Sunday, 23 July 2017

Vem lyssnar partierna på?

Vad skulle "nationalekonomins fader" Adam Smith anse om dagens bolag och finansfigurer och politiker som vänslas med Almega? Det kan man ju fundera på när man vet vad han ansåg om gårdagens köpmän.... Så här skrev han i alla fall:

"Köpmännen utgör en klass av människor vilkas intresse aldrig exakt sammanfallet med allmänhetens och som vanligen har ett intresse av att föra allmänheten bakom ljuset och till och med förtrycka den."