måndag 24 april 2017

Vattenbrist - men anfall mot vattentäkt...

http://www.aktionraddavattern.se/
Samtidigt som vattnet sinar för många kommuner bedrivs "krig" mot en av norra Europas största vattentäkter - Vättern. Kriget består i att  Försvarsmakten använder vattentäkten som övningsområde.

Regeringen har frågan på sitt bord: skall Vättern bli än större övningsområde för bland annat granatbeskjutning än tidigare? Här finns hemsidan för Rädda Vättern.