torsdag 9 december 2010

Vågar gräva, vågar utmana

Har hon bara lite rätt så...
Det finns en dokumentation i boken Mobiltelefonins hälsorisker, av Mona Nilsson, som gör mig matt, förundrad och ibland nästan förstummad. Mona Nilsson är en myndighet i sig, tycks det. 

Har hon rätt i bara tio procent av sina konstateranden/påståenden är det tillräckligt för att beteckna det som hon beskriver som en skandal. Jag vill inte att hon har rätt, för jag gillar den nya tekniken, de trådlösa nätverken och allt det synligt rationella som de för med sig...

Men: Jag får Raquel Carsons Tyst vår på näthinnan när jag läser Mona Nilssons bok. Tyst vår var boken som startade den stora miljödiskussionen och vars författare blev förlöjligad och förtalad av hela det etablissemang som kände sig anklagat för gravt miljöbrott. Tyvärr hade Carson rätt när hon beskrev den smygande förgiftningen genom näringskedjorna - som  följd av bekämpningsmedel av olika varianter. Hon anklagades för att inte veta vad hon talade om - hon var biolog, med låg status, och inte kemist, med hög status. Dessutom var hon kvinna, vilket utgjorde skäl för ironiska kommentarer i radio, teve och tidningar - inte minst i USA.

Jag får också en läskig känsla av att känna igen situationen som uppstod när asbest började ifrågasättas. Förnekelsen var total. Arbetare som insjuknade blev utan skadestånd. Jag känner igen känslan från kvicksilverdebatten - förnekandet, förlöjligandet, fördröjandet och så det plötsliga erkännandet och förbud. Asbest och kvicksilver var lätt att byta ut - ungefär som freoner i kylskåp och frysar var lätt att byta ut. Nu handlar det om något helt annat, av samma samhällsbärande typ som fossila bränslen: mobiltelefoner, trådlösa nätverk. Som gör livet lättare, smartare och mer enkelt och bekvämt för de flesta av oss. Inte minst mig.

Hur många nya sjukdomar, vars existens i sig utgör "civilisationskritik", har inte förnekats på detta sätt. Men: när så småningom allt fler fakta börjar bli besvärande ersätter plötsligt ett nytt paradigm det gamla. En vetenskaplig revolution uppstår. Och sedan ägnar sig vetenskapsmännen åt detaljer i den nya modellen istället för den gamla tills envisa människor - inom eller utom den formella forskningsvärlden - tar vetenskapens kärna på allvar, nämligen att ifrågasätta också det nya som sägs. Mona Nilssons envetna arbete är en del i den goda vetenskapens kärna: ifrågasättande, framtagande av gömda forskarrapporter och ihärdig jakt på nya rön.
Det skall bli oerhört spännande att även fortsättningsvis följa frågan om mobiltelefoner och strålning. Jag hoppas att Mona Nilsson har fel, att de forskare hon hänvisar till har fel. Men risken finns att hon har rätt i tillräckligt mycket för att vi om tjugo år kan komma att använda ordet skandal. Och stå där med byxorna nere, telekablarna nedmonterade, fastsmetade i ett trådlöst bekvämt och smidigt nätverk som visar sig vara en miljöbomb. Gud förbjude! (Vad nu det utropet är värt när det kommer från en troende ateist...).
 
Mona Nilssons hemsida finns här.
I serien En bok - en författare, samtalar jag med henne här
Kritik av Mona Nilssons kritik finns på VoF:s hemsida
här bemöttes Mona Nilssons tidigare bok av docent Björn Cedervall. 
Intressant grepp är att lansera idéer om att mobilstrålning är nyttigt och hälsofrämjande. 
I Forskning och Framsteg  diskuterades för några år sedan "om hur och i vilken utsträckning vi överhuvud taget bör utvärdera bieffekterna av ny teknik, samt om hur detta kan hanteras i offentligheten."

81 kommentarer:

 1. Ditt inlägg idag inbjuder verkligen till fördjupning i ett, får man säga så, spännande ämne. Snyggt med referenserna på slutet.
  Stellan Tengroth hade en krönika i Fria 1 dec - om förnöjsamhet. Kanske något att ha i bakfickan, när kontakten bryts ?

  http://www.fria.nu/artikel/86155

  Eric

  SvaraRadera
 2. Tillgången till trådlös kommunikation är - oavsett strålningsrisker - både plus och minus.

  Om tillgången försvann - vem vet? Många av oss skulle möjligen uppleva den nygamla världen som en befrielse.

  SvaraRadera
 3. Vad var det för fel på att knacka runstenar? Eller att använda kurirpost?

  Var vi mindre lyckliga på den tiden?

  SvaraRadera
 4. Länder med egen mobiltelekommunikationstillverkning sägs ha högre tolerans i sina regelverk mot strålningen, än vad andra länder har.

  (Källa: www.vagbrytaren.org)

  Skulle det kunna tyda på en sorts solidaritet mellan å ena sidan branschen och å andra sidan myndigheterna + politikerna/lagstiftarna?

  SvaraRadera
 5. Men varför skulle tillverkarna vilja åsidosätta folkhälsan, bara för att tjäna snabba pengar?

  Tillverkarna är ju beroende av att kunderna finns kvar i livet, så de kan köpa nya telefoner vartefter de får nya designer.

  Eller är branschen fartblind? Är vi konsumenter bländade av den nya guden, Konsumismen??

  SvaraRadera
 6. Anonym 09:31:

  Branschen ser oftast bara ett kvartal fram, eller i bästa fall några verksamhetsår. Om jag tillåter mig själv att spela djävulens advokat så är det faktiskt inte heller deras uppgift att blicka 20 eller 50 år framåt i tiden, framför allt inte när vetenskapen inte levererat något handfast.

  Nej, visar det sig att mobiltelefonin är skadlig är felet i första hand vetenskapens och politikens anser jag. Åtminstone så länge vi lever i en tillväxtekonomi.

  SvaraRadera
 7. Intressanta länkar för att få en bra bild av läget! Det blir nog datorn ikväll istället för teven!

  SvaraRadera
 8. Det är väl med mobiltelefonerna som med allting annat som människan använder. Det är "dosen" det kommer an på. Jag känner människor vars mobiler är nästan fastlimmade vid deras huvuden, och det kan ju inte vara bra. Sedan är vi olika känsliga också. En del människor kan kanske inte använda mobil överhuvud taget. Men en låg till måttlig användning tror jag är helt oskadlig för de allra flesta.

  Varje ny teknik som introduceras ledsagas av en debatt om teknikens farlighet för människan. Det är bra. Men det uppstår dessutom alltid en liten rest av människor som driver debatten in absurdum. De ger sig inte vilka forskningsresultat som än redovisas. Det är kanske också bra, men till slut orkar man inte lyssna längre. Jag tror vi befinner oss där nu när det gäller mobiltelefoner.

  För några år sedan representerade jag miljöpartiet i en kommunal miljönämnd och jag motionerade i den här frågan. Jag trodde då att man undanhöll vissa fakta som är obehagliga för vissa. Men vi gjorde en ordentlig genomlysning och min oro stillades.

  Min egen mobil är av stenåldersmodell, d.v.s. jag kan endast använda den som telefon. All övrig användning som är möjlig i dag klarar jag av bättre på min stora datorskärm. Men i exempelvis nödsituationer kan det ju vara bra att ha en mobil, och det är kanske också möjligt att denna positiva funktion får de eventuella negativa effekterna att blekna.

  SvaraRadera
 9. Björn Cedervalls kommentar på Vof kändes onekligen ganska trovärdig...

  Vad säger du om den Birger?

  SvaraRadera
 10. Kommentar från mejlen:

  Får jag bara påpeka att Björn Cedervall även är konsult vid Vattenfall Power Consultants, hans anställning vid KI utgör bara en bisyssla där han undervisar röntgensjuksköterskor. Cedervall är kärnkraftssäkerhetsexpert och har aldrig forskat på effekter av mobilstrålning. Vid en period då 3G-utbyggnaden var på tapeten projekterade det Vattenfallföretag där han var anställd på hur man skulle kunna tjäna pengar på 3G-utbyggnaden.
  Mika

  SvaraRadera
 11. Nilssons belackare är själva kritiserade: Björn Cedervall är inte bara anställd vid Vattenfall Power Consultants, som Mika påpekar. Han har sedan början på 2000-talet konsekvent kritiserat forskare som funnit att mobilstrålningen innebär en hälsorisk, och har dessutom anknytning till VOF.

  VOF hör enligt vissa bedömare till gruppen aggressiva ”pseudoskeptiker” som rabiat kritiserar allt som utmanar rådande paradigm. Text Deras kamp för ”sanningen” kommenteras ofta i bloggosfären där föreningen bland annat benämnts ”fascistoid”. Text

  Kritisk granskare för mångfald

  SvaraRadera
 12. Hörde någon om Birger frågade Mona Nilsson om datorernas hälsorisker?

  SvaraRadera
 13. Det handlar inte bara om mobiler och dess hälsorisker, det handlar om att vi bestrålas från sändare med en elektromagnetisk strålning som är helt väsensskilt från naturlig strålning, dessutom inom ett frekvensområde som är ytterst svagt naturligt och är inte alls jämförbart med solinstrålningen. Sändarna sänder oerhört starkt dygnet runt och är total, global och ständigt närvarande i vår livsmiljö.

  SvaraRadera
 14. Jag är starkt kritisk till all strålning. Det finns ingen strålning som vi människor klarar i längden utan att ta skada rent biologiskt. Att vi blir mer och mer sterila finns redan på pappret och detta är helt klart en konsekvens av vår mobilanvändning. Om 5-6 generationer kan vi inte få barn på normal väg.

  Kommer ni ihåg när man uppfann röntgenstrålarna? Denna röntgen kom att revolutionera och hjälpa oss människor på vägen. MEN vissa dog för att tekniken kom till utan att man visste HUR FARLIGT DET VAR. Samma sak gäller för mobiltelefoner. Nu bestrålas vi mer och mer från nya sändare och gamla ligger kvar i drift. Snart går detta åt helsike rent ut sagt.

  Man behöver alltså ingen egen mobiltelefon längre för att drabbas.

  Dessutom behöver man inte förstå tekniken för att bli sjuk. Inte heller för att misstänka vad som ligger bakom. Tyvärr är svensken alldeles för flat i sin läggning så vår generation i sverige är redan förlorad... pga av industrins girighet och gemene mans dumhet som inte gör sin röst hörd.

  Jag anser att alla i politiken är skyldiga då de inte ingriper eftersom ingen normal svensson förstår att tekniken är farlig.

  Mobiltelefonerna går att ha kvar liksom tekniken, men den måste göras mindre farlig. Andra länder har redan tagit lärdom av svenska forskare som vi enl. SSM inte kan lita på. Varför kan andra länder som Frankrike lita på vår forskning men inte vi själva?

  Ingen kan tydligen bli profet i sitt eget land, eller hur?

  Mona Nilsson har tyvärr rätt i det mesta hon skriver och säger. Det kommer en dag då ni också förstår detta, även om ni förnekar det. Kanske först då ni själva blir sjuka med den symptombild ni förnekar skulle ha ett samband med icke joniserande strålning.

  Det är oftast så det börjar. Någon man känner drabbas och så småningom en själv...
  /J:ett

  SvaraRadera
 15. Anonym 17:34 - Nej, det hoppas jag ingen hörde för det fanns ingen sådan fråga att höra.

  Erik: Jag hoppas att han själv svarar på den kritik han fått bland kommentarerna här.

  Anonym 09:31 - Det är väl, oavsett om det är risker med mobiltelefoner eller inte, så att de flesta branscher idag lever med kvartalsekonomi. Det handlar också om att sälja så mycket som möjligt med i sorts ett vilka medel som helst - nästan ingen reklam idag riktar sig till våra hjärnor, utan till magtrakten, vi ska inte använda rationella argument för våra köp. Och att mjölken står längst i i de flesta livsmedelshallar beror ju också på något, att vi skall spendera våra pengar på vägen till mjölken. OPM-syndromet gäller i vårt ekonomiska system (other peoples money - det gäller att förflyta andras pengar till egen ficka med så eleganta metoder som möjligt.

  SvaraRadera
 16. Intressant analys av hur vetenskap fungerar, Schlaug. Du har en massa kunskap mellan öronen. Du borde bli politiker. Tack för ditt fantastiska föredrag förra helgen på Strindbergsmuséet. Det var verkligen FANTASTISKT! Blev mycket överraskad över dina kunskaper om svensk litteraturhistoria! Det förväntar man sig inte av en miljömupp. Som sagt, du borde nog bli politiker.
  Pelle U

  SvaraRadera
 17. Den här poppade upp idag, och verkar ju passa ämnet i fråga. Professor Olle Johansson på karolinska institutet i Stockholm intervjuas. http://www.youtube.com/watch?v=PXK7wuZfd4I

  SvaraRadera
 18. Hur göra för att få Uppdrag granskning att tända på Mona Nilssons bok och följa upp med ett upproriskt program?

  Birger, har du de nödvändiga kontakterna inom SVT?

  SvaraRadera
 19. Media är styrda av samma ägare som telecom. Tyvärr lyckas ingen med konststycket att få ut denna information i media utan att den dementeras och förlöjligas på plats av SSM. Däremot får SSM sändningstid för att få säga att strålningen är ofarlig.
  Tvärtom händer aldrig...

  Chefredaktörerna på tidningar vågar inte ta upp något om detta ej heller får TV någon sändningstid pga styrning uppifrån ägarna. Red ut vem som har vilka poster inom media och vad de gjort tidigare. Ni kommer att bli förvånade...

  Dessutom skulle jag skulle vilja veta ägarstrukturen på samtliga mediastationer, tidningar som TV. Allt för att klargöra kopplingar till Telecom.

  /J:ett

  SvaraRadera
 20. Jag tror man skall vara oerhört försiktigt med konspirationsteorier, risken är att den som överladdar kritiken motverkar sina egna syften och låter all den kunskap som insamlats försvinner i de töcken av hårddragningar och hårdtolkningar i vars form kritiken framförs. Schlaugs eleganta text gör att man öppnar sig och blir mottaglig och nyfiken istället för att stötas bort av det man kan uppleva som fundamentalism!

  SvaraRadera
 21. Allt levande på vår Jord har genom årtusendena anpassats till det vi kallar för naturlig miljö (med grundförutsättningar som ren luft att andas, rent vatten att dricka, rena jordar att odla i o s v).

  Eftersom människans nyttjande av Jordens resurser medför avfall som ofta numera består av artfrämmande komponenter (gifter i form av kemikalier, tillsatser i mat, avgaser mm), så vet vi att vårt moderna leverne kan orsaka allvarlig negativ påverkan på vår hälsa, vilket sjukstatistiken tydligt påvisar.

  Elektromagnetisk strålning i vår miljö förekommer både naturligt och av människan tillverkad.
  För strålning i det vi kallar radiofrekvensspektret, innefattande även mikrovågsområdet, så gäller för allt levande det vi kallar den naturliga bakgrundsstrålningen, som i huvudsak kommer från solen, som hälsoriskgräns.

  Solens strålningsnivå i radiofrekvensspekteret ligger normalt i området ca 0,1 pikowatt till 100 nanowatt per kvadratmeter i strålningstäthet (0,1 pW/m2 – 100 nW/m2), och variationen orsakas bland annat av solstormar mm.

  Människan har inte något organ eller kroppsfunktion som kan känna strålning i radiofrekvensspektret, om den inte är så extremt stark att den bränner oss. Orsaken till detta är att det naturligt aldrig kan uppstå så stark strålning i det frekvensområdet, vi ska inte behöva något varningssystem.

  Men människan kan aldrig finna sig i bara vad naturen har skapat, så därför används nu detta frekvensområde, med mycket stark elektromagnetisk strålning, som bärare av den trådlösa teknikens information.

  För den av människan tillverkade elektromagnetiska strålningen som avges från trådlösa tekniker finns heller inget framtaget gränsvärde. De referensvärden som strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till är enbart satt utifrån risken att vi inte ska bli kokta av strålningen (med god marginal), vilket passar telekomindustrin och operatörer utmärkt, för att trådlösa system ska få fortsätta att byggas ut (nu med 4G), men dessa referensvärden har ingenting med biologisk skaderisk för levande varelser att göra.

  Dessa referensvärden ligger hundratusentals till hundratals miljarder gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen (jo, du läste rätt, miljarder gånger)! Självklart påverkar det allt levande negativt, eftersom vi inte är anpassade för detta, och påverkan kan för människan yttra sig i nästan vilken form som helst, från huvudvärk, sömnproblem, trötthet, oro, ångest, retlighet, glömska, öronsus, blodtryckshöjning, synrubbningar, näsblödning mm, till på sikt även hjärntumör. Den trådlösa tekniken är därför inne i en total återvändsgränd, men det kommer att ta lång tid innan det blir självklart för alla.

  Enligt bl a forskare i Lund (Salfordgruppen) så är troligen en miljon svenskar nu skadade av den trådlösa tekniken, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt. Ca 5 miljoner svenskar har nu t ex sömnproblem, ca 900 000 intager varje kväll receptbelagda sömnmedel! Så frågan blir, hur många skadade ska vi tillåta innan vi drar i bromsen?

  Läs gärna mer om strålningsrisker och hälsa här: www.maxicom.se/Stralningsrisker.php

  SvaraRadera
 22. Angående Björn Cedervall:

  det är lite dumt att många här räknar upp Cedervalls yrkesuppdrag som om dessa per automatik ogiltigförklarade hans argumentation.
  Om vi går tillbaka till retoriska lagarna kan man kanske säga att uppdragen åt industrin gör att hans "ethos" får sig en liten törn. Men är man nu doktor och docent i medicinsk strålningsbiologi måste det väl ändå finnas någon trovärdighet kvar? Och utan att kunna något om hans ämne är känns hans "logos" oklanderligt.

  Vi ska såklart känna till vem han samarbetar med när vi läser hans slutsatser. Men min kontenta är att hans inlaga inte kan ogiltigförklaras bara utifrån vem som betalar hans lön?

  SvaraRadera
 23. Svar till Anonym 10 december, 2010 08:41
  Konspirationsteori? Man kanske kan tycka så, men det är väl lite konstigt när svensk media INTE tar upp detta ämne utan låter det vara tyst i media trots att det haglar av artiklar i Fransk media liksom många andra länder runt ikring oss. Dessutom har SSM yttrat sig genom att säga "-Vi ska inte oroa i onödan". Vilken onöda? Ska inte folket själva få välja? Vi är med andra ord påtvingade tekniken som alla gillar idag, men inte har en aning om dess baksida, strålningen som nu börjar skada allt biologiskt liv.

  Och varför tystas alltid forskningen ner, som verkligen visar att det påverkar biologiskt liv?

  Är man inte insatt i ämnet och sett utvecklingen av media på området kan man tycka att det handlar om konspirationsteorier, men har man följt forskningen och ser att inget händer i svensk media, ja då undrar man... VARFÖR ÄR DET SÅ TYST I ÄMNET EMF här i sverige?
  /J:ett

  SvaraRadera
 24. En studie över hur barn påverkas av mobilstrålning har nyligen publicerats och ledande internationell press har skrivit om det, exempelvis CNN och Business Week. Däremot har det varit helt tyst i svenska medier om de alarmerande resultaten: De barn vars mammor som använt mobilen mest under graviditeten och sedan låtit barnen exponeras mest upp till 7 år för mobilstrålning, har också mest beteendestörninga

  SvaraRadera
 25. Mona Nilsson är rätt!
  Sanning: "Den skandalösa Maria Feychting: vetenskapligt bedrägeri"
  www.next-up.org/Newsoftheworld/ICNIRP.php

  SvaraRadera
 26. Där ser man. Maria Feychting verkar köpt till SSM med tanke på den artikel hon då gjorde i Expressen 2007-02-27 som cancerforskare. http://www.expressen.se/1.533144

  Birger, vet du något om varför det är så tyst i svensk media om just mobiltelefonins risker?
  /J:ett

  SvaraRadera
 27. Läs gärna den EU Rapporten Scientific and Technological Options Assessment STOA-Rapporten från mars 2001(!) om FYSIOLOGISKA EFFEKTER OCH MILJÖEFFEKTER AV ICKE-JONISERANDE STRÅLNING - av Dr. G. Hyland
  http://www.next-up.org/pdf/00-07-03sum_sv.pdf

  Zitat:
  ...Frekvens- och informationsdimensionen hos
  osynlig elektromagnetisk strålning (mikrovågor
  och andra icke-propagerande elektriska och
  magnetiska fält, t.ex. de som kommer från kraftledningar
  i luften) måste erkännas och beaktas i
  kraft av sina egna egenskaper. Så länge som
  detta inte sker, kommer dessa fält att utgöra en
  potentiell fara för alla levande organismer.
  Eftersom elektromagnetiska fält är absolut
  nödvändiga för sådan teknik som samhället inte
  är berett att avstå ifrån, bör mer omfattande
  skydd utvecklas. Som förklarats ovan finns det
  för närvarande en risk för negativa effekter på
  människors hälsa till följd av icke-termiska
  effekter som hör samman med frekvensdimensionen,
  vilken inte regleras av de
  existerande intensitetsbaserade säkerhetsriktlinjerna...
  ....
  Det är inte så mycket det faktum att man, i syfte
  att snabbt göra denna nya och värdefulla teknik
  tillgänglig, har förbisett eller kompromissat om
  den nödvändiga säkerhetsforskningen, utan
  snarare – vilket är mer klandervärt – att både
  industrin och de nationella och internationella
  tillsynsmyndigheterna avsiktligt har bortsett ifrån
  och fortsätter att bortse ifrån den redan
  tillgängliga informationen om att tekniken
  eventuellt är långt ifrån säker....

  slutsats:
  ...Orsakerna till att barn måste anses löpa
  potentiellt större risk identifieras, och den
  sannolikt viktigaste punkten diskuteras –
  nämligen att inte alla nödvändigtvis påverkas
  negativt. Vidare diskuteras vad dessa slutsatser
  innebär för giltigheten hos det vanliga
  påståendet att det inte finns några påvisade
  negativa effekter på hälsan vid exponering för
  GSM-strålning, under förutsättning att
  intensiteten inte överstiger de gränsvärden som
  fastställs i de nuvarande säkerhetsriktlinjerna.
  Dessa riktlinjer, hävdas här, tar dock inte hänsyn
  till den mest utslagsgivande egenskapen av alla,
  nämligen det faktum att objektet som exponeras
  är levande.

  SvaraRadera
 28. Läs gärna på:
  http://www.fas.se/sv/Forskningsomraden/Elektromagnetiska-falt-och-eloverkanslighet/

  SvaraRadera
 29. Det som skrämmer mig är att i dag finns ingen möjlighet till återhämtning. Vill du inte dricka alkohol så låter du bli, gillar du inte rökning så undviker du detta, vill du äta ekologiskt då gör du det. Men, vill du inte ha med elektromagnetiska fält att göra, slippa strålningen, då har du inget val. Du kan inte ta vägen någon stans, ingen återhämtning finns tillgänglig. Strålningen drabbar alla... var finns demokratin och valfriheten i detta??? Den stora trösten är, att även de som tillverkar skiten drabbas, men det fattar ju inte dom???

  SvaraRadera
 30. "Vågar gräva, vågar utmana" är titeln på blogginlägget. ", vågar inte självsanera" borde ha tillagts.

  Kritiken mot Björn Cedervall bland kommentarerna ovan går ut på att han är köpt av industrin och inte besitter kompetens på mobilstrålning. Att han påvisar att Mona Nilsson konsekvent undvikit att rätta sina hänvisningar till forskningsrapporter som senare visat sig vara felaktiga, det är det ingen som nämner (man behöver inte vara köpt av industrin för att kunna påvisa detta).

  Om man går igenom websidorna på monanilsson.se så hittar man inga försök till rättelser av de av Cedervall påvisade felaktigheterna i "Spelet om 3G". Inte heller finns det några hänvisningar till kritiken mot hennes böcker och artiklar. Ok, det är inte hennes sak att racka ned på sig själv, men den ensidiga rapporteringen ger mer intryck av religion än av kritisk granskning.

  Notervärt är också att Mona Nilssons dokumentation inte innehåller en enda studie som talar emot hennes sak. Det kanske kommer visa sig att hon har rätt i sakfrågan, och att ett antal av studierna kan vara korrekta (jag hoppas liksom Birger att hon har fel). Men ensidigheten, och det faktum att hon på fem år inte har bemött kritiken eller korrigerat felen i "Spelet om 3G", det manar till eftertanke.

  SvaraRadera
 31. Kommentar till Lantzelot:
  Köpta forskare som kommit med dementering av hennes påståenden finns i massor. Du kan i så fall sälla dig till skaran av folk som totalt saknar insikt i vad som händer där ute.

  Mona är en grävande jornalist och ingen forskare. Hur många journalister har du mött som har dementerat sina egna uttalanden?

  Mona gör det jobb SSM skulle gjort för många år sedan. Hon belyser de delar som "svensson" inte orkar sätta sig in i, och det gör hon bra anser jag.

  Dessutom är hon påläst och du kan ju försöka sätta dit henne på de brister du nu tror du hittat, som Björn Cedervall påstår sig funnit.

  Varför tror du att Cedervall och övriga förnekare försöker smutskasta henne? Just för hennes kompetens och inget annat.

  Till sist: Varför ska hon korrigera fel som inte finns i verkligheten?
  Vilka forskarrapporter är felaktiga?

  Ge oss fakta i text på vad du menar så får du svar.

  Alla kan svamla i nattmössan utan substans. Exempelvis har mina vänner fått för sig att EMF är ofarligt. Då jag frågar vad de har för bevis på detta svara de: "Vi tror att det är ofarligt och det är vår övertygelse."
  De har alltså lyssnat på den propaganda som basunerats ut i media under åratal.

  Mona har vänt upp och ner på begreppen och funnit vänner över hela världen. EMF är farligt för allt biologiskt liv vi känner till och det kommer att besannas. Det är forskare överens om runt vårt lilla klot.
  /J:ett

  SvaraRadera
 32. Kommentar till J:ett:

  Man kan tänka sig att Mona Nilsson har någon av följande inställningar till sitt arbete:

  *1* "Mobilstrålning är farligt och jag tänker samla alla argument jag kan hitta som stödjer denna inställning. De studier eller motargument som talar emot min inställning kommer jag konsekvent ignorera."

  *2* "Jag vill förstå om det finns belägg för att mobilstrålning innebär hälsorisker. För att göra detta kommer jag kritiskt granska alla studier jag kan hitta, oavsett deras resultat, och så ärligt som möjligt försöka väga dem mot varandra."

  Man behöver inte titta länge på hennes websidor för att se vilket alternativ hon valt.

  Du kallar Cedervall för förnekare och hävdar att det är smutskastning när han visar att vissa av det personer som Nilsson hänvisar till i sin första bok inte har relevant kompetens för sina påståenden. Om hon vill bli tagen på allvar av oss som ännu inte är lika frälsta som dig så bör hon för sjutton lägga in en errata vid sin reklam för boken "Spelet om 3G", eller låta trycka en reviderad upplaga. Eller åtminstone bemöta kritiken om de påstådda felaktigheterna. Det spelar väl ingen roll om hon är forskare eller journalist: vill hon bli tagen på allvar så bör orden "jag hade fel" ingå också i hennes vokabulär. Att envist fortsätta hävda att en psykolog med kunskaper i akupunktur bör tas på allvar i frågor om EMF-relaterade DNA-skador kan inte anses vara att göra SSMs jobb. Hon tappade en potentiell bokköpare där. Tack J:ett för att du hjälpte mig att komma fram till detta.

  SvaraRadera
 33. Lantzelot:
  Du får komma fram till vad du vill. Monas kall i livet är att belysa hur illa det är med ärligheten från våra myndigheter som döljer risker trots miljölagar som förbjuder att detta händer.

  Det finns ingen myndighet som säger att de gjort fel förrän det kommer fram på något sätt, i media eller böcker. Och dessutom bevisats femton gånger om.

  Lite belysning...
  Många köpta experter försöker dölja fakta för allmänheten och det är inte Mona som belyser problemet: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10088

  Något du ska läsa är denna artikel om de oberonde experterna som i själva verket är köpt forskning av mobilindustrin:
  http://www.monanilsson.se/document/de-oberoende-experterna.pdf

  Alla väljer själva vad de ska tro på, men sanningen är att INGEN strålning är ofarlig. Dimman tätnar.

  MEN det handlar inte om en tro utan ren vetenskap. Läser man forskning från andra länder finner man samma problem. Ingen vill veta sanningen som nu kryper allt närmre... Många ligger på samma nivå som du. Förnekelsefasen...

  Mona har inte monopol på sitt tyckande. Det finns många organisationer som tar upp de problem hon belyser, och många har anslutit sig för att få fram sanningen.

  Vad konkret är det som Mona har ljugit om eller är felaktigt?

  /J:ett

  SvaraRadera
 34. J:ett:
  Vi tycks prata förbi varann, men tack för att du drar slutsatser om vad jag tycker och i vilken fas jag är i. :-)

  Eftersom du är läsare av Läkartidningen så känner du säkert även till kontroversen kring Henrietta Nittbys avhandling, se http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=12536.
  Vem dyker upp som opponent om inte Henry Lai. Mona Nilssons websidor har flera hänvisningar till Salfordgruppens studier. Att vissa studier genomförts med halvblinda möss nämns givetvis inte, och hon länkar glatt vidare till senare studier från samma grupp, utan en enda kommentar om att man kanske bör granska dem extra noga efter de tidigare märkligheterna.

  Jag ser nu att jag hade fel om att hon inte bemött Cedervalls kritik. Den mest utförliga ordväxlingen mellan Mona Nilsson och Björn Cedervall hittar jag här (från 2005): http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=184&w=2
  Utmattande läsning, Cedervall vinner i uthållighet och Nilsson har en hel del kvar att besvara. Jag kan ha missat nåt, men jag hittar ingen webtext där hon besvarar Cedervalls utförliga kritik angående Lai & Co. Däremot upprepar hon samma saker som tidigare den 28 december 2008 på följande länk: http://www.monanilsson.se/page08.htm.

  Och när hon flera år senare kommenterar Cedervall på följande sätt så tappar jag åter förtroendet för henne:
  http://monanilsson.wordpress.com/2010/09/29/wikipedias-galna-varld-%E2%80%93-ett-utmarkt-forum-for-lobbyister/
  Samma personangrepp som tidigare mot Cedervall, trots hans utförliga förklaring av sina arbetsförhållanden.

  Så slutsatserna från mitt första inlägg kvarstår. Hon har ett imponerande engagemang i sakfrågan och är säkert väldigt påläst och kunnig, men eftersom hon ropar "Konspiration!" varje gång någon ställer frågan "Är dessa argument relevanta i sammanhanget?" så bör man tänka efter noga innan man gör hennes sanning till sin egen.

  SvaraRadera
 35. Lantzelot är Björn Cedervall själv han känns igen på meningsbyggnad, ordval, uttryckssätt samt att han uppenbarligen har sömnproblem eftersom hans inlägg alltid skrivs på nätterna och då kan man gissa att han har trådlöst datanätverk och ständigt påkopplad mobil etc etc

  SvaraRadera
 36. Där ser man... Varför skriva i pseudonym och prata om sig själv i tredje person? Personlighetsstörning månne?

  Mona talar om den obekväma sanning som så många räds höra. Det är inte hennes ord utan det som går att hitta i forskarrapporter världen över.

  Det är alltså INTE hennes sanning utan forskningens sanning du möter i hennes texter.

  Vänj dig vid detta för fler går i hennes fotspår...
  /J:ett

  SvaraRadera
 37. Lantzelot är Björn Cedervall själv han känns igen på meningsbyggnad, ordval, uttryckssätt samt att han uppenbarligen har sömnproblem eftersom hans inlägg alltid skrivs på nätterna och då kan man gissa att han har trådlöst datanätverk och ständigt påkopplad mobil etc etc

  Där ser man... Varför skriva i pseudonym och prata om sig själv i tredje person? Personlighetsstörning månne?

  Haha, tack för era insiktsfulla analyser. Jag bör med samma logik anta att ni båda egentligen är Mona Nilsson? Och min personlighetsstörning och antagna sömnproblem är vetenskapligt belagda att komma från mobilstrålning, eller hur? Alternativa teorier, som att jag exempelvis skulle kunna befinna mig i en annat tidszon, jobbar nattskift, eller helt enkelt har andra sömnbehov än er, bör avfärdas direkt eftersom de inte stämmer överens med den sanning ni valt.

  Förresten, jag är nog också Mona Nilsson, hela denna diskussion pågår enbart mellan mina olika personligheter som inte kan hålla sams. Nåväl, vi (dvs alla mina personligheter) får väl hoppas att det roar någon...

  SvaraRadera
 38. Det är alltså INTE hennes sanning utan forskningens sanning du möter i hennes texter.

  J:ett, på vilket sätt bidrar studierna med de halvblinda mössen till denna sanning?

  SvaraRadera
 39. När jag läser debatter om dessa ämnen, detta är långt ifrån den första så slås jag av ett par saker...
  1. Debatten har pågått sedan 80-talet (i större omfattning) men då var det elallergi och förekomst av elektromagnetiska fält framförallt från bildskärmar och elektronisk kontorsutrustning som var i ropet. Notera dock att det har gått 30 år sen dess ...
  2. Symptom som "huvudvärk", "trötthet", "illamående" brukar också kunna hänföras till stress och dåligt psykiskt välbefinnande- DET är ngt som är högst påtagligt framförallt bland tex folk som ofta brukar mobiltelefoner (stressade 160% arbetande personer som i princip aldrig vilar - oftast)
  3. "Strålning" är aldrig ofarligt. Well - strålning är alltid runtom oss också. Syre är tex inte heller ofarligt - tvärtom ett mkt farligt ämne i fel doser och ett ämne som sliter på kroppen. Jmf tex med teorier om antioxidanter osv. Så det man kan debattera är doser och exponering...
  4 "Asbestskandalen" ser jag bla referenser till. Det finns annat som tex DDT. Men sådana ämnen började man misstänka var skadliga. Man undersökte saken och kom fram till att JA dom var farliga (i olika grad och i studier av olika tillförlitligthe) - och det fanns egentligen inte många studier som bevisade motsatsen såvitt jag vet - DET är en stor skillnad. När det gäller elektromagnetiska fält så kommer de flesta studier fram till att det är en mkt liten påverkan om ens ngn alls - och de studier som kommer fram till motsatsen finns det ofta kritik mot. Men det är bra att tex Mona lyfter fram en annan sida - hon bör akta sig för att göra det ensidigt dock, då blir det som vissa påpekar inte trovärdigt !

  Kolla även lite på Yngve Hamnerius arbete på Chalmers som har handlat mkt om elektromagnetiska fälts påverkan på människor och djur och risker med fälten.
  http://www.chalmers.se/HyperText/MagasinChalmers/Magasin498/Magnet.html

  Men visst - allt kan ju avfärdas med att det är en konspiration...

  PS Jag är inte Björn Cederwall :)
  /K

  SvaraRadera
 40. Tack för en intressant debatt, ser fram emot att den fortsätter! Jag kan berätta att väldigt många är inne och följer kommentarerna dag för dag.

  J:ett frågade om jag vet varför det är så tyst i svenska tidningar om denna fråga. Nej, jag vet förstås inte. Men det är nog så att när en fråga ansetts avklarad så försvinner den från debatten. Det är ju likadant med många andra miljöfrågor, de försvinner eftersom strålkastaren ligger på växthuseffekten just nu.

  Förra året var det panik, löpsedlar etc när det gäller svininfluensan. I år har 18 stycken fått influensan och löpen är borta. Alla frågar har sitt bäst-före-datum i nyhetsflödenas förlovade tid...

  SvaraRadera
 41. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 42. Birger, du skriver: Jag får också en läskig känsla av att känna igen situationen som uppstod när asbest började ifrågasättas. Förnekelsen var total.

  Så vad tycker du att man skall säga när man har goda skäl att anta att verksamheten inte är farlig då?! Skall man säga motsatsen då eller?

  Men jag kan vända på det hela och peka på att igenom hela civilisationens historia har det funnits de som utropat diverse innovationer och nya fenomen som stora faror och skandaler. Tåg exempelvis var ju jättefarligt. Människor skulle inte klara av de fruktansvärda hastigheterna (som på den tiden inte översteg 50 km/h) utan gå under av de psykiska och fysiska påfrestningarna.

  En modern variant av dessa domedagsprofeter är de som utmålar vindkraft som död, pina och elände. Infraljud, oljud, fågeldöd, skugg-blinkande och what-not...

  Och inom kulturens historia kryllar det av dessa typer. Elvis exempelvis var ju en direkt fara för ungdomens moral med hans vickande höfter, och hans beteende signalerade ju den västerländska civilisationens snara förfall i omoral och blah blah blah...

  Igenom hela historien har det funnits de som varnat och ignorerats, men som haft rätt. Men det har också funnits båtlass med de som gastat och varnat och fått stor uppmärksamhet, och som haft tokfel.

  Mona Nilsson är en av de senare, därför att för att hon skall ha rätt så måste mobiltelefoner utstråla någon slags magi som orsakar skada och som är okänd för vetenskapen, därför att radiostrålningen kan inte göra med någon känd fysik och biologi. Radiostrålningen har för låg energi och för låg effekt för att kunna orsaka de skador hon påstår att den gör, och hade hon haft rätt hade vi dessutom alla varit döda nu på grund av all annan, mycket starkare, strålning vi hela tiden utsätts för. Bara att vara ute i solljus hade förvandlat oss till små bubblande pölar protoplasma om hon hade haft rätt.

  Vad som är än värre är att den typen av alarmism gör människor sjuka. Såväl SoS som WHO och de flesta större organ inom hälsa och vård erkänner att diffusa besvär av strålning är psykosomatiskt orsakade symptom som härrör från stress och oro. Mona Nilsson hjälper alltså inte människor; hon gör dem sjuka.


  Birger, du skriver: Mona Nilssons envetna arbete är en del i den goda vetenskapens kärna: ifrågasättande, framtagande av gömda forskarrapporter och ihärdig jakt på nya rön.

  Jag vet inte riktigt vad du har för vetenskaplig utbildning... men det där du just skrev har väldigt lite med vetenskap att göra, och Mona Nilsson begår ett vetenskapligt kardinalfel i hela sitt arbete: hon har slutsatsen klar för sig innan hon undersöker fakta.

  Vetenskap handlar inte om att uppföra sig som en slags uppstudsig tonåring som förutsätter att allt som "etablisemanget" säger är fel. Vetenskap är inte att bevisa att allt som vi trodde tidigare är fel. Inte heller handlar det om att försöka vara någon som "avslöjar" saker och får storföretag att se ut som fånar. Inget av det har med vetenskap att göra.

  Vetenskap handlar om att undersöka fakta och observationer - alla fakta och observationer - med ett helt öppet sinne och antingen bestämma sig för en slutsats utifrån dessa, eller konstatera att mer fakta behövs.

  Mona Nilsson gör inte detta. För det första har hon stängt sitt sinne för att det kan vara så att mobilstrålning är helt ofarligt. För det andra förkastar hon alla fakta som inte stöder denna uppfattning.

  Med detta finns det ingen envetenhet i världen som gör hennes "arbete" gott, berättigat eller vetenskapligt.

  Jag vet att du har en förkärlek för starka och envetna kvinnor Birger, och jag vet att du längtar till ett självförsörjande samhälle som inte längre konsumerar sådant som storföretag erbjuder... men jag tror att du låter detta styra dig lite väl mycket.

  SvaraRadera
 43. P.S: Jag är inte heller Björn Cederwall. ;)

  SvaraRadera
 44. Michael: Jag är inte heller Cederwall. Och inte Lanzelot heller, för den delen.

  Nej, jag tror inte att Mona Nilsson hade sina slutsatser klara för sig när hon började nysta. Faktiskt inte. Men, visst, jag kan ha fel. Jag gillar den nya tekniken, jag är något av teknikfreak - och läser dessutom forskarrapporter som en nörd - så jag är inte så lättlurad som du tycks tro.

  Däremot är jag luttrad genom att jag var politiker ganska länge. Jag är inte riktigt bekväm med att forskares rapporter etc vinklas vare sig i samband med lobbyverksamhet eller i medierna - vilket bland annat sker i kvällspressen när det gäller allehanda larm, tyvärr har nog delar av forskarsamhället delvis själva under de senaste tio åren bidragit till detta eftersom en del fallit offer för att de "vill synas".

  Men, det som får mig fundersam i detta fall är att Nilsson har på fötterna, vilket jag inte gillar, men måste acceptera trots att det talar mot mitt eget nördiga teknikintresse. Jo, jag har kopplat ner det sladdlösa nätverket hemma, när jag har studerat frågan närmare, jo, jag har plockat bort de sladdlösa telefonerna hemma - jag upplever att det finns tillräckligt mycket som talar för att inte i onödan bygga upp sitt hem med denna form av nätverk. Faktiskt inte. Vi lever tillräckligt mycket i den här strålningen i alla fall.

  Ditt vetande om att jag längtar efter ett självförsörjande samhälle utan storföretag bygger på fördomar och föreställningar, Michael. Däremot tror jag på viss balans, att inte hamna i totalt beroende av maktcentra, att ha valmöjligheter och möjlighet till överblickbarhet. Att helt enkelt vara ganska rationell, bygga samhälle med låg sårbarhet och hög grad av robusthet. Att inte fladdra iväg i flock - det är för övrigt ett av skälen till att jag (trots att jag är övertygad om att människan påverkar klimatet och bidrar till växthuseffekten) förespråkar att de få "klimatskeptikerna" inom forskarkårebn skall ges icke intresseanknutna pengar att forska.

  SvaraRadera
 45. Men, det som får mig fundersam i detta fall är att Nilsson har på fötterna

  Enligt Mona ja... men hur mycket av avvikande åsikter har du läst? Jag såg att du hittar till VoF's tråd (bra) men förutom det... hur mycket har du läst av kritik mot Mona Nilsson och andra strålningsalarmister?

  Dessutom, som jag sade ovan: nojigheten i sig gör människor sjuka. Det finns tusentals människor som anser att de lider besvär av EM-strålning. Orsaken till det efter forskning visat sig vara alarmism av den typ Mona Nilsson tjänar pengar på. Bästa sättet att bota det är inte el-sanering eller strålninsgskärmade apparater som charlataner tjänar multum på sälja till dessa männsikor, utan kognitiv beteende-terapi har visat sig vara effektivt.

  Kort sagt: alla dessa människor som påstår sig vilja bota elallergiker tjänar istället pengar på att hålla dem sjuka, och dessutom få fler att bli sjuka på kuppen. Mona Nilsson är en av dessa.

  Vi lever tillräckligt mycket i den här strålningen i alla fall.


  Du snackade just emot dig själv. Vi lever med EM-strålning, i ett gigantiskt spekrum från långvåg till kortvåg till microvåg till infrarött till synligt ljus till ultraviolett till röntgen till gamma... och vi mår bra ändå! VI lever med detta hela tiden och har gjort sedan livets begynnelse på jorden, och vi mår bra ändå.

  Brytpunkten ligger vid ultraviolett... där börjar strålningen bli så energirik att den faktiskt gör skada, vilket också är välkänt ibland strålskyddmyndigheterna. De varnar för detta. Radiostrålning från trådlöst är av 10 000 gånger lägre energi per ljuspartikel, och av 1 000 gånger lägre effekt. Ändå får Mona Nilsson oss att noja oss över detta, samtidigt som vi säger åt våra barn "Ut och lek ungar, passa på medan det är soligt och varmt!".

  Ditt vetande om att jag längtar efter ett självförsörjande samhälle utan storföretag bygger på fördomar och föreställningar, Michael.

  Tja det är du som bidragit till att ge mig den föreställningen Birger, inte minst med det du har skrivit här på bloggen. Men visst, jag tar dig på ditt ord om du menar på att jag missuppfattat.

  SvaraRadera
 46. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 47. En sak till att kommentera: när en miljöfara gör sig känd så brukar dess effekter vara tämligen riktade. Kvicksilver exempelvis slår sig på nervsystemet, väldigt tydligt just där.

  Mona Nilsson däremot hävdar att EM-strålning kan göra massor med saker. Hon pratar om cancer, beteenderrubbingar, metalutfällningar, sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem, hörsel- och synrubbningar...

  ...och då finns alltid anledning att dra öronen åt sig, speciellt som att det inte finns någon känd biofysik som kan påverkas av så svag EM-trålning. Trots att vi vet att så lågfrekvent strålning är fler magnituder för energi-svag för att vara joniserande, påstår Mona Nilsson ändå att den kan ha så fantastiskt många olika effekter. Då finns all anledning att börja tvivla.

  SvaraRadera
 48. Kommentar till: Michael Karnerfors.

  Michael, du missförstår Mona å det grövsta. Det är inte hon som är forskare. Än mindre påstår hon något som aldrig yppats i en forskarrapport eller av någon forskare.

  Allt hon skriver finner du i forskningen som finns att läsa. Är du för lat att läsa forskarrapporter, ja då kan du läsa Monas nya bok som har källhänvisning till varenda påstående som du gladeligen påstår är hennes ord.

  Alltså: Märk väl, Mona säger aldrig något om det inte kommer från någon forskare eller läkare etc. Hon är en grävande, obekväm JOURNALIST som får fram sanningen som folk blundar för.
  /J:ett

  SvaraRadera
 49. Hon är en grävande, obekväm JOURNALIST som får fram sanningen som folk blundar för.

  Påstår du ja. Men vad har jag för anledning att tro att du har rätt i detta ditt påstående?

  Vem som helst kan påstå att någon är en messias-liknande varelse som kommit för att frälsa värden med sin djupa insikt och "obekväma" "sanningar". Men i slutänden är det tomma slagord. Alla sådana hyllningar saknar betydelse, därför att de har i sig själva aldrig någon relevant substans.

  Du antar att jag inte läst forskarrapporter. Du misstar dig grovt. Inte nog med att jag läser de rapporter som Mona Nilsson hänvisar till, jag dessutom granskar dem och hittar svagheterna i dem. Det räcker inte med att säga "en forskare säger i en rapport att...".Påståenden måste klara granskningen också, och det är där som Mona Nilsson faller i småbitar därför att hon accepterar okritiskt alla rapporter som passar budskapet, och förkastar alla andra... utan att granska.

  SvaraRadera
 50. Där har du fel Michael.
  Jag förstår att du INTE läser eftersom du INTE har på fötterna. Din tolkning av händelsen är att du tolkar Mona som person. Det handlar inte om henne.
  Du har inte ens tagit reda på vad hon kan och vem hon är eller vad hon gör.

  Har du ingen slutledningsförmåga att ens läsa så bemöda dig inte att bråka på sajter som denna.
  När du vet vilka hennes vänner är och vad de uträttar då kanske du kan yttra dig.

  Börja med att läsa boken så har du massor med info/artiklar/forskning att utgå ifrån. Du kanske även får reda på en del om hennes vänner...

  Annars kan du rodda på hennes hemsida om du är för snål att handla boken för någon hundring.
  /J:ett

  SvaraRadera
 51. Lantzelot (varken Björn Cedervall eller Birger Schlaug)sön dec. 19, 10:53:00 em

  J:ett, nu kanske du kan svara på lite frågor som du tidigare har lovat. Jag har visst inte varit konkret nog eftersom du hittils inte har gjort det.

  Som du säger så är inte Mona forskare, hon hänvisar till andra forskares arbeten. Men hur mycket grävande är det när man inte sållar ut de studier som är tvivelaktiga? Vad är det för sanning hon då får fram? Mer konkret:

  * Varför är det relevant att hänvisa till studier från grupper (Salford, Nittby & Co.) som undersökt mobilstrålnings effekter på råttors visuella minne, när det visat sig att de råttor som användes uppnått en ålder där majoriteten av dem är allvarligt synskadade eller blinda?

  * Varför är det relevant att hänvisa till studier (Lai & Singh) där man påstås hitta 8-16 DNA-strängbrott som man hävdar beror på magnetfält, när den normala bakgrunden är 3000-5000 DNA-strängbrott per timme?

  * Varför är det relevant att hänvisa till samma studie (Lai & Singh) då det påvisats att det inte är den elektromagnetiska strålningen utan avlivningsmetoden som påverkar antalet DNA-strängbrott?

  Som nämnts i tidigare inlägg har Mona Nilsson haft 5 år på sig att bemöta Cedervalls kritik av Lai & Singh, eller publicera korrigeringar av sina tidigare hänvisningar till dem. Istället går hon i taket när Cedervalls VOF-artikel blir länkad till hennes Wikipediasida, och upprepar tjatet om att han och andra är köpta av industrin.

  Mona Nilssons kartläggning av expertgruppernas koppling till olika företag må vara både relevant och viktig. Jag utesluter inte heller att vissa av de studier hon hänvisar till kan vara korrekta, och man kan även tänka sig att de grupper som genomfört tvivelaktiga studier vid andra tillfällen har genomfört korrekta studier som bör beaktas. Men hennes oförmåga att sålla bort de uppenbart tvivelaktiga studierna, och att bemöta denna kritik med hätska utfall, det imponerar verkligen inte utan solkar hennes rykte. Och detta förmår hon göra på helt egen hand, utan att några konspirerande mobilföretag eller korrupta myndigheter ligger bakom.

  Så J:ett, på vilket sätt bidrar detta till den sanning du så ofta nämner?

  SvaraRadera
 52. Till Lantzelot:
  Okey, då vill jag veta vem/vilka som påstår detta du skriver!

  Som du skriver har du inget att komma med mer än det du envisas med. Ren smutskastning så länge du inte konkret ger en länk till någon person med rätt kunskap att dementera detta. Skulle inte tro att just du är rätt person.

  Är det dina kompisar från SSM månne som är i farten? Förvånar mig inte då mobilanhängarna gör allt de kan för att smutskasta forskare som hittar fynd utanför de normala ramarna.

  Som Birger skrev tidigare, räcker det om Mona har rätt i en bråkdel i vad hon skriver så är det katastrof för alla.

  Om du ser till dig själv så är du en anhängare av mobiltelefonin. Jag är motsatsen. Tekniken å sin sida är underbar, men inte på bekostnad av liv.

  Ser man till de människor som nu får hjärncancer, vilken dramatiskt ökat de senaste åren, ja då undrar i alla fall jag varför!

  Tycker inte du själv att det är lustigt att man i Sverige inte skriver en rad i nyheterna om den debatt som pågår världen över om just EMF? Varför har Frankrike börjat stänga ner sina WiFi i skolorna och varför plockas master ner överallt runt skolor och nära bebyggelse i just Frankrike?

  Snart kommer folket i Sverige också att vakna... Var så säker. Med eller utan Monas hjälp.

  Monas arbete hjälper många att se sanningen. Din sanning är tydligen fördunklad av de pengar mobilbranschen ger dig.
  /J:ett

  SvaraRadera
 53. J:ett:
  Okey, då vill jag veta vem/vilka som påstår detta du skriver!

  Du har visst inte läst länkarna jag gav? Börja där är du rar så försöker vi igen.

  För övrigt är det fantastiskt vad snabb du är med att dra slutsatser om mitt leverna, mina åsikter, mina inkomstkälolor, vilka vänner jag har, och min (eller var det Björn Cedervalls?) psykiska hälsa. Hur vore det om vi skippar personangreppen och håller oss till sakfrågorna?

  Om Mona Nilsson har rätt i sakfrågan så är det viktigt för alla, där håller jag med dig till 100%. Men då bör hon ta kritiken på allvar och sålla agnarna från vetet.

  SvaraRadera
 54. Okey, Cedervall, Lantzelot eller vem du är:

  Jag har inte funnit dina påståenden som bevisar motsatsen i länkar du lagt upp om vare sig möss eller annat.

  * Varför är det relevant att hänvisa till studier från grupper (Salford, Nittby & Co.) som undersökt mobilstrålnings effekter på råttors visuella minne, när det visat sig att de råttor som användes uppnått en ålder där majoriteten av dem är allvarligt synskadade eller blinda?

  * Varför är det relevant att hänvisa till studier (Lai & Singh) där man påstås hitta 8-16 DNA-strängbrott som man hävdar beror på magnetfält, när den normala bakgrunden är 3000-5000 DNA-strängbrott per timme?

  * Varför är det relevant att hänvisa till samma studie (Lai & Singh) då det påvisats att det inte är den elektromagnetiska strålningen utan avlivningsmetoden som påverkar antalet DNA-strängbrott?


  Om du öppnar ögonen så samlar Mona även på mänskliga bevis för att biologisk påvekan finns då EMF orsakar både cancer och andra sjukdomar. I din värld gör det inte det, men när man slår samman alla de faktorer som finns i miljön blir allt en katalysator. Dvs något som Herr Cedervall inte räknat på.

  Så, nu har jag inte tid, lust eller ens viljan att försöka försvara Mona eller mig själv från dummar påståenden att Cedervall skull vara kompetent att slå världens forskare på fingrarna.

  Monas böcker tar upp de oegentligheter som finns i mobilbranschen och det betyder att pengar styr före folkhälsan.

  Att man skulle kunna lagt pengar på att ta fram en fungerande ofarlig teknik finner jag ingenstans. Varken hos Mona eller Cedervall. Däremot förespråkar Mona att något måste göras för att spara miljö och liv. Det har inte Cedervall på sin agenda. Det enda han håller på med är att slå ner på forskarrapporter som enl. honom är felaktigt utförda. Hur man nu kan hålla på med detta är för mig helt och hållet absurt.

  God Jul på er alla där ute. Vi hoppas på att få leva ett liv utan slut i cancer, men går vi till socialstyrelsens hemsida ser vi att antalet cancerfall ökat från var tredje person till varannan, innan döden inträffar. Detta betyder att något markant hänt i vår livsmiljö de senaste 10-20 åren. Undrar just vad det kan vara?
  /J:ett

  SvaraRadera
 55. Okey, Cedervall, Lantzelot eller vem du är:

  Jag har inte funnit dina påståenden som bevisar motsatsen i länkar du lagt upp om vare sig möss eller annat.

  Om du öppnar ögonen så samlar Mona även på mänskliga bevis för att biologisk påvekan finns då EMF orsakar både cancer och andra sjukdomar. I din värld gör det inte det, men när man slår samman alla de faktorer som finns i miljön blir allt en katalysator. Dvs något som Herr Cedervall inte räknat på.

  Så, nu har jag inte tid, lust eller ens viljan att försöka försvara Mona eller mig själv från dummar påståenden att Cedervall skull vara kompetent att slå världens forskare på fingrarna.

  Monas böcker tar upp de oegentligheter som finns i mobilbranschen och det betyder att pengar styr före folkhälsan.

  Att man skulle kunna lagt pengar på att ta fram en fungerande ofarlig teknik finner jag ingenstans. Varken hos Mona eller Cedervall. Däremot förespråkar Mona att något måste göras för att spara miljö och liv. Det har inte Cedervall på sin agenda. Det enda han håller på med är att slå ner på forskarrapporter som enl. honom är felaktigt utförda. Hur man nu kan hålla på med detta är för mig helt och hållet absurt.

  God Jul på er alla där ute. Vi hoppas på att få leva ett liv utan slut i cancer, men går vi till socialstyrelsens hemsida ser vi att antalet cancerfall ökat från var tredje person till varannan, innan döden inträffar. Detta betyder att något markant hänt i vår livsmiljö de senaste 10-20 åren. Undrar just vad det kan vara?
  /J:ett

  SvaraRadera
 56. J:ett:

  Jag önskar dig en god julläsning av Socialstyrelsens skrift "Cancer i siffror 2009" (går att ladda ned i pdf-format), sen kan du väl återkomma med hårda bevis för vilka cancerformer som har en klar korrelation med att mobiltelefonin och 3G-nätet blev allmänt tillgängliga.

  Vill du har mer julpyssel så rekommenderar jag Socialstyrelsens Statistikdatabas, där kan du plotta själv för varje enskild cancertyp (och regionvis om du så vill) sedan 1970. Låt oss få se vilken sanning du vaskar fram där, eller ämnar du komma fram till att även Socialstyrelsen är köpt av mobilindustrin?

  SvaraRadera
 57. När det gäller risker kan man givetvis ha olika uppfattningar om vad som är riskfyllt och vad som inte är det. Jag ser att Lanzelot förväntar sig att man genom att studera ohälsans förändring över tid ska kunna bevisa om den trådlösa tekniken är ansvarig för olika ökningar. Om man nu vill diskutera forskning och de olika utfallens samband till en miljöfaktor, så bör man fundera över vad som är realistiskt att förvänta sig av en viss utvärdering. En i samhället mycket spridd verksamhet är mkt svår att utvärdera epidemiologiskt, det var därför Vetenskapsrådets beslut 2004 (om epidemiolgisk utvärdering väckte sådan uppståndelse).

  Det man kan se är givetvis om ohälsan ökar eller inte och för att dra slutsatser om detta måste man känna till latenstider för olika sjukdomar (sambanden måste värderas med hänsyn till dessa). Däremot det blir det svårt att bevisa orsakssamband på detta sätt (vilket Lanzelot tycks förvänta sig att man ska kunna). Det man kan påvisa är indikationer, knappast "hårda bevis” (som Lanzelot uttryckte det).

  För att kunna bevisa ett orsakssamband så behövs uppgifter om exponering över tid (verksamhetens förändring över tid). Dessa uppgifter har ingen myndighet tillvaratagit. Det register som PTS tidigare hade, fram tom 4/1-10 (sändarekartan), rörde bara delar av systemen, dvs basstationerna (inte radiolänkarna som hör till systemen) vidare registreras aldrig tidpunkt för verksamhetsstart.
  I dagsläget finns det ingen myndighet som registrerar när sändare sätts upp, inte ens den operativa tillsynsmyndigheten meddelas. Så i dagsläget finns ingen klar bild över verksamhetens omfattning, därmed är riskbilden omöjlig att utreda (uppgifter om verksamhetens omfattning behövs för att bedöma såväl riskbild som sambanden i ett folkhälsoperspektiv – det Lanzelot ansåg sig kunna utvärdera enbart utifrån folkhälsostatestik). Med andra ord så bedrivs en verksamhet med känd skadeverkan utan begränsningar annat än ett referensvärde som skyddar för 1 grads uppvärmning, och utan möjlighet till att utvärdera miljöeffekterna av den (enär uppgifter om exponering över tid saknas).

  SvaraRadera
 58. Mona Nilsson i en dagsfärsk artikel:
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/21/ny-analys-mobilanv-ndning-kar-visst-risken-f-r-hj-rntum-r#comments

  Mycket intressant. WHO-studien fick genomslag världen över, men inte i SVerige. Här dementerade man resultaten och körde om dem som det passade bäst. Nu kommer sanning och konsekvens...

  SvaraRadera
 59. WHO-studien fick genomslag världen över, men inte i SVerige.

  Kan bero på att "örebrogruppen" - som Mona taktiskt låter bli att namnge - är Lennart Hardell & Co, vilka har skämt ut sig själva fullständigt och ingen litar på dem i Sverige längre eftersom Hardell et al konsekvent sedan 80-talet har bedrivit kass forskning. Till och med jag - som inte ens är epidemiolog - kan läsa deras rapporter och hitta felen.

  1) Deras datamängder är på tok för små. Mona hävdar att det är risken är "statisiskt säkerställd", vilket är bullshit därför att Hardell har inte tillräckligt med data för att kunna påstå det.

  2) Hardell använder fall-kontroll-studier, vilket är en metod som har näst intill noll bevisvärde när det gäller att bevisa orsak-verkan samband. Den metoden kan inte bevisa det som Hardell påstår, vilket han ända sedan 80-talet fått ta emot enorma mängder kritik för, men som han - precis som Mona - alltid svarar med att påstå att kritikerna är "köpta av industrin".

  ...vilket är så patetiskt att man bara blir less. Han har haft årtionden på sig att förbättra sin forskning men han gör samma fel om och om igen. Och det enda han har att säga när man påpekar det för honom är skitsnack i stilen "Äh... ni är köpta ändå så jag tänker inte lyssna på er för ni är bänga i bollen".

  Att man utomlands inte känner till Hardells öden och äventyr i Sverige kan jag ha förståelse för. Här hemma är vi dock vana vid honom. Han är dessutom en professor som anställdes innan reglerna för professurer ändrades, vilket gör att det är omöjligt att sparka honom för mindre än lagbrott och grova försummelser.

  Det är inte utan skäl som Lennart Hardell kallas "Svensk mästare i falska cancerlarm".

  SvaraRadera
 60. Tack, Anonym kl 20:45, för lite sakliga invändningar.

  J:ett hänvisar flera gånger till dramatiska ökningar av olika cancersorter och ger felaktiga siffror med hänvisning till Socialstyrelsen. Min uppmaning var menad som en provokation för att se om denna person, som så ofta använder orden "sanning" och "vetenskap" i samma mening, skulle hitta några nya "sanningar" (eller motsatsen) att dela med oss.

  Jag håller med dig om att man bör vara väldigt försiktig med att dra slutsatser om orsakssamband från Statistikdatabasen, och jag har tidigare kritiserat andra som missbrukat information därifrån i ett annat ämnesområde. Man kan på sin höjd se en bekräftelse av samband som påvisats med andra metoder.

  Men om det ligger något i J:etts påståenden om drastiska ökningar av antalet hjärntumörer sedan mobiltelefonin blev allmänt tillgänglig så bör man kunna se en ökande trend med start efter omkring 1995 (med lämpligt vald latenstid), oavsett om det är mobilstrålning eller något annat som ligger bakom det. En snabb titt för hela riket visar på en ökning av antalet hjärntumörer för både kvinnor och män fram till omkring 1983, sedan en närmast konstant trend eller svag minskning. Jag kommer inte försöka mig på någon tolkning till varför trenden ser ut som den gör, och som du säger så behöver man mycket mer detaljerad information för att kunna göra några vettiga antaganden. Det enda slutsats vi kan dra är att J:ett tycks prata i nattmössan, detta borde stå klart oavsett vilka antaganden du och alla andra väljer att göra om min egen inställning till mobilstrålning.

  Intressant vad du skriver om den bristande informationen om basstationer.

  SvaraRadera
 61. Karnerfors 21 dec. 22.57...
  Du har i flertalet debatter hävdat att Hardell forskning inte håller måttet. Du har däremot aldrig någonsin(och jag har skäl för att vara så kategorisk eftersom jag följt med i hela dín webbhistorik)lämnat ett sakligt skäl för din kritik. Så inte heller denna gång.

  Datamänden har givetvis betydelse för möjligheterna att kunna bevisa ett samband. Små skillnader kan inte bevisas i små studier. Om man har en tillräckligt stor studie kan man evt lyckas bevisa även små skillnader. Statistisk signifikans har mao mycket med studiens storlek att göra. Det är därför man måste veta förekomst i samhället av en åkomma innan man bestämmer sig för storleken. Det som kan hända vid för små studier, om det som ska studeras har en låg förekomst i samhället, är att man inte lyckas påvisa samband. Signifikans säger mera om studiens storlek och kan evt kompensera för urvalsfel, din kritik under punkt blir därför märklig - kan du utveckla dina synpunkter?

  Under punkt två skriver du att case controlstudier inte skuklle vara rätt design för att utreda orsaksamband - vilken metod skulle du i stället föreslå (och hur kontrollera för confounders)?

  SvaraRadera
 62. Lanzelot 22dec 01.23...
  Har du tagit hänsyn till de förändringar som skett i hur cancerstatistik inrapporteras och registreras i sverige....?

  SvaraRadera
 63. Michael Karnerfors 21 dec 22.57....

  Jag vill också att du redovisar vilka av de "larm" som Hardell kommit med som varit obefogat (vilka miljölarm har varit "falska")?

  Såvitt jag känenr till har Hardell aldrig haft fel...

  SvaraRadera
 64. och Karnefors, angående ditt inlägg 17 dec 22.12
  Du skriver:
  "Så vad tycker du att man skall säga när man har goda skäl att anta att verksamheten inte är farlig då?! Skall man säga motsatsen då eller?" (citatet är hämtat från ett svar du riktat till Schlaug, men som även jag inte kan låta bli att svara på).

  Det finns goda skäl för att anta att verksamheten är riskfylld, den har en känd termisk effekt på frekvenser över 100kHz (och ingen föregående kontroll eller samordning finns på var och när sändare sätts upp).

  ICNIRP:s referensvärde tar inte hänsyn till annat än, tämligen, omedelbara värmeskador (koagulerade proteiner). ICNIRP:s referensvärde talar alltså bara om när risken för irreversibla skador blir överhängande.

  Det skyddar inte för stresseffekter och funktionsstörningar, tex relaterade till en känd inverkan på ThermoTRP:s (denna stresseffekt låter givetvis inte vänta på sig tills dess värmen stiger till över 1 grad Celcius).

  Anlednigen till att referensvärdet endast skyddar för direkta värmeskador (koagulerade proteiner) kan vara att man vid tidpunkten för fastställandet av referensvärdet inte kände till hur termiska stimuli uppfattas och hur detta system är integrerat i flertalet regulatoriska system i en levande organism. Inte heller hade man ett vetenskaplig underlag för att kunna bestämma annat än direkta värmeskadeeffekter.

  Det bygger med andra ord inte på någon känd teori om hur sensoriska system fungerar och vad som avgör den biologiska responsen (inte bara effektnivån avgör den biologisk responsen. Man kan alltså inte utesluta ur diskussionen hur en exponering sker, kontinuerligt eller intermittent, och/eller under vilken tidsrymd samt samverkan med andra stimuli (tex kemiska som förmedlas via samma system). Ett snabbt upprepat stimuli eller en utdragen exponering kan ge en betydligt kraftfullare respons (vissa av subgrupperna av ThermoTRP:s har en sk. bifasisk depolarisering med en förstärkt effekt).

  Givetvis uppstår allvarliga risker när referensväreet inte har med bevarandet av hälsa eller ekologi att göra och när vi inte följer sedvanliga rutiner för övervakning. Här ha man nu målat in sig i ett ansvarsdilemma när man bara registrerar sporadiska mätvärden och inte har någon som helst kontroll på verksamhetens omfattning. Och de som lagts på stupstocken är kommunerna (anavaret har som vanligt delegerats neråt)

  Ser man till SSIFS2002, respektive SSMFS2008 så gäller de allmänna råden endast "individer ur allmänheten" (dvs inte djur och växter). Dessa riktlinjer har alltså inget ekologiskt perspektiv, vilket antagligen kommer sig av att SSI (SSM) inte har något ansvar för miljöbalken utan lyder under strälskyddslag. Inte heller har SSI längre något ansvar för akuta eller långtidseffekter av verksamheten (befriades från detta av regeringen, 2007).

  Det man kan fundera över är alltså om det är relevant att fokusera alla diskussioner om hälsorisker på risk för människa. Förmodligen är insekter och fåglar betydligt känsligare och störs deras navigering och möjligheter att hitta föda (insekter och fåglar har förhållandevis mera magnetit vilket antas vara av betydelse för deras navigering, värmekänsligheten är viktigt för att kunna hitta föda mm)
  så påverkas även människan. Sådana effekter kan vara betydligt dramatiskt sett ur ett ekologiskt perspektiv.

  Ytterligare ett problem är att ICNIRP:s referensvärde varierar mellan 2-10W/m2 beroende på frekvens, det har därmed inte utformats för andra tillämpningar än att avgöra enskilda frekvensers värmeegenskaper och en tidaspekt längre än 6 minuter (den termiska jämvikten i ett vätskefyllt plastmedium, vilket ligger till grund). ICNIRP:s referensvärde har alltså inte utformats för den komplexa frekvensmiljö det i dag används på.

  SvaraRadera
 65. Du har däremot aldrig någonsin(och jag har skäl för att vara så kategorisk eftersom jag följt med i hela dín webbhistorik)lämnat ett sakligt skäl för din kritik. Så inte heller denna gång.

  Kul... jag har min egen anonyma stalker. :)

  ...men uppenbarligen en rätt slapp stalker därför att om du verkligen hade följt "hela min webhistorik" så hade du sett att jag åtskilliga gånger skrivt om de för små datamängderna, och att case control studies har svagt bevisvärde.

  Två intressant artiklar om Hardell's historia:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_65306.svd
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_65307.svd

  SvaraRadera
 66. Anonym 11:04:
  Har du tagit hänsyn till de förändringar som skett i hur cancerstatistik inrapporteras och registreras i sverige....?

  Nej, jag har inte någon kunskap om detta. Om du vet något så får du gärna dela med dig. Dock har jag svårt att tro att rapporteringen skulle ha försämrats under tidsperioden, snarare borde den ha förbättrats, vilket borde leda till ökning om det nu skulle ha någon inverkan. Så för hjärntumörer talar en konstant trend eller svag minskning emot en väsentligt förändrad inrapportering. Åter talar detta emot J:etts påståenden om en drastisk ökning av antalet hjärntumörer.

  Å andra sidan kan man också tänka sig att det skett en förändring i form av att omklassificera olika tumörformer då ny kunskap uppkommit. Jag har bara testat ett par undergrupper till kategorin "Hjärna, hjärnnerver och hjärnhinna", men ser ingen större variation jämfört med trenden för hela gruppen.

  För att vidga svaret något så kan vi titta på ett par andra cancerformer:
  För bröstcancer ser man en topp för ett antal län (och den syns även i riksgenomsnittet) på slutet av 1980-talet. Denna topp torde korrelera med att man under denna tidsperiod införde mammografi i stor skala i ett antal län. Detta ledde till en ökning av antalet upptäckta fall under några år, för att sedan gå ned på "normalnivån" igen (eller en viss minskning eftersom man under åren då mamografin infördes upptäckte fall som annars skulle ha upptäckts senare). Jag har hört flera läkare nämna detta, men jag har inte några skriftliga belägg för det. Om någon vet mer så hör gärna av er, vissa skojare har försökt utnyttja den här toppen för att hävda en ökning av bröstcancer som ett resultat av Tjernobylolyckan.

  Prostatacancer visar en kraftig ökning de senaste 5-10 åren. Vad som ligger bakom det har jag inte en susning om, men medvetenheten om prostatacancer har ju ökat på senare år, vilket kanske förklarar en del av ökningen.

  Förresten, skaffa dig gärna en signatur/alias så att man lättare kan hålla reda på vem som är vem bland alla Anonyma.

  SvaraRadera
 67. Michael Karnerfors...
  Du svarade inte på frågan; hur skulle du jämföra olika grupper om du skulle utreda sambandet mellan en i samhället spridd miljöpåverkan och hjärntumörer (dvs en tumörform med en enormt lång latenstid)?

  Som jag tidigare nämnt har signifikans mycket med studiens storlek att göra. Med små studier är det därmed svårt att påvisa små variationer. Det går inte, som du tycks tro, att bedöma studiers kvalite enbart beroende på storleken på studien...

  Som jag var inne på tidigare kan man med större studier minska urvalsfel. Däremot minskar inte systematiska fel med studiens storlek. En mkt vanlig metod om man vill påverka utfallet i en studie är att förändra kategoriseringen (studier används i dag i stor utsträckning i marknadsföring och såväl sponsring som publicering beror allt oftare på kommersiella faktorer, varför man måste vara vaksam för detta). Och för ett riskminskande upplägg av en studie står intressenter/sponsorer snarare på rad, för vilken intressent vill satsa pengar på det motsatta (dvs påvisa risker och därmed orsaka miljarförluster med den egna verksamheten)? För denna industrilojala linje blev givetvis vetenskapsrådets mycket kritiserade beslut 2004 en favör och ju mera beroende en institution blir av näringsliv (jfr tex. KIHoldings)desto lättare blir det för näringsliv att kontrollera såväl evidens som riskkommunikation.

  Som exempel på mästare av systematiska fel kan nämnas Boice och McLaulin. Dessa forskare återfinns på det, numera, världsberömda "som man ropar får man svar" - institutet i Danmark. År 2006 publicerade de tex. studie där de jämförde mobilabbonemang med tumörförekomst. De förpassade de mest frekventa mobiltelefonanvändarna till kontrollgruppen (de med abbonemang efter än -95 samt företagare), vilket givetvis effektivt minskade "riskbilden". Denna grupp har flertalet gånger uppmärksammats för sin bristande forskaretik, bla i artikeln "Conflicts of interests in cancer reserarch". Om man på detta sätt laborerar med kategorisering och på så sätt inför ett systematiskt fel i studien är den lika felaktig oavsett om det är 5 personer eller 5 miljarder (systematiska fel påverkas ej av studiens storlek). Ett annat exempel är att inte ta med DECT-telefoner när man undersöker mobiltelefonanvändande och tumörrisk(man bör alltid kontrollera för confounders), detta har givetvis möjliggjort många glädjebesked för mobilförsäljare och olika intressenter i den nya konsumtions- och övervakningssatsningen, de sk. SMARTa-systemen (där mobiltelefonen utgör en viktig länk).

  SvaraRadera
 68. Hardell och Carlberg har undersökt detta. Man jämförde rapportering mellan olika städer och upptäckte oförklarligt stora skillnader i sverige, underrapporteringen kan vara så stor som nästan 14%. Man jämförde också statistik mellan olika länder.

  Det är av förklarlig anledning svårt att utvärdera en i samhället spridd miljöpåverkan epidemiologiskt detta beror på att det inte finns en oexponerad kontrollgrupp och att en miljöpåverkan med en generell effekt på biologiska system har flertalet tänkbara utfall. En miljöpåverkan med flertalet utfall blir mindre specifikt (dock inte ofarligare, tvärtom)och det är det specifika sambanden som är lättast att leda i bevis.

  SvaraRadera
 69. och...Lancelot (intressant val av signatur förresten)
  ..angående din åsikt att alla bör ha en signatur i debatten. I en debatt är alla anonyma för den stora majoriteten av läsarna, ett använt namn behöver inte betyda att man verkligen är den personen. Många gånger kan man känna igen debattörer, men det finns ingen anledning att diskutera detta. Det är sakfrågan, inte personer, som är det intressanta i en debatt (vill man ge synpunkter på något är det bara att ge citatet och tidpunkt).

  Ytterligare en bonus med epitetet "anonym" (som därmed kan nyttjas av flera), är att de som inte läser debattinläggen i sin helhet, utan bara är ute för att systematiskt sabotera miljödebatten, får det lite jobbigare då de inte lika lätt kan dela in sina meddebattörere i "fiende" eller "vän" eller en synpunkt som "rätt" eller "fel" (splittar), utan måste läsa alla argument förutsättningslöst. Jag vill givetvis inte försitta möjligheten att bidra till att läsintresset hos dessa systematiska miljödebattssabotörer ökar :)

  Jag giller alltså varken signatur-, eller personangrepp. Inte heller spekulationer (namngivande) om vem som är vem, varför jag även vänder mig emot trakasserier av Björn Cedervall (ofta förekommande i debatter). Jag tror, må vara rätt eller fel, att han hamnat i en sits han nu inte så lätt kan ta sig ur (det var det intryck jag fick efter att ha läst bla hans hemsida -hittar inte sidan nu, men har funnits). För att en person medverkat i Greenwashingbetonade atiklar, behöver han inte vara alltigenom ond, det finns dessutom betydligt flera spelare med på planen..

  SvaraRadera
 70. Anonym 23 december 14:49
  Sorry det här blir ett off-topic-inlägg.
  Väldigt bra och intressanta poänger angående anonymiteten, även om jag personligen har lite svårt för vissa delar av dem.

  Som du säger blir det jobbigare för de som vill sabotera debatter, men det blir även jobbigare för oss andra.
  För egen del tappar jag tyvärr lätt både fokus och intresse av en debatt när alla är helt anonyma och flera diskussionstrådar pågår parallelt. Det blir som att läsa ett teatermanus där alla namnangivelser tagits bort, jag får helt enkelt svårt att följa vad som sägs, storyn försvinner i en massa lösa yttranden. (Och följer man ett tiotal bloggar dagligen så lägger jag då hellre tiden på mer lättlästa diskussioner än att försöka dechiffrera diskussionstrådarna)

  Det finns ett exempel på detta i inlägget innan ditt, dvs Anonym 23 december 09:35. Jag gissar att det är en fortsättning på inlägget Anonym 23 december 09:32 som replikerar Karnerfors, men det skulle lika gärna kunna vara en replik på mitt förra inlägg (Lantzelot 23 december 00:23).
  Ok, förvirringen hade kunnat avhjälpas med tydligare adressering om vilket inlägg som kommenteras, och innehållet skulle också kunna vara lite mer specifikt. I vilket fall, om syftet var att replikera mitt förra inlägg så missar jag det och diskussionstråden går förlorad för mig. Och då lär jag mig inget av vad den andre vill förmedla.

  Sen har jag större respekt för uttalanden av någon som tar ansvar för det denne säger genom att sätta ett namn bakom det. Tyvärr leder det till att en massa personer inte kan skilja på vad som sägs och vem som säger det, med följd att det blir en massa tjafs, spekulationer och personangrepp (och nu har vi även web-stalkers...), men det faller främst tillbaka på dessa personer som därigenom utvisar sig själva från att tas på allvar.

  Å andra sidan är det många som inte skulle yttra sig alls om de behövde tala om vilka de är, så där är anonymiteten också en tillgång. Men jag gissar att du inte vill dra det till sin spets, dvs att alla är anonyma (inklusive alla bloggare som Birger Schlaug och andra), eller?
  Om Björn Cedervall eller Mona Nilsson hade valt att besvara kritiken mot dem i denna bloggdebatt, borde de då också vara anonyma?

  Vad det gäller mitt val av signatur så har den varit förknippad med mig sedan långt innan bloggosfären uppstod. Inte lika hedervärt som Karnerfors och andra som står till 100% för vilka de är, men jag använder den konsekvent på alla bloggar där jag deltar, vilket ger en viss kontinuitet. För de som är mer intresserade av personangrepp och spekulation än vad jag faktiskt säger så borde det inte ta så mycket googlande för att ta reda på min identitet, men det är deras problem.

  Men det du säger är tänkvärt, jag är kluven...

  SvaraRadera
 71. För att en person medverkat i Greenwashingbetonade atiklar, behöver han inte vara alltigenom ond

  Jag förmodar att du anser VoF-artikeln höra till denna kategori. Har du fler exempel på Greenwashartiklar från honom?

  Ond förresten...

  SvaraRadera
 72. Svar på Lanzelots inlägg fr 24 dec 01:48...

  Det jag menade med inlägget var att kommentera att en oförtjänt stor del av ilskan adresserats till Björn Cedervall - det finns betydligt flera "spelare" som bättre förjänar epitetet (med mera av ansvar för de felaktigheter som begåtts). Det jag menade med inlägget var inte att fokusera diskussionen på specifika personer, snarare tvärtom.

  Ja, men även den som publicerades i en stor svensk dagstidning tillsammans med flera personer från KI (det var bla i samband med en av dessa som Bjön Cedervall (med ett inlägg på sin hemsida) berättade att han faktiskt hade ifrågasatt artikelns titel inför dess publiceringen (men fick inte gehör för kritiken)...

  SvaraRadera
 73. Anonym 27 december 2010, 11:51:
  Håller åter med dig om att det intressanta är vad som sägs snarare än vilka som säger det.

  Angående titelsättningen på Cedervall et als DN-artikel från 2002 så är det tyvärr ett vanligt problem. Titeln har man aldrig någon kontroll över, och om man intervjuas så är risken för felciteringar eller missförstånd alltid stor. Många forskare som är måna om att vara korrekta drar sig därför från att ställa upp i media. Birger har återgett flera lysande/tragiska exempel på hur hans uttalanden eller medverkan missbrukats för andra syften. En politiker eller debattör får ta risken, många forskare är livrädda för konsekvenserna.

  Åter till Cedervalls VoF-artikel: Du anser den vara Greenwashingbetonad. Vari ligger problemet med att belysa att flera av de studier som Mona Nilsson hänvisar till inte håller måtten, är det greenwashing?
  Är det inte ett problem för hennes trovärdighet att hon aldrig korrigerar detta utan istället bemöter det genom att fortsätta tjata om konspiration?

  SvaraRadera
 74. Lanzelot 27 dec 11.51...
  Det är just det som är problemet. En person som medverkar i debatten ur ett miljöperspektiv intresserar sig mera för hur frågan hanterats (att verksamheten övervakats korrekt, huruvida riskvärdering och riskhanteringar gjorts på det sätt de ska, samt att förvaltningakravet på saklighet och objektivitet efterlevs). Detta är A och O.

  Det som granskande journalister och miljödebattörer gör är bla att övervaka och göra oss uppmärksammade på viktiga samhällsfrågor eller oegentligheter, genom att ständigt frågasätta och därmed tidigare än oss andra uppmärksamma felaktigheter eller brister. Denna uppgift är viktig, i synnerhet med dagens informations- och mediekonstruktion (och kanske framförallt med den den miljödestruktiva nyliberala samhällsförändrigen). Det viktigaste i Mona Nilssons gärning är att hon uppmärksammat oss på allvarliga fel i systemet.

  Det motsatta, dvs att förflytta sakfrågan ut i periferin genom att lägga fokus på illusioner, personer och smutskastning eller tramsiga sidospår är något som Greenwashingaktörer sysslar med.

  Det som gör att artikeln i VOF ofta uppfattas som ett inlägg i en Greenwashingattack mot Mona Nilsson är framförallt fokuset, bristen på helhetssyn (söndring genom dissektion av, för ett avgörande i sakfrågan, tämligen meningslösa detaljer - det Mona Nilsson vill visa är att forskning som påvisat risk finns, hon gör inte anspråk på att tillhandahålla en vetenskaplig riskvärdering, vilket Vetenskapsrådet gör trots att deras rapporter baseras på subjektivt urval).

  Även var den publicerats inverkar(VOF, som driver en udda vetenskapsteoretisk linje som gör gällande att endast det som kan ledas i bevis existerar) och att den skrivits av en person som tidigare skrivit artiklar ihop med personer med kända (ICNIRP/industrilojala) stådpunkter i miljöfrågor.

  Med facit i hand skulle jag gissa att Björn Cedervall nu inser att det var ett stort misstag att beblanda sig med dessa personer, det är nu mkt lätt att se vem som fått dra kritikerlasset och ta smällarna som denna ICNIRP/industrilojalitet medfört. Det är därmed också lätt att räkna ut vem som nu lämnats ensam med notan. Jag har nämligen svårt att tro på en support (utifrån den laguppställningen ;) när nu dammen rämmnat....

  En fokusering på tolkningar av enstaka studier handlar alltså enbart om att förflytta sakfrågan från dess fokus - inom Greenwashingen utnyttjas detta ofta (det som är viktigt är trenden och, givetvis, att vara vaksam för manipulation - som, av samma anledningar, kunnat passera en peer review). Vidare är det ofta inte svårt att hitta brister i en studie, eller förbättringspotentialer(i mångt och mycket också en ekonomisk-/sponsorfråga) kan ofta ses. Det västentliga är hur omfattande detta är och om det kan ha påverkat resultatet.

  Det västentliga ur ett miljö- och hälsoskyddssammanhang är alltså inte att bedöma enstaka studier (helheten är viktigast; finns risker, hur stora är de, verksamhetens omfattning, hur många kommer att drabbas - vilka studier har gjorts och förutsättningarna för vetenskaplig bevisning).

  Det Mona Nilsson påvisat är att det finns allvarliga brister - vilket givetvis är alldeles riktigt. I sedvanlig ordning brukar personer som påvisar sådant angripas. Givetvis står det alla fritt att ha olika åsikter om risker och om vad studier visar och inte visar. Det som leder tankarna till Greenwashing är givetvis de samordnade angreppen och de tidsmässsiga sambandet
  VOF är en webbsida som utnyttjats för annat än den pseudovetenskaplig sanering de påstår sig bidra till (vilket givetvis passar föreningens snedvridna och miljöförkastliga vetenskapssynen; att endast det som kan bevisas existerar).

  SvaraRadera
 75. Visst finns det brister i "systemet", men inte de som Mona Nilsson påstår.

  Att hävda "Fel i systemet! Systemet är korrupt!" är ett standard-trick som alarmister i samma klass som Lennart Hardell och Mona Nilsson ofta kör med. Man vet att konsensus är att det inte finns stöd för deras påståenden, så de försöker påstå att konsensus uppstått på ett felaktigt sätt och - utan att egentligen argumentera för att konsensus-uppfattningen faktiskt är fel - så påstår man bara rakt ut att den är det därför att processen - enligt vad de själva påstår - skulle vara felaktig.

  Samma sak har man gjort mot IPCC för att förneka global uppvärmning... man har gjort det mot FN/WHO/IAEA för att komma med det helt sjuka påståendet att Tjernobyl redan dödat över miljonen människor... man har gjort det för att hävda att 9/11 var beordrar av Bush... und so weiter. Så fort man måste attackera en konsensus-uppfattning, börjar man med att hävda att "systemet är felaktigt".

  De brister som finns i systemet kan istället konstateras vara anledningen till att vi fortfarande hör sådant här skitsnack, som att mobiltelefoner skulle vara farliga. Hade systemet fungerat som det skall hade människor som Hardell kastats ut för länge sedan, och Mona Nilsson blivit utskälld efter noter av forskarvärlden för att hon fortsätter på det supervinklade sätt hon gör. (Journalistkåren hade också givit henne ovett... om den nu hade fungerat som den ska). Och studier som Nittby's doktorsavhandling - Sahlford lärljunge - hade underkänts i disputationen så det stänker om det.

  Här kan man läsa om hur slappt systemet är när det gäller vaksamhet mot dålig forskning: Vilseledande avhandling om strålning från mobiltelefoner - Läkartidningen #34, 2009. Här är ett höjdarcitat:

  Det är nämligen sedan mer än 30 år känt att just den råttstam som användes i studien – Fischer 344 – utvecklar en åldersrelaterad degeneration av retina. Vid 12 månaders ålder startar en snabbt fortskridande atrofi av fotoreceptorerna, vilket leder till en mycket uttalad synnedsättning [4]. Vid testningen var försöksdjuren inte yngre än 18–21 månader. Även för en lekman torde det stå klart att det är meningslöst att försöka utvärdera den visuella minnesförmågan hos synskadade eller i det närmaste blinda råttor.

  Och det enda dekanus svarar är "jag [har fortsatt] fullt förtroende för våra system för kvalitetssäkring av doktorsavhandlingar".

  Det är en ren skandal att forskarvärlden inte sätter ned foten hårdare när så undermåligt gjord forskning presenteras. Där har du det egentliga felet i systemet: att man inte slår ned hårdare på kass forskning utan med ett besvärat leende snabbt smusslar igenom dem ändå. Ett annat fel - som föregår detta - är att handledarna till doktorander och andra forksare ofta kan ha ett eget intresse i att forskningen inte underkänns, vilket var solklart så i Nittby/Sahlfords fall. Sahlford borde ha stoppat henne långt innan disputationen... men då hade han också skjutit sina egna påståenden i sank.

  Så Mona hävdar "fel i systemet" betyder inte heller det att hon per automatik har rätt eller att hon gör något bra. I hennes fall är det tvärt om så att hon utnyttjar felen som finns till egen vinning, och angriper på ett oseriöst sätt forskningen bara för att förska underminera den i syfta att få fram sitt eget budskap.

  SvaraRadera
 76. Svar till Karnefors 30 dec 18:49...

  Man kan ha olika åsikter om forskning, men att påstå att det inte finns risker med verksamheten och att det skulle finnas en slags konsensus om detta är helt felaktigt (den i debatter flitigt hoppande grodan om konsensus är bara en av många). Det finns många resolutioner mot referensvärdet och farhågor om allvarliga risker(Catania, Benevento mfl) och rapporter eller inlägg om detta(tex George Carlo "cellphones the invisible hazard.." COMT-rapporten av Hyland, Bioiniative group, 2006 osv osv.

  Det är också lätt att se att det finne brister i hur riskvärderingar gjorts, om detta har även Dämvik och Johansson skrivit bra artiklar i läkartidningen och Newsmill.

  Ett stort problem är att rapporterna från vetenskapstådet påstås representera den "samlade vetenskapen" trots att de baseras på ett subjektivt urval. Med ett subjektivt urval och bristen på systematisering saknar de helt ett vetenskapligt värde. När gruppen består av personer som varit delaktiga i referensvärdessättningen är det ytterst viktigt att kunna redovisa varje steg i processen. Trots dessa stora brister har rapporterna ofta använts som "vetenskapligt underlag" vid olika beslut

  Men tack för att du gav en bra illustration till mitt tidigare inlägg 30 dec. iaf...

  Epiteten "konspirationsteoretiker" och "alarmist" är mkt intressanta om man vill studera fenomenet greenwashing - spåra källan och se även vilka som använt sig av det....

  SvaraRadera
 77. Anonym 30 december 2010 15:20

  Det västentliga ur ett miljö- och hälsoskyddssammanhang är alltså inte att bedöma enstaka studier (helheten är viktigast; finns risker, hur stora är de, verksamhetens omfattning, hur många kommer att drabbas - vilka studier har gjorts och förutsättningarna för vetenskaplig bevisning).

  Hur skall man kunna göra en helhetsbedömning av om det finns risker och hur omfattande de är om man låter tvivelaktiga studier vara kvar i bedömningen?

  Mona Nilsson har byggt upp ett imponerande bygge, Birger kallar det en myndighet. Den går ut på att kartlägga myndigheternas och mobilindustrins mygel angående risker med mobiltelefoni. Till stöd för tesen att myndigheternas ageranden är "brott mot de mänskliga rättigheterna" (hennes egna ord) samlar och återger hon en imponerande samling forskningsrapporter som påvisar allt från sömnsvårigheter, skador på grodyngel, till DNA-strängbrott och cancer kopplat till mobilstrålning.

  När Björn Cedervall hittar sprickor i den imponerande fasaden agerar hon snarstucket för att någon har mage att kritisera hennes verk. Vore det inte bättre att öppet redovisa de felaktiga byggstenarna för att kunna se till att fasaden åter kan bli blank och fin?
  Att Lai & Singh inte förstod bristerna i sina forskningsresultat från 1996 är relevant för helhetsbilden eftersom så många andra studier hänvisar till den.
  När jag tittar på flera av rapporterna som Nilsson hänvisar till så dyker Lai upp som gubben i lådan bland referenserna. Nilsson har i dagarna lagt upp en ny rapport på sin websida (Kesari et al., se http://www.monanilsson.se/page07.htm) som hävdar att mobilstrålning skadar fertiliteten mm. Förutom att man kan ifrågasätta signifikansen av resultaten när de baseras på total 12 stycken labråttor (ganska kaxigt att ange resultaten med två decimalers noggrannhet med det underlaget) så är det anmärkningsvärt att också denna grupp tar Lai & Singhs sågade studie från 1996 till stöd för sina egna resultat. Det här tycks inte bekymra Mona Nilsson, hon lägger denna byggsten till sitt monument utan att reflektera över att den passar bättre i ett korthus.

  Som du säger är inte enstaka studier viktiga, det är helheten. Birger sa att att hon har nåt viktigt att säga även om bara 10 procent är korrekt, så vi kanske kan bortse från några sprickor. Cedervall sågade hela bygget redan 2005 i sin VoF-artikel. För mig har han (på goda grunder) påvisat några delar i de upp till 90% som kan tillåtas vara fel.
  Men när studie efter studie tycks ha tveksamheter av olika slag (eller hon tillåter sig tolkningar av resultaten som inte överensstämmer med artikelförfattarnas), då blir jag också alltmer övertygad om att hela rasket (helheten) är ett stort och imponerande fuskbygge. Om detta visar sig stämma så kan man ju fundera över hur relevant hennes kartläggning av myndigheter och mobilindustrin (dvs sakfrågan) är.

  Så, åter igen: Hon bör lära sig att gallra och inte hugga på allt som hon anser talar för hennes sak (eller som hon väljer att tolka så). Monumentet kanske inte blir lika stort och imponerande, men om byggstenarna (detaljerna) är av god kvalitet så håller bygget (helheten) för en granskning och bör tas på allvar. Hennes agerande ger tyvärr inte det intrycket, oavsett vad för greenwashingkampanjer hon må ha utsatts för.

  Förresten, du nämner flera gånger Vetenskapsrådet och att deras bedömning baseras på ett subjektivt urval. Är det rapporten från 2004 du menar? I den nämner de ett tiotal större internationella studier från åren innan, och vad det gäller den svenska forskningen (vilken enligt deras uppdrag är vad som skall bedömas) så fick varje forskargrupp (inklusive Hardell och Salford) själva ange vilka av sina studier de ansåg vara viktigast. Begränsningen i urval var enbart i tid (även om varje grupp också ombads ge en komplett lista över publicerade studier) och det slog lika för alla grupperna. Var är urvalet subjektivt?

  SvaraRadera
 78. Lancelot, nej inte bara rapporten 2004, om du läser i inledningen till vetenskapsrådes rapporter ser du att de baserats på ettt subjektivt urval. De utgör alltså inte något underlag för uttalanden om "den samlade vetenskapen".

  Dessutom ges metodkritik på studier utan vidare specifikation. Det är givetvis av största vikt att veta orsak samt vilken betydelse för resultatet som den påstådda metodkritiken kan ha fått. inte minst är detta viktigt som den som leder vetenskapsrådet själv har varit med och fastställt dagens skyhöga referensvärde (som alltså endast skyddar för 1 grads uppvärmning)..

  Som tidigare nämnt kan man ha olika åsikter om forskning och om hur resultat ska tolkas - det finns alltså ingen tidsbeständig och allmängiltig tolkning..

  Jag tror inte att mona nilsson någonsin gjort anspråk på att göra en riskvärdering (vilket du insinuerar) däremot har hon påvisat bristerna - och det har hon gjort så pass grundligt och bra att jag anser att hon förjänar stora journalistpriset.

  SvaraRadera
 79. Lancelot, nej inte bara rapporten 2004, om du läser i inledningen till vetenskapsrådes rapporter ser du att de baserats på ettt subjektivt urval. De utgör alltså inte något underlag för uttalanden om "den samlade vetenskapen".

  Hm, nu pratar du om VR-rapporter generellt, de kan täcka en ruskigt massa områden, och säkert vara mer eller mindre subjektiva, beroende på ämnesområde, problemställning, mm. Men om vi håller oss till rapporten Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält från 2004 (finns på http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e386800011810/vr2004_6.pdf ) så får du gärna peka ut var du anser att urvalet är subjektivt.
  Och, för att undvika missförstånd: Detta är den enda VR-rapport jag hittar på ämnesområdet. Finns det andra relevanta VR-rapporter som du avser så tala gärna om vilka de är.

  Jag håller med om att omdömena är väldigt kortfattade. Det borde finnas någon form av sammanfattning av protokollen från expertgruppen och de utländska sakkunniga. Nåt för Mona att gräva fram. :-)

  SvaraRadera
 80. Anonym 8 januari 2011 13.31:

  Jag tror inte att mona nilsson någonsin gjort anspråk på att göra en riskvärdering (vilket du insinuerar) däremot har hon påvisat bristerna - och det har hon gjort så pass grundligt och bra att jag anser att hon förjänar stora journalistpriset.

  Vad det gäller insinueringen så antar jag att det var följande passage i mitt inlägg som du avser:
  eller hon tillåter sig tolkningar av resultaten som inte överensstämmer med artikelförfattarnas, eller?

  På rak arm hittar jag bara några exempel, men de hedrar inte en potentiell journalistpriskandidat. Här är ett par:
  I listan med forskning har hon för november 2010 skrivit (se http://www.monanilsson.se/page07.htm):
  Mobilen ökar risken inte bara för hjärntumör utan även för leukemi. Efter 15 års användning ses en nästan statistiskt signifikant ökad risk på 87%. Cooke et al. 2010

  Om vi följer länken till studien (http://www.nature.com/bjc/journal/v103/n11/full/6605948a.html) så ser vi att studien inte alls behandlar hjärntumörer utan enbart leukemi. Studien finner ingen ökning, och vad det gäller långtidseffekter så står det:
  A non-significantly raised risk was found in people who first used a phone 15 or more years ago (OR=1.87, 95% CI=0.96, 3.63).

  Vidare skriver gruppen i slutsatserna:
  This study suggests that use of mobile phones does not increase leukaemia risk, although the possibility of an effect after long-term use, while biologically unlikely, remains open.
  Så, ett vackert exempel på hur man kan omtolka forskargruppens slutsats "mer forskning behövs för att utreda om det finns någon risk vid exponering under mer än 15 års tid" till "mobilen ökar...även risken för leukemi".

  Ett annat exempel, i oktober 2010 står det:
  EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas.
  Artikelförfattarna erkänner själva att deras resultat inte har någon statistisk signifikans. Trots detta anser de att studien stärker bevisföringen för att de skall finnas en koppling. Mona hänger på, och lägger dessutom in orden "starkt ifrågasättas", vilket är lite magstarkt med tanke på att det handlar om 9 fall av barncancer (alla typer utom leukemi och hjärntumör, go figure...) under 33 års tid. Hon nämner givetvis inte att samma studie påvisar en minskad risk för hjärntumör, åtminstone om man skall ta "starkt ifrågasättas" på allvar för de andra cancertyperna.

  Vidare skriver hon om denna studie:
  Observera även att studien sannolikt underskattar risken eftersom den är baserad på beräkningar av fälten, inte faktiska mätningar.
  Här väljer hon klart och tydligt en annan tolkning av risken än artikelförfattarna eftersom de uppskattar felet (baserat på faktiska mätningar i andra studier) till omkring 2%. Åter igen ett ganska magstarkt uttalande av en potentiell journalistpriskandidat. Efter detta får jag nog tyvärr sälla mig till gruppen som kallar henne alarmist.

  Att hon påvisar bristerna i systemet må vara hedervärt och förtjäna en och annan utmärkelse. Men då får hon för katten rensa upp i eget bo först.

  SvaraRadera
 81. Lanzelot 8 dec...

  Jag avser givetvis de förutsättningar under vilka vetenskapsrådet, årligen, följer detta vetenskapsområde - de som inte baserats på KOM2000.

  Inklusions och exklusionskriterier saknas och det framgår inledningsvis att urval baserats på vad gruppen anser vara relevanta studier (vidare tydliggörs inte skäl för framförd metodkritik eller exklusion).
  Men vad som anses relevant beror givetvis på tex kompetens, ansvarsområde och inriktning..

  Jag skulle kunna bolla studier i det oändliga om vi skulle tjäna något på detta - annat än att föra fram tvivel på representanter för olika ståndpunkter (denna angreppspunkt brukar vissa debbatörer dock föredra - det kallas att sprida tvivel och är, jämte smutskastning, en av de mest välkända ingredienserna i greenwashing). Jag brukar därför inte godvilligt låta mig fösas in i denna återvändsgränd...

  Jag har tidigare redovisat exempel på usel forskning (och som trots de allvarliga bristerna funnits med i vetenskapsrådets rapporter). Jag tror också att du, om du bara tänker efter lite, lätt inser att risken för att en näringslivskontrollerad syn på risker får genomslagskraft blivit större efter Vetenskapsrådets beslut 2004 (om att ingen ytterligare statlig satsning var befogad) och att därmed näringslivssponsring i dag ofta är en förutsättning för genomförandet av en studie (där givetvis oönskade resultat inte alltid leder till publicering).

  Denna kommersialisering av forskningen är givetvis problematisk särskilt som endast publicerade studer finns med i riskvärderingarna då vetenskapsrådet uppenbarligen inte klarar av att kvalitetsbedöma studier, utan måste invänta tidningarnas granskning (som de sedare underkänner för vissa studier som inte passar deras "ICNIRP-mall" ;)
  Bildandet av KI Holdings och de förändringar som skett som ett led i detta är givetvis allvarliga (Johan Thybergs bok 2010kan varmt rekommenderas).


  Som jag tidigare varit inne på är det meningslöst att uifrån enstaka studier avgöra den totala riskbilden (om du är osäker på vad som ingår i en riskvärdering så finns litteratur om detta, Dämvik och Johansson har också skrivit om förfarandet i läkartidningen och i Newsmill.

  Det som är viktigast är systemfelen och ansvarsfrågan när ett referensvärde som inte har med bevarandet av hälsan att göra implementerats inom ett folkhälsoperspektiv..

  Mona Nilssons största förjänst att hon slagit hål på den ofta insinuerade samsynen (konsensus). Det finns ingen sådan. Med journalisters utredningsteknik, som tex baseras på att en fråga stöts och blöts från flera håll (flera forskares synpunkter vägs samman) så har hon en klar fördel i den i övrigt så ICNIRP-dominerade diskussionen.

  Vetenskapsrådets beslut 2004 har givetivis förvånat de som anser att forskning och således även riskvärderingar och evidens inte ska kunna kontrolleras av näringsliv (beslutet om epidemiologisk utvärdering), den jag gissar att du avser..

  Det vi nu måste lyckas få till är en ansvarsorganisation och att hälsoskydds- och ekoperspektivet åter blir centralt. Till grund för detta har Mona Nilsson bidragit med att lägga den allra första stenen..

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.