Monday, 30 October 2017

Ska alla få rösta?

Läs söndagens ledare i ETC här.
Hur många är tillräckligt insatta för att förstå sig på samhället och dess politiska förutsättningar?

Är man inte tillräckligt kompetent när det gäller att förstå politiken kan röstandet såväl försämra samhället i stort som förutsättningarna för de som inte begriper så mycket. Av omsorg om illa drabbade borde rösträtten tas ifrån dem. För allas bästa. Och de mångas trevnad.

Det är budskapet i den amerikanska statsvetaren Jason Brennans bok ”Against democracy”. Timbro haf låtit översätta den och gett ut den under namnet ”Efter demokratin – argument för ett nytt styrelseskick”.

Eftersom värderingsskiften kan gå fort i Sverige så lär förslag om inskränkt rösträtt också hamna på den svenska politiska dagordningen. Ur Timbros hand är det tradition att en del äter utan att skämmas.

En rimligt kvalificerad gissning är att Sverigedemokraterna tar upp debatten om inskränkningar av rösträtt för invandrare. Därifrån kan frågan, när vi liksom vant oss, föras vidare till traditionell borgerlig höger

Först 1945 fick de som uppbar socialbidrag rösträtt i Sverige. Kanske blir det också de som först blir av med den. Med motivet att de inte vet sitt eget bästa, att de inte är dugliga nog. Precis som argumentet mot kvinnlig rösträtt såg ut. Det finns synnerliga skäl att vara vaksam, skiten har en förmåga att smyga sig på..

Läs hela söndagsledaren i ETC här. Där jag bland annat å påpekar att socialdemokraternas historia inte är den renaste när det gäller kvinnlig rösträtt.