Thursday, 20 July 2017

Härligt, härligt, men farligt, farligt

När jag föreläste om demokrati - och hur man kan bilda partier - på ett universitet i Moskva för ett antal år sedan avslutades lektionen med att den smått förfärade lektorn utbrast: "Härligt, härligt, men farligt, farligt".

Kom att tänka på det när jag  läste en intervju med den ryske nationalisten Alexander Dugin i DN. Han har undervisat vid Moskvas statsuniversitet och uppfattas numera som en av den internationella "alternativhögerns" stora ideologer. Den höger som tycks vara närmast att slå ut den globalisering som den rödgröna rörelsen misslyckats med att slå ut.

Tänk er att Bernie Sanders hade vunnit över Clinton och sedan tagit hem presidentskapet i USA - då hade kritiken mot globaliseringen inte byggts på hat utan på solidaritet. Faktiskt. Det hade varit kapitalets rätt att gå på tillväxtjakt på demokratins bekostnad som blivit huvudmål för reformer, inte byggande av fler murar för att stoppa människor.

Kritik mot globalisering kan vara härlig, härlig - men högerns variant är farlig, farlig.

Den förfärade lektorn? Hen bjöd på te efter föreläsningen. Innan vi sa farväl log hen och upprepade fast i omvänd ordning: ´"Farligt, farligt, men härligt härligt". Huruvida omvändelsen var medveten eller omedveten vet jag inte.