Wednesday, 4 October 2017

I varje dollar, euro och krona är de förborgade...

I gårdagens Rapport konfronterades klimatminister Isabella Lövin med att de svenska klimatrelaterade utsläppen ökat under mandatperioden.

Det är i och för sig inget nytt - man har ju lyckats upprätthålla så kallad "god ekonomisk tillväxt". I varje krona, euro och dollar finns, i alla led - oavsett om det handlar om varor, resor eller tjänster -  koldioxid. Svårare än så är det inte. Det är ju detta som är dilemmat.

Många har fått mer pengar att konsumera för, reklamen för allt längre flygresor är stenhård och många av oss unnar oss allt mer. Samtidigt som tekniken inte hinner med vad gäller att frilägga dollar, euro och kronor från koldioxid i nödvändig takt.

Nu kunde naturligtvis klimatministern säga att ökningarna av utsläppen ökat på grund av att vi har blivit fler, men det funkar inte riktigt eftersom utsläppen också ha ökat per enskilt person.  Ju vidlyftigare vi lever - för att vi har möjlighet att göra det  - ju svårare är det att nå klimatmålen. Ju mer livsstilspropaganda för konsumtion och härliga resmål vi utsätts för ju mer suktade blir vi. Ju fler som lyfts från ett liv med små ekologiska fotavtryck till samhällen med stora sådana - ju viktigare blir det att vi som redan lever med stora avtryck minskar våra. Det handlar om något så elementärt som klimaträttvisa.

Dilemman står som spön i backen. Det är ju bara att slå upp dagens tidning så ser vi att reklamflödet för ökande koldioxidutsläpp är gigantisk.

Regeringen har för övrigt berättat att demokratin är beroende av bland annat massmedier, och eftersom dessa lever på reklamintäkter så tas reklamskatten bort - det vill säga den dominerande delen av propaganda för ökande utsläpp skattbefrias för att hålla upp demokratin... Se där de dilemman vi står inför.

En del av oss hade fått för sig att ett grönt parti i regeringen skulle utnyttja sin plattform genom att föra ett offentligt samtal om detta dilemma... Så blev icke fallet.

(Nej, det hade inte varit ett dyft bättre med en borgerlig regering, även om nu Annie Lööf i nästa partiledardebatt i SVT med ett flin kommer att påpeka att utsläppen ökar med en rödgrön regering,,, Enda skillnaden hade varit att rika hade släppt ut mer, medan fattiga hade släppt ut mindre.