blomma ut när de ges tillstånd att få lämna skugglandet och den räddhågsenhet som präglats av blockpolitikens inneboende logik.

Men det är lång mental väg att gå från att ha varit opinionssurfare till att bli opinionsbildare. Risken att bli nedmald i riksdagen är inte obetydlig. Och det är så oändligt svårt att själv märka att man sitter på ett sluttande plan.

Hur som helst: språkrören träffade statsministern igår, man tycks ha kommit överens om att något mer formaliserat samarbete inte är aktuellt utöver flyktingpolitik - den borgerliga regeringens flyktingpolitik bedöms (Studio Ett, P1) numera som human av Peter Eriksson. Dessutom har nu rören insett att den rödgröna strategin misslyckats men ändå ges signal om att det rödgröna samarbetet skall fortsätta i någon form - men samtidigt noteras att det är osäkert om man skall lägga en rödgrön blockbudget. Ett första steg mot frigörelse, menar Göran Eriksson i SvD.

17 kommentarer:

 1. Intressant analys! Journalistkåren lär ha fått ett "problemformuleringsinitiativ" att förhålla sig till!
  Som miljöpartist blev jag också förvånad igår när jag hörde Peter hylla regeringens integrations- och asylpolitik. Som miljöpartist har jag haft uppfattningen att regeringens politik på detta område varit mycket kritiserad av oss. Jag hänger inte riktigt med i svängarna och känner mig duperad med anledning att jag trott på språkrörens tidigare kritik av Billström.
  Gräsrot med uppdrag

  SvaraRadera
 2. Blockbildningen har varit hämmande för politiken.

  SvaraRadera
 3. Peter E är en katastrof - vad står karlen för? Jag upplever att han är en kappvändare utan like.

  SvaraRadera
 4. En radikal grön politik (eller ska vi säga normal) lönar sig. I Mölndal har vi normalt legat i nivå med resultatet på riks. I förra valet hade vi 5,82 % vilket var ungefär som riks. Detta val fick vi 10,43 % (rikets 6 bästa kommun)vilket trots att vi fört ut vårt ”radikala” gröna budskap i lokal press, i fullmäktige och i kampanjer och valstugor. Trots att vi gjort upp med S och V om att genomföra en hel del gemensamt har vi inte fastnat i blockpolitikens fåra och trots att en stor del av Mölndals 60 000 invånaretillhör medelklassen med hög inkomst i jämförelse med riket.
  Nu är det naturligtvis svårt att jämföra lokalpolitik som normalt inte är speciellt ideologiskt driven. Men jag är övertygad om Miljöpartiet fört en tydlig parallell visionsbaserad politik med tydliga samhällskritiska inslag så hade vi haft ett betydligt starkare parti idag. Vid de tillfällen jag själv kampanjat eller stått i valstugor så har både väljare och folk i allmänhet i förvånansvärt stor utsträckning - nästan frustrerat framfört kritik av konsumtionssamhället och det fullständigt ohållbara med den. Det finns en växande folkopinion som måste tas tillvara av ett grönt parti som inte odlar myten om att modern teknik är den långsiktiga lösningen på alla miljö, klimat och resursproblem. B
  Tiden är faktiskt mogen för gröna ideologer som Valter Mutt, Annika LIllemets m fl.

  SvaraRadera
 5. "Tidigare har Miljöpartiets strategi varit att låta många [...] bli profiler"

  Nja, MP har snarare en stor brist på profiler, vilket ligger helt i linje med språkrörstanken. Detta är visserligen demokratiskt tilltalande men knappast vad väljarna vill ha. Folket vill ha en stark ledare som de kan avguda på samma sätt som de flesta kommentarer på denna sida avgudar Schlaug.

  Carl

  SvaraRadera
 6. Hej. "Tidsandan är mottaglig för det." Hoppas du har rätt. Har du belägg ?
  Eric

  SvaraRadera
 7. Hej

  Pr byrån Westander har anställt Paulo Silva och skriver följande, se nedan. Jag menar att Paulo varit en av dem som strategiskt helt varit ute och cyklat ändock belönas man med dessa ord - tragiskt. Han har drivit att miljöpartiet skall bilda block med socialdemokraterna och vänsterpartiet, vilket varit helt felaktigt. Han var sugen på karriärs poster.

  Robban

  Robban
  "Pr-byrån Westander har anställt Paulo Silva, som har haft nyckelpositioner inom Miljöpartiet under mer än tio års tid. Senast var han chef för språkrörens stab i riksdagen, dessförinnan jobbade han på Westander 2007-2008.

  – Som pr-konsult kan jag fortsätta jobba med viktiga samhällsfrågor, gärna i ett nära samarbete med näringslivet. Att gå tillbaka till Westander kändes som ett naturligt val, inte minst eftersom byrån står för öppen lobbying och ett eget engagemang i sakfrågorna, säger Paulo Silva.

  Paulo Silva har under flera år arbetat som politisk rådgivare till Maria Wetterstrand och Peter Eriksson och var senast chef för språkrörens stab. Inför årets valrörelse var Paulo Silva dessutom en nyckelperson för Miljöpartiet i det rödgröna samarbetet vad gäller förhandlingar, utarbetande av kommunikationsstrategi och planering av den rödgröna valrörelsen. Paulo Silva har tidigare varit språkrör för Grön Ungdom, pressekreterare i Europaparlamentet och i riksdagen samt politiskt sakkunnig på finansdepartementet.

  – Paulo Silva är en av Sveriges skickligaste opinionsbildare och lobbyister. Westanders uppdragsgivare kommer att få stor nytta av hans kompetens och engagemang, säger Westanders vd Patrik Westander."

  SvaraRadera
 8. När nu Mp centralt gett upp inte bara EU-motståndet utan även åtminstone delvis, miljön, kan man fråga sig varför man skall rösta på just detta parti?

  SvaraRadera
 9. Leif: Jag är inte ett dugg förvånad över er framgång i Mölndal, och jag tror att den delvis utgör ett svar på Erics fråga om vilka belägg jag har för att det i tidsandan finns ett sug efter något annat än det tröttsamma tillväxt- och konsumtionsidealet.

  Carl: Jag delar inte riktigt din uppfattning. Det är faktiskt så att i olika undersökningar under de år jag har koll på (åren då jag var språkrör och några år efter då jag hade mediautbildning med MP:s riksdagsgrupp och i det sammanhanget tog del av opinionsundersökningar på "kändisfaktor" bland partierna.)

  Inför valet 1988 hade vi som mycket litet parti fyra mycket välkända politiker - förutom rören även medvetet frammatchade Åsa Domeij och det tidigare röret Per Gahrton som, till skillnad från de flesta andra partiers avsuttna partiledare uppmuntrades att ta utrymme.

  När jag slutade som rör år 2000 hade partiet många mycket välkända profiler, som när som helst kunde bidra för att öka medieintresset och visa hur grön ideologi bygger på mångfald: Lars Ångström, Åsa Domeij, Gustav Fridolin, Yvonne Ruwaida förutom rören. Inga andra av de små och medelstora partierna - det vill säga alla utom S - hade så många välkända ansikten. I detta låg en given strategi, för tanken med språkrör har aldrig varit att andra skall hämmas eller förpassas till skuggområden.

  Nu kan man säga att det var starka personer som skapat sig sin roll som kända politiker - det ligger en del i det, men utan en strategi om att aktivt och medvetet öppna upp och tacksamt ta emot detta skulle det inte lyckas. I den riksdagsgrupp som nu lämnar scenen fanns lika starka profiler, men jag tror att de medvetet eller omedvetet hållits tillbaka. Kanske därför att blockpolitiken kräver det i takt med att varje ord måste vägas på blockets gemensamma våg?

  SvaraRadera
 10. Varför valde Mp att profilera sig i just invandrarfrågan?
  Där är ju åsikterna överensstämmande mellan de etablerade partierna.
  Eller vill kanske Mp ha ökad invandring eller rent av fri sådan?

  SvaraRadera
 11. Anonym 15:04:

  Från MP:s hemsida:

  'Alla människor skall ha rätt att leva och bo var de vill. Vi vill därför på sikt införa en helt fri in- och utvandring ur Sverige och övriga Europa.'

  (Lite oklart vad 'ur Sverige och övriga Europa' betyder.)

  SvaraRadera
 12. Birger,
  Miljopartiet skulle kanske må bra av att skaffa sig en Grön Eminens.

  Denna person bör stå utanför riksdagen, men får gärna känna den ingående.

  Hon eller han får gärna före detta språkrör - aven före detta medlem; får gärna vara debattglad och utmanande.

  Ett "motvallsrör" som ständigt påminner om den gröna läran - inte på ett konservativt sätt, utan radikalt och framåtblickande.

  Det blir nog svårt att hitta en sådan person!

  SvaraRadera
 13. Jag begriper inte vad som är så konstigt med att Gudrun och hennes parti fick klart färre röster än piraterna?

  Gillar inte något av dessa två partier, anser snarare att det är ett stort friskhetstecken bland svenskafolket att båda dessa avvisades med kraft. Synd bara att inte SD avvisades samtidigt.

  SvaraRadera
 14. Enligt inlägg 15:52 ovan vill Mp ha fri invandring inom "Sverige och övriga Europa"
  Detta är en ALLDELES FÖR SNÄV zon. Vi lever i en globaliserad värld och fri invandring bör alltså gälla hela jorden.

  SvaraRadera
 15. Anonym 08:50:

  Det står inte 'inom' utan 'ur'. Om det hade stått 'inom', så hade det varit uppenbart vad de menade; nu vet jag ärligt talat inte vad de menar.

  SvaraRadera
 16. Gröna förhoppningartors sep. 30, 03:55:00 em

  Carl: tror inte vi som hänger här och hyllar Birger är ute efter en stark ledare. Snarare tvärtom, eftersom vi gillar det Birger skriver. Många blir nog så glada över att Birgers röst finns i det svenska ökenlandskapet... så det gäller att smickra så han inte slutar :-)


  Som kvinnlig språkrörskandidat innanför riksdagen borde Lise Nordin vara med på din lista! Det är dags för Göteborg - och landsbygdsfokus.

  http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=209792

  SvaraRadera
 17. Jag tycker att miljöpartiets utveckling under senare år visar att sådana partier har gjort sitt. Folk vet inte vad det röstar på, de tror att mp är samma parti som på 80-talet. Det är det definitivt inte.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.