VAD SKA VI MED SAMHÄLLET TILL?

tisdag 18 juni 2024

Natur ska restaureras i EU, men det är inte alls klart - och en miljöminister kan förlora jobbet

I EU gick lagen om naturrestaurering igenom. Trots svenskt motstånd från Tidöregeringen. Men det krävdes en österrikisk miljöminister som var villig att riskera att bli sparkad ur regeringen, bli stämd a sin egen regering och skapa en regeringskris i Österrike. Hon heter Leonore Gewessler.

Hon redovisade att det var hennes plikt att rösta ja, mot sin regeringschefs uttryckliga vilja. I Österrikes regering sitter de konservativa och de gröna

- Om 20 eller 30 år, när jag ska prata med mina två syskonbarn och visa dem skönheten i vårt land och den här kontinenten, och de frågar mig: 'Vad gjorde du när allt stod på spel?' kan jag svara: 'Jag försökte så mycket jag kunde'.

Länderna i EU ska, enligt beslutet i ministerrådet, således restaurera natur.  Oerhört bra! Och miljörörelse och forskare  jublar.  Men. Än är det inte klart.

Beslutet kunde alltså drivaS igenom av Österrikes miljöminister - bilden - som röstade ja. Mot sin regeringschefs vilja.

Miljöministern är från de gröna. Men regeringschefen - förbundskansler Karl Nehammer - är från kristdemokraterna. Och han är förbannad och hotar att driva frågan till EU-domstolen...

Förbundskansler Nehammer skrev  till  EU-rådet ordförande före omröstningen och uppmanade att rådet skulle bortse från "hans ministers" röst och hävdade att hon inte hade rätt att ta den ståndpunkt hon hade. Miljöminister Gewessler menade att kanslerns anklagelser var felaktiga.

Så vad händer... Jag jublar inte än... däremot kan sägas att Österrike har en miljöminister i verkligheten. Medan Sverige har en miljöminister bara till namnet. Sverige röstade nej till beslutet och försökte bli den stoppkloss som krävdes.

PS!
Det som röstades igenom i ministerrådet var  att EU:s medlemsländer måste restaurera minst 20 procent av EU:s land- och havsområden till 2030 och alla ekosystem som behöver återställas till 2050. Medlemsländerna ska anta restaureringsplaner som beskriver hur de avser uppnå dessa mål. Men. Alltid dessa men.
Det finns möjligheter för enskilda länder att till stor del smita ut genom en variant på nödutgång. Gissa om Tidöregeringen kommer att hitta skäl för det! Redan surrar man om kriget i Ukraina som skäl.