Monday, 29 May 2017

Kampsången till MP som aldrig blev...Den här låten skrevs till Miljöpartiet som kampsång. Partiet hade just bildats. Handlar inte minst, som som sig bör, om maskrosor. Den är inspirerad av Rolling Stones Dandelion och i refrängen hörs minsann Anders Burman och studiopersonalen sjunga med av full hals och lust. Hur som helst, partilåt blev den aldrig. Det blev istället Beethovens nionde symfoni, med text av Roland von Malmborg.