fredag 5 april 2019

Dags att anmäla M till konsumentverket?

Moderaterna vill bryta upp energiöverenskommelsen och ersätta orden "förnybar energi" med "fossilfri energi". Förmodligen vill man ge sken av att känkraft är koldioxidfri.

Den varianten försökte Eon sig på för snart tio år sedan. Konsumentverket reagerade och förbjöd dem göra reklam på det sättet eftersom kärnkraft inte är koldioxidfri. Hur mycket än lobbyister redan då försökte marknadsföra den tanken.

Lakoniskt konstaterade Konsumentverket att mängder med fossila bränslen krävs för alla moment i kärnbränslekedjan – uranbrytning, konvertering, den enormt energikrävande anrikningen, transporter, bränsletillverkning, byggande under många år, den tidskrävande rivningen av reaktorer och därtill avfallshantering under minst 100000 år.

Så nog borde Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson anmälas. De är i vart fall inte fossilfria, allra minst mentalt.