lördag 2 september 2017

DN än en gång på kärnvapnens sida

Atombomber är otäcka. Men planeten har inte sprängts i bitar. Så Sverige bör ta tillbaka sitt engagemang för förbud mot kärnvapen.

Detta meddelades på DN:s ledarsida igår - den 1 september 2017. Man går därmed USA till mötes. USA ogillar nämligen att Sverige vill förbjuda kärnvapen, Nato har ju kärnvapen som en del av sin strategi.

DN stöder således försvarsminister Peter Hultqvist som inte vill att Sverige skriver på FN-resolutionen mot kärnvapen. Trots att Sverige redan röstat för den i FN. DN anser att Margot Wallström har så dåligt omdöme - som gått i bräschen för denna resolution - att hon bör ges skrivförbud.

DN:s engagemang för kärnvapen känns igen. För 60 år sedan ingick DN och en socialdemokratisk f.d. försvarsminister en allians för att Sverige skulle skaffa egna kärnvapen. DN:s ledarsida (Herbert Tingsten) och en f.d. socialdemokratisk försvarsminister (Per Edwin Sköld) stod på barrikaderna. De hade stöd av ÖB.

Även då var den socialdemokratiska regeringen splittrad i frågan. Precis som nu när uppenbarligen Margot Wallström stöder FN-resolutionen medan Peter Hultqvist vill gå USA till mötes genom att inte ratificera det man röstar för i FN...

Lite historia:
Sverige skrev på icke-spridningsavtalet 1968. Men det svenska kärnvapenprogrammet avslutades inte helt förrän 1972 när det svenska "plutoniumlaboratoriet" stängdes.  En del dokumentation är hemligstämplat i 70 år och har därmed ännu inte offentliggjorts.

Som radanmärkning kan noteras att 1945 tryckte USA på för att få rätten till svenska urantillgångar.

Hur som helst kan man konstatera att DN - som anser att kärnvapen är "otäcka" - än en gång står på kärnvapnens sida.I Hiroshima och Nagasaki avrättades 140 000 barn, kvinnor och män sekunderna efter det att när USA fällt sina bomber. Den ena hette Lilla Pojken. Den var, med DN:s vokabulär, otäck.

Märkligt nog har inte något av Miljöpartiets språkrör yttrat sig i frågan. Hur länge skall partiets medlemmar acceptera att företrädas av språkrör som i första, andra och tredje hand är språkrör för den löfvenska regeringen och inte ens vågar ta ställning i frågan om kärnvapen längre.