Wednesday, 5 April 2017

Tio procent, månad efter månad, mindre än så räcker inte...

Det går illa för planeten såväl som för de svenska miljömålen och H&M. De sistnämnda ökade inte försäljningen med tvåsiffriga tal vilket anses som "svag försäljning"

Hur vore det om någon av de stora ledarskribenterna och politiska kommentatorerna kopplade samman det faktum att våra ekologiska fotavtryck ökar och bara ett av de svenska miljömålen ser ut att uppfyllas med den absurda tanken att försäljningen av kläder måste öka med tio procent "månad efter månad" för att det skall anses tillfredsställande.

Hur vore det om vi skulle våga se sambanden mellan kraven på ständigt ökande konsumtion och planetens problem? Hur vore det om vi skulle försöka hitta ett ekonomiskt system som inte är beroende av tillväxt för att överleva?

1 av 16 miljömål klarar Sverige.