onsdag 11 oktober 2017

Partiledardebatt och miljöfrågor...

I Agendas partiledardebatt flög Fridolin och Lööf ihop. Om flygskatten. Fridolin pläderade för skatten, Lööf hävdade att man istället för skatt bör byta bränsle. Lööfs argumentering är okunnig - om det nu inte är så att hon spelar på att de som lyssnar är okunniga

För det första sker flygtrafik på sådan höjd att så kallad höghöjdseffekt uppstår oavsett om man använder biobränsle eller fossila bränslen - vilket bland annat en rapport från KTH påpekade så sent som i somras.

För det andra skulle det krävas ofantliga mängder biobränslen - dessa stackars biobränslen är redan uppbokade för så mycket annat att den biologiska mångfalden redan hotas.

För det tredje är Lööfs argument så ologiskt att det borde föranleda rött kort: vad är det för logik att flyget till skillnad från andra transportslag skall vara en skyddad zon för skatter på fossila bränslen?

För det fjärde: När nu Fridolin som kompensation för flygskatten ger extra bidrag till ett antal mindre flygplatser av regionalpolitiska skäl så försvinner stora delar av Lööfs "landsbygdsargument".

Sen kan man ju fundera över Fridolins logik också... Den regering där han ingår satsar 750 miljoner på utbyggnad av flygplatsen i Åre för att det skall bli fler flygresor dit. Samtidigt som retoriken går ut på att vi skall flyga mindre.

I Agendas partiledardebatt var väl annars kristdemokraternas Ebba Busch Thor den som fick alla miljö- och naturintresserade att tappa hakan - hon klagade på att regeringen satsade pengar på att återupprätta våtmarker, som försvunnit i rasande takt i Sverige. Våtmarker rymmer 20 procent av de rödlistade arter som finns i Sverige, fungerar som naturliga reningsverk och är samtidigt något av det mest kostnadseffektiva man kan göra för att skydda hav, sjöar och vattendrag från övergödning.

Den största ideologiska klavertrampet gjorde dock Annie Lööf som motsatte sig att regeringen satsar en del på att rädda skyddsvärd skog med motiveringen att hon är emot socialisering... Jisses!

Moderaternas nye ledare uttalade inte de där orden som den ovane så lätt snubblar på - "biologisk mångfald" t ex. Och Stefan Löfven ser lite lätt vilsen ut när han försöker tala miljö, han vände sig mot Fridolin för att få nickade till bekräftelse.

Vi har långt, långt kvar innan det finns brett politiskt engagemang för miljöfrågor rent generellt. Och tyvärr är de journalister som står för utfrågningen oförmögna att ställa både frågor och följdfrågor. De kan helt enkelt inte frågorna.

Därför kopplades inte ekonomidebatten ihop med klimat- och miljöfrågor. Den riktigt värkande frågan fick inget utrymme: Vilken plan för för att minska de reella klimatavtrycken som vår konsumtion ger upphov till?

Mats Knutson är för övrigt jävig eftersom hans hustru är aktiv i styrelsen för Swedavia (som äger och sköter driften av de större flygplatserna) och en rad andra företag som är beroende av att konsumtionsnivån hålls hög.