fredag 4 augusti 2017

Den tragiska sfären där grönt och naivt samexisterar

I den sfär där grönt och naivt växt samman -  en sfär som är oändligt skadlig - utropades så naivt efter att Volkswagen avslöjats som miljömanipulatörer att straffet skulle bli hårt när nu konsumenterna skulle straffa dem. Så blev naturligtvis inte fallet.

De naiva menade att Lundin Petrolium skulle drabbas illa av reaktioner på deras agerande. Så blev inte fallet.

De gröna som också är naiva trodde att länderna skulle leva upp till Parisavtalet i handling, så är inte fallet.

På en av de senaste miljöpartikongresserna meddelades att FN:s 17 globala mål var som hämtade från MP:s partiprogram, ett förverkligande av det som MP bildats för att uppnå.  Inte ett ord om konflikten i de 17 målen... Inte ett ord om mål 8: alla länder skall uppnå ekonomisk tillväxt, som alltså likställs med mål som ekologisk hållbarhet, biologisk mångfald och skydd av de plantera processerna.  Den sfär där grönt och naivt möts finns långt upp i det gröna partiets hierarki.

Det naiva kan upprätthållas så länge politik och journalism bedrivs i stuprör. Vilket är förutsättning för röd och blå politik grundade på ideologier som räknat bort livsförutsättningarna ur sina ekvationer.