Monday, 24 July 2017

Dmitrij Donskoj, Aurora och tigande rör

Dmitrij Donskoj. Hört talas om den? Det är den atomdrivna ryska ubåt som tagit sig in i Östersjön och i realiteten trappar upp krigsretoriken i praktisk handling. Den spiral av sådan som pågår - och där Nato, Ryssland och Sverige deltar fullt ut - är inte bara tragisk utan också livsfarlig eftersom det kan gå över styr.

Medier, som driver på krigshetsen, uppträder ansvarslöst. Det började för några år sedan med att SvD drev upp retoriken genom rubriker och bildsättning, DN  kände att de hamnat på efterkälken och köpte över SvD:s krigsretorikmotor Mikael Holmström, medlem i Krigsvetenskapsakademien (vilket SvD i det längsta inte ville delge sina läsare), för att komma ifatt.

Så är vi där, upprustning, krigsretorik, atomdriven ubåt som inte har i Östersjön att göra, följd av slagkryssaren RFS Pjotr Velikij och kryssaren Marshal Ustinov, Sveriges värdlandavtal med Nato som i september skall övas i den gigantiska Aurora där vägar, hamnar, flygplatser och järnvägar skall användas och amerikanska marinkåren skall delta. Vardagen i Mälardalen, Stockholm, Göteborg och Gotland skall militariseras.

Krigsretorik fungerar inte utan att medierna blåser på och att politikerna vulgariserar (som när Annie Lööw i en partiledardebatt började tala om "ryssen"). Det som sker nu sker under rödgrönt styre. Det är en olycka att Sveriges försvarsminister just nu heter Hultqvist och att denne beter sig som Putin genom att hävda att den som kritiserar regeringens politik - värdlandavtal och Aurora - går fiendens ärenden.

Det är en olycka att det parti som har sina rötter i fredsrörelsen tiger trots att man säger att man har makt på allvar. Det är en olycka att MP leds av fega språkrör som tiger och därmed gör MP totalt ointressant i fredsfrågan. Skämmes, ta mig fan!