Tuesday, 10 October 2017

Champagne på UD - och några tröstens bärs på försvarsdepartementet...medan övriga statsråd tiger.

Politik kan vara vacker. Den kan också vara ful. Något av det fulaste är att gömma undan avgörande frågor i utredningar som ska vara klara någon dryg månad efter ett riksdagsval.

Så ska ske med den utredning som skall göra ”en grundlig analys av konventionens innebörd och konsekvenser”. Det är den konvention som ledde fram till Nobels fredspris som avses. Konventionen om att förbjuda kärnvapen.

Den konvention som Sverige haft för avsikt att ratificera ända tills USA meddelade sitt missnöje, svensk vapenindustri kände sig hotad av Natos missnöje och försvarsminister Peter Hultqvist (S) äntrade scenen för att meddela att det allt djupare och bredare samarbetet med Nato på alla sätt var viktigare än att förbjuda kärnvapen.

Man kan ana att det suckades djupt på försvarsdepartementet när meddelandet från norska fredspriskommittén annonserades. Plötsligt fick UD lite trumf på hand. I realiteten pågår nämligen en kamp mellan försvarsdepartementet, som är mest intresserat av att inte störa samarbetet med Nato, och utrikesdepartementet som arbetat länge med konventionen.

Det är en kamp mellan Peter Hultqvist och Margot Wallström (S). Visserligen förnekas detta med bestämdhet, men man måste vara både blind och döv för att inte begripa hur det ligger till.

Nu kan man ju tycka att det i de stora sammanhangen inte betyder så mycket om Sverige ratificerar avtalet eller inte. Men då har man fel. För att..

Resten av dagens ledare i ETC hittar du här..