lördag 15 april 2017

Inför kongress: "Vi vill återföra MP till den gröna kärnan".

"Den ideologiska förändringen i partitoppen återspeglas av att ledande företrädare för partiet kallar sig gröna liberaler, vilket är något helt annat än att stå bakom grön ideologi". 

Det skriver medlemmar ett nätverk - bland annat riksdagsledamot, lokalt språkrör och regional gruppledare -  som inför kongressen vill återvinna MP. Man skriveri det gröna magasinet Syre:

"Vi i nätverket hoppas, tror på och vill jobba för att föra tillbaka Miljöpartiet till den gröna kärnan. Vi vill att Miljöpartiet ska återta sin position som det parti som visar på de långsiktigt hållbara lösningarna i en alltmer kaotisk värld. Som ett första steg i detta förändringsarbete ser vi att det behövs en annan sammansättning av personer i partistyrelsen än vad som föreslagits av riksvalberedningen. 

Vi avser därför att utarbeta ett alternativt förslag till partistyrelse. En kort enkät kring aktuella politiska frågor kommer att skickas ut till nominerade kandidater som en hjälp till att göra urvalet till denna lista.Valet 2018 finns runt hörnet och det är hög tid att börja leda in Miljöpartiet på rätt spår igen vilket är rollen som ett grönt stigfinnarparti. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete att kontakta artikelförfattarna."

Hela debattinlägget finns här.

På kongressen finns flera vägvalsmotioner, bland annat om ekonomisk politik och vapenexport. Vad är det som kallas "partilinje"? Är det partiledningens politik eller är det partiprogrammets? Bör inte partiet kunna såväl medverka i regering som driva opinionsbildning för partiets politik - eller är det en omöjlighet? Hur ska väljare förstå vad MP egentligen vill om man aldrig får höra det från språkrör? Dessa frågor samtalas om i nätverk som Grön Omstart och föreningar som Grön Nystart. En radda tidigare språkrör skrev i vintras en DN-Debattartikel på samma tema här. Global Greens antog för några veckor sedan en "a unitied vision".