VAD SKA VI MED SAMHÄLLET TILL?

fredag 22 mars 2019

Östersund och de urbana

Det är onekligen så att Uppdrag Gransknings granskning av Östersunds fotbollsklubb är ganska intressant. Men varför lägger man fiolspel med folkviseton bakom? Är det ytterligare ett tecken på den urbana synen på allt utanför de större städerna? Eller är det tecken på mina fördomar om de urbana?