söndag 9 april 2017

Grön omstart lanserar fem namn till MP:s partistyrelse

Anneli, Nicklas, Nina, Isak och Peter.
På Facebooksidan Grön Omstart - med 1600 medlemmar - lanseras fem utmanare till Miljöpartiets partistyrelse. En reaktion på de förslag som partiets valberedning lagt - i syfte att få en mer ideologiskt förankrad styrelse för att återvinna "den gröna ideologins kärna".

Nina Petersson - med gedigna erfarenheter och kunskap från miljö- och utvecklingsstudier - vill " stå upp för de gröna värderingarna i alla sakfrågor för att utveckla ett samhälle där miljöns förutsättningar är vårt ramverk och ekonomin ett medel för att uppnå social hållbarhet"

Anneli Vitterskog - som har fil kand konfliktlösning -  vill verka "tydliggöra för allmänheten att den gröna ideologin har svar inom alla samhällsområden"  och  "är motgiftet till de främlingsfientliga och antidemokratiska strömningar som vi ser".


Nicklas Börjesson - med erfarenheter som systemutvecklare från finansbranschen - ser "den gröna ekonomin som är partiets trumfkort" och menar att "om partiet lyckas konkretisera och kommunicera den till väljarna" kommer partiet att komma långt.

Peter Söderlund - som tidigare varit ersättare i partistyrelsen för Miljöpartiet. Vill skärpa partiets sociala ambitioner.

Isak Betsimon -magisterexamen i nationalekonomi som jobbar på Finansinspektionen. Vill vara med och utveckla den ekonomiska politiken.


PS! Tanken med Grön Omstart är verka för just en  grön omstart - och " en återkoppling till den gröna ideologins kärna". samt att "problematisera och ifrågasätta fenomenet evig tillväxt". Syftet är också att tvinga fram en ökad interndemokrati.