lördag 3 juni 2017

God verkanGranatgeväret Carl Gustaf
har sålts i stor mängd till
svenska försvaret,
men är framför allt en storsäljare utomlands,
i den svenska vapenexporten.

Mer än fyrtio olika länder
 har köpt vapnet. 

En del
har sålt det vidare,
därför är det svårt att säga exakt
vilka länder som har tillgång till det svensktillverkade granatgeväret.

Granatgeväret har  använts
 i en rad krig och väpnade
konflikter världen över. 

Till exempel i inbördeskrigen
 i Burma, Libyen och Sri Lanka,
samt av de amerikanska styrkorna
 i Irak och Afghanistan.

Granaten går att tidsinställa efter hur
långt bort målet är
 så att den sprängs i luften ovanför målet
och de 800 stålkulorna angriper uppifrån.

Funktionen garanterar god verkan även om fienden
tagit skydd bakom någonting.


Texten är från utställningen Laddat på Eskilstuna Stadsmuseum.