Wednesday, 26 July 2017

Grundfelet - som i och för sig inte undandrar sittande regering från sitt ansvar

23 maj 2011 - den då sittande regeringen driver på med den ideologiska privatisering av det mesta. Att regeringen skött frågan högst märkligt är en annan sak, främst vad gäller att informera varandra och oppositionen.Dessutom: när frågan var uppe i riksdagen var det bara Vänsterpartiet som hade avvikande mening. https://data.riksdagen.se/fil/EDC8222E-3BC6-466E-8678-9A5D25B4B379