måndag 13 maj 2019

Drygt en minut om miljö och social anständighet...

Plötsligt började ledande miljöpartister - inte minst på senaste kongressen - betona vikten av att miljö- och klimatpolitik måste kombineras med fördelningspolitik och social hållbarhet.

Det sker i samma stund som Partiet Vändpunkt bildats och betonat just detta - och efter undersökningar som visar att väljare inte tror att MP förstår vanligt folk. Samma kritik har framförts på den här bloggen i åratal, och bemötts av "partilojala" som om jag varit fiende.

Men de "partilojala" har legitimerat den retorik, politik och framtoning som skapat just det som skadat partiet och grumlat det som är grön ideologi. Här ett drygt minuten långt resonemang om att miljö och fördelning tillhör kärnan i grön ideologi. Från Ekots lördagsintervju 1997... så något nytt är det verkligen inte, även om en del tycks tro det.