Wednesday, 8 February 2012

Den magiska ekvationen S/M: fler ut på arbetsmarknaden minskar arbetslösheten

Igår var det Fredrik Reinfeldts tur att vädra tanken att vi nog bör jobba tills vi är 75 år.  Han sa inte det jag anar att han tänkte: bäst är om medborgarna har vett att falla döda ner på sitt jobb, vi sparar pensionspengar och vårdpengar som istället kan användas till sänkt jobbskatteavdrag med ökad konsumtion för friska, rena och glada.

I söndags skrev f.d. finansminister Eric Åsbrink (S) att sysselsättningen bör öka genom att såväl uppmuntra äldre att arbeta längre och genom att få ut fler ungdomar fortare på arbetsmarknaden. Inte någonstans i debattinlägget analyserar han med vad alla dessa människor skall arbeta.

Vi har idag en ökande arbetslöshet som närmar sig åtta procent. Men Eric Åsbrinks stora problem är ändå att inte fler ungdomar kommer ut fortare på en arbetsmarknad med massarbetslöshet bland just ungdomar. Det är upp-och nedvända världen. Det är som att säga att vi har överskott på glass i vinter så vi måste producera mer glass.

Problemet är rimligen a) att vi har en lagstadgad arbetstidsnorm, som är anpassad till ett helt annat samhälle i en helt annat tid, vilket för med sig att mängden lönearbete inte räcker till för de människor som vill ha ett formellt arbete och b) vi har byggt upp system som innebär att det är skatt på arbetstid som finansierar huvuddelen av allt det goda som offentliga sektorn står för: skola, sjukvård, trygghetssystem.

Detta kan vi bara åtgärda genom två saker: a) sänk normalarbetstiden så att den blir optimal för ett samhälle där vi rationaliserat bort allt mer arbete och b) bredda skattebasen så att skola, vård och trygghetssystem finansieras genom mer generell skatt på  produktion och/eller omsättningen oavsett om produktionen skett med hjälp av mänsklig arbetskraft eller inte. Gör vi inte detta kommer vi att fastna såväl hög arbetslöshet som i bristande möjlighet att finansiera god välfärd.

Den som försvarar att vi har kvar en lagstadgad normalarbetstid på 40 timmar i vecken som norm måste rimligen kunna argumentera för att just 40 timmar är den optimala siffran för vad som skall vara lagstadgad norm. Är 40 timmar optimalt i ett samhälle som vårt? Varför i så fall?

Den som hävdar att alla större förändringar för att bredda skattebasen är omöjliga att genomföra bör studera vår historia. När systemet med så kallade "arbetsgivaravgifter" infördes så fanns det också de som hävdade att detta inte skulle gå att göra. Syftet med införandet av dessa avgifter på arbetstid var att dels öka statens intäkter för att finansiera ökad välfärd, dels för att påskynda strukturomställning och rationaliseringar - man vill helt enkelt stimulera fram mer av automatisering och effektivisering även om priset skulle bli att hela branscher skulle få läggas ner eller flytta till Sydeuropa (t ex stora delar av teko-industrin). Fortsätter vi emellertid på detta spår - hög skatt på just arbetstid - blir det till slut "nästan bara" kultur, vård, omsorg, reparationer och underhåll som beskattas. Det vill säga sådant som är basen i ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Det går att förändra. Men motivet för förändring är inte att det går att göra, utan att vi måste om vi vill behålla ett välfärdssamhälle där välfärdstjänster som äldrevård, sjukvård och utbildning finansieras via skatter. Det parti som vågar ta tag i detta har allt att vinna. Det gröna parti som inte gör det har stelnat.

Men, blir det då inte brist på arbetskraft i Sverige om 30 år - något som kastades ut som en självklarhet i dagens P1. Naturligtvis blir det inte det. Vi kommer om 30 år vara över 9 miljarder människor på jorden samtidigt som människor strömmar över gamla landgränser och rationaliseringarna fortsätter med ny teknikutveckling. Är det något vi inte kommer att ha brist på så är det just människor. Inte ens om vi (äntligen) fattat att vi måste gå över till ett samhälle med helt andra livsmönster på grund av miljö- och klimatrelaterade skäl - eller om man så vill: planetära skäl.

Av en rad andra skäl - än de som Reinfeldt och Åsbrink vädrat - bör ändå pensionsåldern förändras och bli mer rörlig så att de som vill kan lägga av vid 55 och de som vill arbeta halvtid eller kvartstid långt upp i åldrarna ska kunna göra det.

25 comments:

 1. Medborgarlön/Basinkomst:NU!

  ReplyDelete
 2. Inför MEDBORGARLÖN samt ta hänsyn till att alla ska ha en OBESKATTAD BASINKOMST

  ReplyDelete
 3. Mängden lönearbete räcker inte till för de människor som vill ha ett formellt arbete, skriver du. Men vad får dig att tro att mängden lönearbete är konstant? Faktum är ju att vi just nu har fler människor än någonsin i arbete i Sverige. Fler arbeten har alltså tillkommit. Likväl är arbetslösheten efter svenska förhållanden hög. Men det beror på att mängden lönearbete av olika orsaker just nu inte "räcker till". När konjunkturcykeln svänger anställs fler och arbetslösheten går ner. Detta är ingenting nytt eller förvånande.
  Du har naturligtvis rätt i att längden på den nuvarande normalarbetstiden kan diskuteras. 40 timmar är ingen naturlag. Men varje sänkning härifrån måste betalas. Vad kostar det? Har du siffror? Och vem ska betala?
  Sedan vill du bredda skattebasen. Med vad? "Generell skatt på produktion och/eller omsättningen oavsett om produktionen skett med hjälp av mänsklig arbetskraft eller inte." Varför har vi inte kommit på den lösningen tidigare? Varför finns inte den vägen som förslag i debatten? Var finns invändningarna? Kan du förtydliga och konkretisera ditt förslag?

  ReplyDelete
 4. eijushka: Jo, till slut är jag övertygade om att vi kommer att hamna där i någon form, eftersom det är det mest rationella sättet att skapa ekonomisk bastrygghet som ingen ramlar igenom.

  Pierre: Håller med dig helt om att vi bör införa ett höjt grundavdrag (som för övrigt kan kopplas till negativ skatt - det vill säga basinkomst) för arbete. En rimlig nivå är cirka 120 000 kronor. MP lanserade redan under mina år som rör idén om ett "skattefri zon" som då (1988) skulle utgöra 30 000 kronor i ett första steg. Finansierades då med höjd skatt på högre inkomster för att stimulera övergång till sänkt arbetstid (det skulle inte löna sig lika mycket ekonomiskt att jobba så mycket mer 30 timmar i veckan)och för att stimulera övergången till ett mer hållbart - mindre konsumtionsinriktat - samhälle där kultur, social närvaro, kooperativ delaktighet stimulerades för att bygga upp ett mer robust och mindre sårbart samhälle med tid för goda sociala relationer snarare än tillit till siffror på ett konto som inom loppet av några veckor kan förintas. Jag behöver väl inte säg att vi var tidigt ute med det som nu borde varit genomfört...:-) Tyvärr har MP släppt det mesta av dessa ideologiska fundament.

  ReplyDelete
 5. Det kan inte bli annat än ännu mer ökade klyftor. Inför Medborgarlön. Utrota ord som "utanförskap" Det borde vara den första diskussionen, därefter kan man diskutera pensionsålder. Att något så logiskt som att vi måste dela på jobben ska sitta så långt inne. Generationsväxling som (V) talat om låter bra. Vi behöver tillvarata de äldres kunskaper. För närvarande verkar det som om vi tycker det är fult att åldras. Så är det inte i många andra kulturer. Birger debattera så mycket du orkar. MP känns halvhjärtade. Vänsterpartiet känns lovande men hur pass kunniga är de i miljöpolitik. På kommunal nivå så kan jag märka att (MP) hörs mer och uträttar mer.

  Lisbeth

  ReplyDelete
 6. Jens, jag tror inte alls att mängden arbete är konstant, som du skriver. Jag hävdar ju tvärtom att mängden arbete minskar relativt mängden befolkning. Av den enkla anledning att vi genom smart teknik robotiserar, automatiserar, rationaliserar, datoriserar.

  Nej, jag är övertygad om att vi inte ens i en extrem högkonjunktur kommer under 7-8 procents arbetslöshet i Europa. Lägg till det att vi inte kommer in i någon extrem högkonjunktur i Europa längre.

  Förslagen om breddat skattebas finns - och har funnits - med i debatten. Nu senaste inom EU där man talar om skatt på vissa finansiella tjänster.

  Din fråga "Varför har ingen kommit på det förr" är rent principiellt ganska märklig. När man införde så kallade arbetsgivaravgifter så så hade inte någon hellre kommit på det förrän de första började tala om det. När man införde barnbidrag och obligatorisk skolgång så var det också så att någon gång var det första gången man talade om det.

  Den som tror att vi inte måste bredda skattebasen menar således att just arbetstid skall bara den stora basen för beskattning. Men då måste man också förklara varför vård, omsorg, kultur och annat där människan är direkt inblandad med sin egen tid skall beskattas mer än annan produktion. Bevisbördan ligger på den som hävdar att just arbetstid är så oändligt mycket smartare och viktigare att beskatta än andra delar av det som skapar ekonomisk omsättning.

  Vi har moms idag, men den ligger i stora drag jämbördigt på arbetstid resp annat. Till detta kommer då såväl avgifter och skatt på just arbetstid som den stora skattebasen.

  ReplyDelete
 7. Så här är det i Tyskland: Inkomsten för ensamstående är skattefri upp till 8004€/år. Skatten på du tjänar därutöver börjar med 15% och är upp till 42% beroende på inkomst.
  Det finns också en sk. Solidaritätszuschlag 5,5% som de flesta som arbetar får betala; går avkortat till de extra kostnader som är för de östra Bundesländer.

  Skatt betalar man ju i alla fall genom t.ex moms.

  ReplyDelete
 8. Birger. Klart att arbetslösheten på vårt sätt att mäta kommer att stiga. Men strategin tycks gå ut på att visa ”rimlig” arbetslöshetsstatistik genom att fortsätta med att successivt sluta en cirkel. Den cirkel som sluts när klyftorna ökat tillräckligt mycket för att öppna upp för en mer extrem låglönemarknad. D.v.s när två tredjedelar (politisk majoritet) kan gotta sig i billig tjänstekonsumtion levererad av den återstående tredjedelen. I stället för att dela på jobben ska den sämst avlönade andelen dela på lönen.

  ReplyDelete
 9. Robotisering, automatisering, rationalisering, datorisering o.s.v. har historiskt betytt att människor förlorat sina jobb. Likväl arbetar i dag fler än någonsin, inte färre. Anledningen härtill är naturligtvis att vi under hela denna tid samtidigt gjort oss beroende av en mängd tillverkade produkter och tjänster, administration o.s.v., och allt detta kräver lönearbete. Frågan är då vad det är som får dig att tro att denna process nu har nått vägs ände. Den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta, men det kommer även efterfrågan på arbetskraft att göra. Såsom skett tidigare, kommer jobb att försvinna, medan nya jobb tillkommer. Ta bara den helt nödvändiga "gröna" omställning som världen skriker efter.
  Min erfarenhet i livet är att det mesta som existerar i samhället har sitt berättigande och är välmotiverat. Detta gäller också skattebasen. Att din lösning inte redan existerar beror alltså på att det säkerligen finns starka invändningar, och det är dessa invändningar jag är ute efter och vill se. Det hör ju nämligen inte till vanligheterna att "nytänkare" håller fram nackdelarna med det nya och fördelarna med det gamla. Men kan du övertyga mig om att det finns bättre lösningar är jag beredd att tänka om.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Och hur mycket löser vi denna existerande arbetslöshet i åtgärder, utbildning, och lager på lager av meningslösa administrationsjobb?

   Hälften av den administrativa arbetskraften har ju noll förädlingsvärde idag, och den siffran bara stiger.

   Det är väl bättre vi delar på riktiga jobb i stället?

   Delete
 10. Leif: Jo, så lär det vara. Vi lever i någon sorts fotbollsterminologi 1-7-2 eller så. En tiondel svävar iväg, sex tiondelar lever medelklassliv och resten har det taskigt.

  Jens: Nackdelen med en bredare skattebas (på t ex omsättningen i sig) är att vissa sektorer - t ex finansiella tjänster, banker etc med stor omsättning - blir mer beskattade. Vilket givetvis får följder som ogillas speciellt av de som lever goda i den sektorn. Nackdelar är att man inte kan ta så stora steg på en gång för att bredda skattebasen, fördelarna är att det krävs relativt låg skattesats för att få in mer pengar. Tanken öppnar sig för allt fler: Borg talar om att beskatta banker i dagens tidning, EU talar om att beskatta finansiella tjänster, in om socialdemokratin talade man på 80-alet om en produktionsskatt, inom gröna rörelsen är man väl medveten om att steget efter grön skatteväxling (som ju innebär sänkt skatt på arbete och höjd på energi och annat miljörelaterat) medför att skattebasen minskar när man uppnår god effekt: då krävs bredare skattebas, vilket jag för övrigt beskrev i den första utredningen om grön skatteväxling som gjordes.

  ReplyDelete
 11. Fredrik Reinfeldts retorik när han annonserar att vi ska arbeta till 75 är slipad. Men frågan är om det går hem denna gång.
  Han säger att det ska bli frivilligt att arbeta till 75 ”vi ger morötter till de som jobbar vidare”

  Moroten är i realiteten brun i stället för gul den är riktigt långssmal och gjord av läder. Det ska svida så rejält att gå i pension tidigare än 75. Så rejält att de flesta som är hjälpligt arbetsföra tvingas jobba vidare. Men faktum är att de som vill arbeta efter 65 och är attraktiva på arbetsmarknaden i regel inte har några problem att också göra det – om de vill.
  När han säger att vi lever allt längre och att en stor del av oss kommer att uppnå 100 så förtiger han att ett en stor del av ”livsförlängningen” upprätthålls av den medicinska utvecklingen. Det går att hålla oss vid liv längre trots krämpor och sjukdomar. Arbetsföra? Knappast.
  Det enskilda huvudbudskapet; att det ska vara frivillig att få fortsätta arbeta efter 65 kan väl knappas någon att ifrågasätta. Många nickar och håller med. Kan Reinfeldt få tillräckligt många att ”nicka ja” kan Moderaterna gå vidare till nästa steg i den retoriska processen utan problem.
  Det tycks gå att predika frivillighet och valfrihet i all oändlighet utan att behöva stå till svars för att den valfriheten förutsätter egna pengar. Men frågan är om inte Reinfeldts självförtroende förblindar hans analys. Allt fler orkar inte med de höga krav på effektivitet som gäller i dag. Fler och fler slås ut i förtid och en arbetstidförkortning tycks vara otänkbar. En rekordstor del av ungdomen men även äldre står utanför arbetsmarknaden . I ett sådant läge marknadsföra en kraftig höjning av pensionsåldern? Ror Moderarterna hem detta? Åsa Romson nämner inte kortare arbetstid som en förutsättning utan talar enbar om drägligare arbetsmiljö. Hur många i MP kan tänka sig en framtida uppgörelse med Moderaterna i denna fråga utan en arbetstidsförkortning som krav?

  Medlem i "Reclaim the green party"

  ReplyDelete
 12. Birger och Jens:

  en stor nackdel som brukar framhävas är väl också att skatt på produktion hämmar just rationalisering och automatisering och i någon mån teknisk utveckling. Eftersom varje stol beskattas blir skatten högre om jag producerar 150 än om jag bara producerar 100. Därför nöjer jag mig med de 100 jag producerar idag.
  Eller har jag missförstått detta argument?
  Personligen ser jag emellertid inte inte något egenvärde i den typ av utveckling som arbetstidsbeskattning stimulerar. I Etiopien, ja. Men inte i Sverige år 2012. Så jag är på din sida Birger, i vått och torrt!

  ReplyDelete
 13. Arbetslös femtiplussare ?
  Bli snabbt en "komiker"- Sök jobb !!!
  Du kan bli en "snackis" och en "narr"
  som levererar skrattsalvor till de anställdas fikaraster.
  Verklighetens folk har nästan ingen talan i riksdagen längre.
  Som "utanförskapare" är du iallafall inkomstfri och klimatvänligt fattig.
  mvh/BertEdvin

  ReplyDelete
 14. Min 60-årige granne var slut i kroppen efter 40 års hårt arbete. Låt honom - och alla hans systrar och bröder - få vila.

  Jag är 66, har inte tärt särskilt hårt på kroppen och skulle gärna omskola mig och jobba deltid (för det sociala umgänget) i 20 år till. Kanske vill någon ung människa jobba bredvid mig; kanske har jag något värt att lära ut.

  Medborgarlön, tack!

  ReplyDelete
 15. Jo Birger och det var jag som var en av på drivarna för en "skattefri zon" upp till något basbelopp som sen av något skäl blev något slags grundavdrag som i dagens mp-komplex inte finns alls som en hållbar modell.

  Satt på MP-kongresser i olika ekonomiska utskott där vi benade upp sektorer där den offentliga var den skattefinansierade,privata den avgiftstbelagda och den vita/informella sektorn som vi ville uppmuntra till "egenmakt",kooperativ verksamhet,ideellt arbete och dylikt.

  Lättast att "sysselsätta" människor är i den sistnämnda sektorn men så länge MP talar om att lägga mer räls, bygga klimatsmart,höja lärarnas status berör man inte detta. Det handlar bara omfördelning i budgetar,lånefinansiering,förskjutning till dert som anses klimatsmart, socialt hållbart något som andra partier lätt kan ta upp på agendan.

  När ska MP UTMANA det röda blocket som är fast i storskalighetens offentliga sektor där facken är ramstarka och den varu/tjänsteproducerande konsumtionsprivata sektorn somvill att vi ska ha mer,mer och ännu mer(tilväxtens pådrivare).Där många ingår som faktorer att betala skatt till reproduktionen.

  Av taktiska skäl fortsätter man att ingåi något slags rödgrönt nu lett av fackpampen Löfven. ETt smart drag. Metall(där jag varit med) vill att allaska vara goda socialdemokrater och avskyr vänstereliment och flummiga miljönissar anses ofarliga så länge de inte ifrågasätter facket agenda att bejakaallt som möjlig produktion och konsumtion sommöjliggör högre löner och fortsatt offentlig(ofantlig) välfärd.

  ReplyDelete
 16. Åsbrink o Reinfel har bara lite otur i tajmingen, det gäller att klämma fram sånt där förslag när man skriker efter arbetskraft på marknaden.
  Typ när när jordbruket börjar avmekaniseras pga peak oil.

  ReplyDelete
 17. Tror mer det handlar om att något större finansiellt "särintresse" till Moderaterna lagt in en offensiv mot alltför skräckinjagande idéer som börjat cirkulera bland pöbeln igen... anfall är bästa försvar vettu.

  Näe, Arbeit macht frei och 75 ska det va.

  Snart kommer Lövfen och lägger en tröstande hand på vår axel och säger - 69 år räcker gott kamrat.

  Ungefär så.

  ReplyDelete
 18. Nu har Reinfeldt spelat ut 75 år som pensionsålder. Han har räknat med de reaktioner som uppstått. Det ingår i det taktiska spelet. Nu har han skrämt upp folk - nästa steg blir att föreslå en höjning till kanske 67 år.
  En stor det av oss kommer då att andas ut och tycka att det trots allt inte blev värre och vägen ligger öppen. Hade han däremot börjat att lansera två års höjning av pensionsålder hade opinionen säkerligen blivit svårare att hantera. Något i stil med den bekanta "Chockdoktrinen". Något som även "avdankade" politiker som du Birger har full koll på Birger:)
  Vi får ser vad som kommer efter dagens toppmöte med Cameron och grabbarna.

  ReplyDelete
 19. Ser ut som om tre tiondelar måste förklara väldigt tydligt för politikerna ur alla medleklasspartier att också tre tiondelar vill vara med. :-)

  Just nu är du med i ett sådant medelklassparti, Birger, så du lever inte som du lär. Börja med att vara en del av lösningen själv! :-)

  Jag föreslår att du går med i Gröna partiet och valsamverkar med mindre partier så att folket får bra alternativ att rösta på i valet!

  ReplyDelete
 20. Martin, det är alltid lika märkligt med människor som berättar saker om mig som jag inte själv vet. Tex att jag är med i ett medelklassparti. Mig veterligen är jag inte med i något parti

  ReplyDelete
 21. Päivi Rissanen NFri Feb 10, 10:01:00 pm

  Jag som brukar kommentera Tv- soffan på fredagsmorgnarna: Den här gången var det Maria Wetterstrand och inte du från mp. Det var beklämmande att se. Ni är som representanter av två olika partier!Inte undra på att jag lämnade partiet när hon kom!! Just i fråga om pensioner fanns inte någon annan i panelen som så positivt pratade om Reinfeldt och hans förslag som just Maria. Och då var de andra deltagare Peter Wolodarski och Anders Björk! Den sistnämnda hade den mest verklighetsförankrade synen. Jag befarar att svenska folket kommer att få en akut släng av politikerföraktet: Vad har Maria W, mp:s nuvarande språkrör tillika Reinfeldt eller centerpartiets unga tjej jobbat med förutom att de sysslat med politik? Vilka är de att bestämma hur framtida pensioner blir? Vad vet de överhuvudtaget om arbetslivet? Friår är en ok idé ,likaså att man kan ha en varierande veckotimmesantal för heltid i olika yrken. Medborgarlön anser jag vara nonsens, mvh Päivi Rissanen N

  ReplyDelete
 22. Päivi Rissanen/ Jag vill bara införa dig att vi har en massa människor somingår i det som kan kallas "sysselsättningsfasen" utan någon LÖN.Det betalas ut allt möjligt konstigt och det får inte kallas arbete då utgår LÖN.

  Om "medborgarlön" är NONSENS så är det väldet som alla partier tycker. Fullkomligt normalt.

  Beträffande PUCKELN "ungdomsarbetslöshet" går den att "bota" genom att t.ex, ta bort arbetsgivaravgiften för ungdomar så blir det billigare att anställa men å andra sidan kan de lönekompensera sig där det går att betala mer.

  Vi ska vara medvetna om att en SEKTOR är marknadsstyrd av vad som säljs till utlandet och de VARSLAR nu påen del ställen.När jag läser en del kommentarer undrar jag om det är någon mer än jag som arbetat i en stenhård konkurrensutsatt sektor i 14 år mellan 18-32 då jag till slut ådrog mig magsår och var slut som ackordsarbetare.

  Anser att vi ska satsa på utbildningar men hur "nischa rätt".Skit samma men ska vi jobba till 75 får väl alla då ha rätt att utbilda sig till 60.Har man sagt A får man säga B.

  ReplyDelete
 23. Tala om för alla att de som flesta som förespråkar arbete till 75 kan pensionera sig vid 65 (eller tidigar) pga att deras tjänstepension uppgår till 65 % av lönen, då de haft en månadslön över 45.000:-/mån ...

  ReplyDelete
 24. Välkommen till 24Hour Lån Tjänst

  Har du försökt att få lån från bankerna utan framgång? Snabbt behöver pengar för att få ut av skulden? Behöver pengar för expansion eller etablering av ett eget företag? Få ett lån från en av Storbritanniens ledande företag lån. 24Hour Lån Tjänsten är ett av de största säkrade lån företag i Storbritannien och vår vänliga och erfarna personal har möjlighet att behandla din ansökan snabbt och effektivt. Du får låna över en term 1-25 år och låna något belopp från £ 2000 till £ 50,000,000.00 för något ändamål.

  Olika typer av lån som vi erbjuder är:

  personliga lån
  Kortfristiga lån
  Skuldkonsolidering lån
  Online lån
  snabba lån
  Lån Alla ändamål
  Kredit termer
  Dåliga krediter lån
  Billiga lån
  Negativa krediter lån
  bostadslån
  Bad kredit problem
  Säkrade lån

  Med en låg ränta på 3% på alla delar av världen. Applikationen finns tillgänglig för sökande som är 18 år och äldre.

  För mer information, vänligen kontakta via e-post: 24hourloanservice@gmail.com
  Hälsningar
  Larry Fox

  ReplyDelete

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.