tisdag 9 maj 2017

Fredsminister - hur ställer sig MP?

Fredsminister. Motion till MP:s kongress. Rejält stöd har den fått. Partistyrelsen avslår.  

Vi har under de senaste åren sett en utveckling där krigsretoriken såväl i Sverige som i vårt närområde och i andra delar av världen har skruvats upp på ett förfärande sätt.

Detta sker, oroande nog, på ett sätt som inte ligger i linje med den etablerade innebörden av begreppet gemensam säkerhet. En sådan säkerhet bygger bland annat på att ömsesidigt förtroende skapas, att agerande inte skapar nya konfliktytor och att försöka sätta sig in i hur motparten upplever ens eget beteende.

Nu är en bok på gång, en rejäl genomgång av främst MP:s hantering av fredsfrågan. Kan redan idag beställas (100 kr inkl frakt) från info@seveus.se

Innehåll
Inledning | 5
Miljöpartiets fredsprogram | 11 
1997 års fredsprogram | 12
2005 års fredsprogram | 16 
2013 års fredsprogram | 22 
Valmanifest 2014-2018 | 28 
Försvar mot verkliga hot | 29 
Utrikesdeklarationen 2017 | 31 
En rättvis värld är möjlig: Rödgrön plattform 2010 | 32 
Politik för internationell samverkan 2017 | 53
Civil EU-fredskår | 66 
De Grönas Liverpooldeklaration 2017 | 71 
EU:s globala utrikes- och säkerhetspolitik | 72 
Kongressmotion 2017 om fredsminister | 74 
Analys av motion om fredsminister | 82 
Birger Schlaug om fredsminister | 92 
Kongressmotion 2017 om vapenexport | 95 
Kongressmotion 2017 om nedrustning | 101 
Riksdagsmotion 2013 om fredsdepartement | 102
Riksdagsmotion 2015 om värdlandsavatl | 105 
Kongressmotion 2016 om fredspolitik | 107 
Riksdagsmotion 2016 om Rysslandskontakter | 109 
Riksdagsmotion 2016 om fredsinstitut | 114  
Riksdagsmotion 2016 om värdlandsavtal | 116 
Riksdagsmotion 2016 om Stratcom | 118
Valter Mutt i riksdagen i februari 2016 | 120 
Carl Schlyter i riksdagen i februari 2016 | 123 
Riksdagsdebatt om värdlandsavtal 2016 |125
Socialdemokraterna och freden: Kongressen 2017 | 137 
Uppgifter för en fredsminister | 146
Bilagor Kongressmotion 2016 om fredsdepartement | 165 
Lagförslag i USA 2017 om fredsdepartement | 173 
Litteratur | 194


PS! 
Inte bara i Sverige:  http://canadianpeaceinitiative.ca/