Tuesday, 25 July 2017

Datum borgarna, som ville "dra nytta av marknaden", inte vill kännas vid: 2014-02-13


"Sedan Transportstyrelsens start för drygt fyra år sedan har it-driften hanterats av Trafikverket genom en myndighetssamverkan. Men nu väljer Transportstyrelsen en ny väg och förnyar inte avtalet som löper ut vid årsskiftet 2015-2016.

– Vi har gjort ett ganska omfattande arbete med att ta fram en sourcingstrategi där vi beslutat att konkurrensutsätta avtalet, säger Daniel Karlsson, it-direktör på Transportstyrelsen.

– I första hand handlar det om kostnaderna. Vi vill dra nytta av marknaden och gå över till att köpa drift som en tjänst i stället för att själva äga datahallar."

Hela artikeln här.