söndag 14 juli 2019

Visst är väl semester populism...

Begreppet populism härrör från Romarriket. Politiker som värnade – eller åtminstone sökte stöd hos – de lägre klasserna kallades populares. Popularerna ville stärka​ ​folkets politiska makt, fördela rikedomar så de också kom fattiga till del, dela ut bröd gratis till de som hungrade. De var dessutom motståndare till slaveri. Sämre förebilder kan man ha i den politiska debatten.

Det amerikanska Populist Parti bildades i slutet av 1800-talet och drev frågor som åtta timmars arbetsdag, progressiv inkomstbeskattning, reglering av truster för att försöka säkerställa mångfald i ägande, offentligt ägande av monopol som järnvägar, telegraf och telefon. Gissa vilka som var sura över sådana förslag! Samma sort som idag kallar allt som doftar jämlikhet för populism i nedsättande betydelse. 

Klicka på bilden för att läsa hela inlägget:
https://www.etc.se/ledare/forslagen-fran-arbetarroelsens-kraftdagar-hade-i-dag-kallats-populism?fbclid=IwAR0IOwes2ySYOHhPeNLa5net28n1RwYF3g_B4uDym2xMk0NMQCvMhxbZSSk