Saturday, 4 November 2017

Forskare har en naiv syn på politik och hur det ekonomiska systemet fungerar

http://www.fria.nu/artikel/131540
"Forskare tycks – och det gäller även Johan Rockström – ha oändligt svårt att förstå hur politik, maktutövning och det dominerande ekonomiska systemet fungerar. Därför kan vi fortfarande höra naiva föreställningar från forskarvärlden att ”vi kan klara 1,5 gradersmålet, eller åtminstone 2 gradersmålet”. Man bortser, som om man vore både blind och döv för politiska dilemman och den sentida kapitalismen som domineras av kortsiktighetens förbannelse.

Svaret på varför vi inte kommer att lyckas nå vare sig 1,5-procentsmålet eller 2-procentmålet hittar vi i...."
 Läs fortsättningen av min senaste ledare här.