torsdag 10 augusti 2017

MP-historia (1): Vägrar värnplikt tills hyckleriet tar slut...

DN 24 februari 1984.

Februari 1984. Miljöpartiet, som bildades 1981, hade ett drygt år kvar till kommande val.

Fredsfrågan var viktig. Många av oss som var aktiva i MP reagerade starkt mot främst socialdemokraternas hycklande - man pratade om nedrustning och fred men drev fram JAS-projektet och såg mellan fingrarna på olaglig vapenexport till diktaturer.

Vi beslöt att vägra värnplikt och repövningar - resp ge stöd till de som vägrade - så längre hyckleriet pågick.

En av de som än idag jobbar med MP på kanslinivå - Jan Hagman - hade redan dömts till fängelse för sin politiska vägran. Per Gahrton skulle bli nästa. Flera åtal väntades.

När Per, som satt med i partiets politiska utskott, fängslats förlade vi ett av våra möten på fängelset.

Själv väntade jag på kallelse till repövning - jag hade gjort lumpen på KA i Vaxholm -  men den kom aldrig. Tyvärr.

Civil olydnad bygger på att lagbrott sker utan våldsinslag, att det sker öppet och att man tar sitt straff. Syftet är att skapa opinion för att förändra lagar och regler - mycket av det vi idag uppfattar som välfärd är en följd av civil olydnad.

I Anarkistisk Tidskrift skrev jag en längre essä om vikten av att i första hand ta ansvar för "rollen" som människa, inte för rollen som tjänsteman, politiker eller något annat. Ett tema också i ett av kapitlen i min bok från 1989, Miljön, makten och friheten. Civil olydnadsaktioner var en del av MP:s själ.