onsdag 26 april 2017

Om kon(s)ten att lura både väljare och sina medlemmar...

Sverige har aldrig varit så nära en omställning bort från uran och fossila bränslen som för 30 år sedan. 

När Miljöpartiets opinionssiffror rasslade i höjden 1987 – och partiet som första nya parti på 70 år tycktes vara på väg in i riksdagen – reagerade statsminister Ingvar Carlsson (S) snabbt. Han flyttade energifrågorna från industridepartementet till miljödepartement. Och lät Birgitta Dahl bli statsråd för både miljö och energi. 

Den 4 mars 1988 – Miljöpartiet hade då tagit sig över tioprocentsvallen i opinionsmätningarna – presenterade Birgitta Dahl en samlad miljö- och energiproposition. Ordet omställning nämndes 64 gånger! Sverige skulle bort från såväl kärnkraft som fossila bränslen. Sverige skulle ställas om! Nu jävlar!


Så kom valdagen sex månader senare. Och plötsligt befann sig den socialdemokratiska ledningen i en knipa. Det fanns nämligen majoritet i riksdagen för att genomföra en omställning. 

Läs vidare om hur Socialdemokraternas partiledning manipulerade och lurade skjortan av såväl väljare och sina medlemmar. Hela ledaren finns här.