söndag 26 april 2009

Tjernobyl - och när kommer nästa...?

Idag för 23 år blev våren förstörd. Ni som inte var med, eller för små för att minnas, kanske tycker att kärnkraftsfrågan är larvig att älta. Men det är den inte. Det är inte bara uranbrytning och avfall som är problem. Det är driften också.

Klockan 01.26.49 den 26 april 1986 hade trycket i reaktor fyra vid kärnkraftverket i Tjernobyl stigit till över hundra gånger det maximala.

Det 95 ton tunga locket på reaktorn lyfte. Taket slets sönder. Radioaktivitet slungades ut från härden. Hela byggnaden skakades, brinnande delar och kärnbränsle kastades ut i omgivningarna.

Det brann överallt. Ett jättelikt moln bildades. Radioaktiviteten steg och fördes med med vindarna mot väster. Enligt alla kalkyler var det som skedde totalt osannolikt. Det kunde inte hända. Sannolikheten var försumbar.

Två dagar senare fick vi veta vad som hänt. Vi tog bort barnen från sandlådan. Vårgrönskan kändes smutsig. Vi tittade mot himlen, observerade hur molnen rörde sig. Kände äckel. Till och med längtan efter sommardagarna med båten var som bortblåsta.

Men värst av allt var sandlådan. Barnens små hinkar och spadar låg där. En docka satt kvar efter morgonens lek. Ett glas med förra årets svartvinbärssaft stod på en liten bänk bredvid.

Det var i Forsmark man upptäckte strålningen. Det hade börjat smattra från detektorn när en av de anställda skulle gå igenom en sluss. Man trodde att han trampat i radioaktivt smuts som någon av misstag fört med sig in i omklädningsrummet. Men det smattrade lika mycket om alla som närmade sig slussen.

I Dagens Nyheter har berättats hur skyddspersonalen går ut med geigermätare utanför kärnkraftverket och upptäcker kraftigt förhöjda strålningsvärden. De tar prov på gräset utanför reaktorerna. Får besked från sitt laboratorium att gräset innehåller Cesium 137 och Jod 131. Höga halter. Allt pekar på att en kärnkraftsolycka inträffat.

Ledningen för Forsmark beslutar strax efter elva på förmiddagen att evakuera alla anställda som inte var absolut nödvändiga för drift och säkerhetsarbete. 800 anställda evakueras.

I svensk media råder tystnad. Några svenskar som var på väg hem längs tyska Autobahn får höra den amerikanska arméns lokala radiostation rapportera om att strålningen från Forsmark snabbt stiger.

Senare under dagen upptäcker man ökad strålning också i Finland. Tre dygn efter härdsmältan i Tjernobyl erkände Sovjetunionen vad som hänt. "En olycka har inträffat vid Tjernobyls kärnkraftverk. En av reaktorerna har skadats", meddelar nyhetsbyrån Tass.

De svenska apoteken säljer massor av jodtabletter, småbarnsföräldrar blir rekommenderade att duscha barnvagnshjulen om man kört i vattenpölar. Man ska inte äta sådant som växt där radioaktiviteten slagit sig ner. Jakt ställs in. Renbeten förgiftas. För höga doser i fisk. Julgransodlare är oroliga.

Folkpartiets partiledare Bengt Westerberg passar på att vädra tanken att partiet nog bör arbeta för snabbavveckling av kärnkraften. Centerns partiledare Olof Johansson kräver att folkomröstningens reslutat skall efterlevas. Socialdemokraterna lovar på heder och samvete att kärnkraften skall vara avvecklad 2010. De ljög. Det gjorde de senare också. De gjorde inte ett dyft för att löftet skulle infrias. Tvärtom.

Än en gång:
Så sent som den 15 juni 1995 säger Ingvar Carlsson så här i en riksdagsdebatt som handlar om energipolitik och moral:

Anf. 42 Statsminister INGVAR CARLSSON (s): Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag gör det, men jag skall gärna för Birger Schlaug upprepa att för mig är en folkomröstning ett utomordentligt viktigt instrument i demokratin. Har man valt att underställa folket en fråga, kan man inte utan vidare nonchalera dess beslut. Därför är detta inte bara en energipolitisk fråga för mig. Det är också en moralisk fråga. Svenska folket har sagt ifrån genom att rösta för en avveckling 2010, och då kan vi inte bara ändra på det.

Mitt förtroende för socialdemokratin har därefter varit i stort sett obefintligt när det gäller energipolitik. Mitt tips är att det blir en socialdemokratisk regering som kommer att godkänna nya kärnreaktorer. Varför skulle man lita mer på Sahlin än på Ingvar Carlsson?