Tuesday, 21 November 2017

Fredskultur - nätverk bildat.
Så har då ett fredskulturnätverk bildats, vilket bland annat Johan Svensk, kommunalråd (MP), skriver om i Miljömagasinet.

Jag är en av medlemmarna och nätverket kan man nå via Facebook här.

"Ett samlande nätverk för anhängare av progressiva livsviktiga idéer – om ickevåldsnormer, om fredsministrar i världens länder, om bildandet av fredsinstitut, om kärnvapenförbud, om nedrustning, om svensk alliansfrihet och stopp för vapenexport."