Tuesday, 4 July 2017

Trafikutskottets ordförande tvingas till avbön

Sverige har lovat att bli ett av världens första fossilfria länder. Planerar vi för framtiden eller försöker vi bromsa den? frågade Karin Svensson Smith retoriskt innan regeringen tvingade henne till avbön. Frågan är bra.
En annan fråga som måste ställas är: varför fick hon inte språkrörens stöd för sitt uttalande? Är språkrören språkrör enbart för den löfvenska regeringen? 
Det undrar jag i dagens ledare i ETC.