lördag 29 juli 2017

Nyheter i stuprör....

Från TT:
"Hushållens konsumtion ökade med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,2 procent. Exporten ökade med 0,7 procent och importen steg med lika mycket."

Man kan också utläsa: hushållen konsumtionen ökar trots att vi redan är på väg att konsumera sönder planeten, det offentligas del av den totala ekonomin minskar,  transporterna som ökar de klimatrelterade utsläppen ökar såväl för import som export.

Vilken tur att vi diskuterar miljö, klimat och hållbarhet för sig - och "ekonomi" för sig. Annars skulle ju medborgarna se obehagliga sammanhang.

Vad kan vi vänta oss av miljöminister Skog när siffrorna över ökande klimatrelaterade utsläpp redovisas? Kanske samma sak som förra gången: "Det beror ju på att ekonomin går bra."

När ska vi på allvar diskutera dilemmat? I takt med att vi blir rikare och rikare så skadar vi de planetära processerna som vi är beroende av.

Mycket beror på att vi lever i en tankefigur som medför att siffror på konton  uppfattas som likvärdigt med naturkapital, realkapital och humankapital. Att siffror på konton anses lika värdefulla som verkliga värden. Så bisarrt!

Vi måste samtala om hur vi bygger ett ekonomiskt system som faktiskt är hållbart. Det är absurt att de som vill samtala om detta i den offentliga debatten utmålas som flummiga. Men, herregud, det är ju vårt tillväxtberoende ekonomiska system som är flummigt.