Sunday, 13 August 2017

MP-historia (4): Aktioner var en del av den gröna själen...


Aktioner var en del av partiets själ.  Eva Goës, språkrör 1986-88, greps av franska marinsoldater då hon var med och demonstrerade mot atomsprängningarna på Mururoa-atollen. Som språkrör och riksdagsledamot kunde jag, utan att partiet ifrågasatte, vara trädkramare i flera civila olydnadsaktioner.

Aktion mot kärnkraft
 "Vi kan tänka oss att belägra Barsebäck. Vi har tekniska och ekonomiska möjligheter för en sådan aktion". Sa jag inför att MP, Folkkampanjen mot kärnkraft och danska kärnkraftsmotståndare planerade en aktion.Aktion mot djurfabriker
MP hade på tidigt 80-tal genomfört en uppmärksammad demonstration mot djurhållningen på regeringens Harpsund. Korna stod instängda året runt med det krystade motivet "de mår bättre där då de slipper bromsar". De släpptes ut så småningom.  Aktioner mot djurfabriker var ingenting som upprörde miljöpartister...

En aktion som medier hade svårt att undgå - ett sätt att skapa en tydlig bild av vad MP ville.
 
Full fart på aktionerna i mitten på 80-talet.


Aktion mot asbest och usel arbetsmiljö
Asbest tog livet av arbetare, medan det juridiska spelet pågick år efter år och politiker vägrade ta i frågan av ekonomiska skäl. Till slut skickade språkröret Ragnhild Pohanka (och jag som alldeles färskt språkrör) ett brev med pulver i (som i själva verket inte var asbest utan något ofarligt) till statsminister Palme och de övriga partiledarna med orden "det här är kanske det närmaste du har kommit asbest. Kanske känner du olust när det ligger på ditt skrivbord...".

Nej, påsarna innehöll egentligen inte asbestpulver... MP.s program för arbetsmiljö fick kanonbetyg i LO-tidningen.

Aktion mot Storebrorssamhället
I en av de första motionerna i riksdagen, när vi kommit in 1988, krävde vi att datoriserad registrering av vilka böcker som personer lånar på bibliotek inte skulle få ske på grund av risker för samkörning av olika register och därmed uppbyggande av storebrorssamhället. Vi sjösatte, i samma anda,  en landsomfattande aktion mot det, som vi ansåg, integritetskränkande sättet staten genomförde folkbokföring.

Kvällspressen, om inte annat, gillade konkreta bilder. En del blev förbannade,men bilden av MP:s syn på övervakningssamhället blev tydlig.