Thursday, 6 July 2017

Det berättas mig...

.... att klimat- och miljöfrågan dominerar alla talares framträdanden i Almedalen...
Inte? En skarp debatt om närmandet till Nato då? Inte det heller? Nähä.
Om robotiseringens nästa fas och hur man skall bemöta det faktum att vårt största skattebas - arbete - utgör en allt mindre andel av den totala ekonomin? Inte det heller?
Jaså, är det de gamla vanliga frågorna som dominerar. Ja, där känner man sig ju hemma förstås. Tryggt att hålla sig till det hemvana där alla veta vad alla skall säga. Men var så säker det kommer att göra väldigt ont en vacker dag.