Friday, 30 June 2017

När ska klockgrodorna klämta för den allt absurdare kapitalismen?


Det låter som kyrkklockor. Dämpat. Ödesmättat. Platsen är Baldringe i Skåne. Det är maj 1991. Just där, och just då, får jag information om det tredje slaget. Det skulle bli fyra. Sedan skulle statskuppen vara genomförd.
Klockgrodorna, vars parningssång låter som kyrkklockor, kände inte till saken. De lever där i Baldringe, ovetande om statskupper. Men för mig är deras parningsläten för alltid förknippad med den statskupp som gav marknaden rätten att jonglera med demokratin.
Det handlar inte om någon bananrepublik. Det handlar om Sverige. 
Läs hela krönikan här.
För övrigt är jag på väg till en extramedverkan i Nyhetspanelen i Gomorron Sverige, SVT. Klockan 07:45 som vanligt.