Friday, 12 May 2017

Inför MP-kongressen: Vapenexport till diktaturer och partipolitiska krumelurer

Under några år satt jag med i Exportkontrollrådet som ger ansvarig myndighet råd i frågan om bland annat vapenexport. Är det något jag vet så är det att lagtexter som hanterar vapenexport misstolkas till sitt yttersta. Och när man misstolkat till det yttersta så blir det praxis som gäller. Det vill säga hur man gjort tidigare i liknande fall.

Kommande beslut hänvisades ständigt till denna praxis. Och vi som reagerade uppfattades som om vi bara obstruerade. Därför behövs tydlig lagstiftning. För att bland annat stoppa vapenexport till diktaturer. En motion med det innehåller kommer att skapa livlig debatt på Miljöpartiets kongress.

Det är en motion undertecknad av bland annat riksdagsledamöterna Carl Schlyter och Annika Lillemets. De kräver att MP i regeringen skall kräva att vapenexport till diktaturer förbjuds. Partistyrelsen avslår motionen. Det lustiga är att det finns en majoritet i riksdagen för detta om man ser till vad som är partiernas politik - vad man lovat inför förra valet!

Hur kan det då bli kontroversiellt att på en MP-kongress kräva att detta skall genomföras?

Det kan tyckas obegripligt. Det kan väl inte vara rimligt att det skall vara fritt fram att lova något inför valet men att sedan inte genomföra det trots att det finns majoritet i riksdagen. Ändå är det så det kan bli. Det påminner om hur Socialdemokraterna inför valet 1988 lade en miljö- och energiproposition men till sin förskräckelse efter valet såg att det nog fanns en majoritet i riksdagen för vad som lovats... Så man utarbetade en ny proposition där de flesta löften som gavs före valet var som bortblåsta. Läs mer här.

Förbud mot vapenexport mot åtminstone diktaturer är alltså genomförbart i riksdagen, om man får tro partierna. Att M och SD är emot räcker inte för att stoppa det.

Skulle Miljöpartiet ställa krav i regeringen på det sätt som motionärerna kräver så är det upp till Socialdemokraterna att ta ställning. De skulle knappat kunna säga nej i en sådan situation utan att rodna något alldeles förskräckligt och få en hård interndebatt.

Men visst är det bekymmersamt för Stefan Löfven, I sin tidigare gärning som ordförande i Metall lobbade han aktivt för ökad svensk vapenexport.

Blir det inte uttryckligen stopp för vapenexport till diktaturer i riksdagen så kommer förslaget som en utredning (KEX) lagt att genomföras, ett förslag som Moderaterna också ställer sig bakom. Och tolkningen kommer att bli vidlyftig, praxis kommer att fastställas och exporten till diktaturer kommer att fortsätta. Språkrören skulle visserligen slippa konflikten med Löfven - men är det inte värt lite dålig stämning att få stopp på något av det mest pinsamma i Sveriges handel?

Det är minst sagt märkvärdigt. Det där med att partistyrelsen säger nej. Jag förstår mig inte på den strategi som MP:s partiledning gjort till sin.

Men tänk om S skulle slänga ut MP ur regeringen då? Risken är, som sagt, liten. Vem vill kasta ut någon som kräver stopp för vapenexport till diktaturer - och hur skulle det tas emot av medlemmar i det socialdemokratiska partiet? Att man kastar ut något som driver ett krav som S-kongressen själv beslutat att ställa sig bakom?

Genom att stötta motionens krav skulle partiledningen faktiskt läka en del av de sår som uppstått i relation till såväl flera riksdagsledamöter som till en inte obetydlig del av partiets medlemmar och potentiella väljare.

Istället riskerar man ytterligare sår. En mycket illa vald strategi. Rent av obegriplig. Som om lojaliteten var större med Löfven än med det parti man representerar. Det är strategiskt ogenomtänkt och politiskt dumt. Sexton månader kvar till valet, låga opinionssiffror och kärnväljare som lämnar. Då behöver man visa att man kan mopsa mot den löfvenska socialdemokratin.

Grön politik behövs! Så räta på ryggarna. Kongressen kan ge språkrören mod att värna gröna värden.


PS!
Den 25 maj - kvällen före kongressen i Linköping inleds - avhålls två seminarier, arrangerade av engagerade miljöpartister i kretsen kring Grön Omstart:

Alla miljöpartister och även allmänheten är hjärtligt välkomna! Fri entré.