måndag 27 mars 2017

Obligatorisk vaccinering - är inte det fullständigt kontraproduktivt?

Ska Sverige införa obligatorisk vaccinering mot mässling? Obligatorisk, dvs tvång. Det föreslås i en moderat motion till riksdagen. Beslut förväntas gå igenom i maj.

Jag är övertygad om att fördelarna med att vaccineras mot mässling vida överskrider nackdelarna. Mina barn är vaccinerade. De slapp det elände som jag gick igenom.

Men skall vi tvångsvaccinera?

Måste man inte vara extremröd, brun eller bara allmänt dum om man föreslår något sådant?

Bilden av barn som med våld dras från sina föräldrar för att få ett stick armen förskräcker. Och hela idén kommer att öka motståndet mot vaccinering.  Tilltron till myndigheterna är inte så stor att ett tvång kommer att ses som annat än illvilja, brist på förmåga att motivera till frivillig vaccinering, storebrors övergrepp.

Hela förslaget är kontraproduktivt. Misstänksamheten kommer att öka. Det reella tvånget att nyfödda skulle få lapris i ögonen togs bort en gång i tiden, vilket var av godo.

Men vi har ju skolplikt, menar en del, varför då inte ha vaccinationsplikt? Det är ett svagt argument som öppnar för allt möjligt tvång på temat "har vi lite tvång kan vi väl ha lite mer".

Men är laget inte viktigare än jaget? Det händer ju att jaget tvingas att göra saker för lagets bästa. Så är det. Så resonerade det kinesiska kommunistpartiet då man införde enbarnspolitiken för andra än minoritetsbefolkningar. Befolkningen växte för fort för samhällets bästa, var motivet. Kinesisk press tilläts förstås inte ta bilder, och mobiler fanns inte när kvinnor som vägrade tvångsomhändertogs för att genomgå tvångsabort.

Skillnaden mellan vaccintvång och detta är naturligtvis enorm. Det skall sägas. Men jag trycker ändå att tanken på bilder där föräldrar tvingas hålla sig på avstånd när barn tvångsvaccineras inte är tilltalande... och de kommer att skapa förstärkt motstånd, förstärkt misstänksamhet, förstärkt misstro.

Det ser alltså ut som om riksdagen kommer att ge de starkaste vaccinmotståndarna vatten på sin kvarn. Driver man igenom tvång så är det just det man gör.

God, en enkel, argumentation, frikopplad från läkemedelsindustrin, räcker. Fördelarna med mässlingsvaccin överväger med råge nackdelarna. Säg det. Men tvångsvaccinera inte. Det är ett nederlag för demokratin, rent av en skam.

Giriga läkemedelsföretag får naturligtvis många att undra... Så sluta upp med er girighet -  en nåd att stilla bedja om, om än naiv...

Säg inte att sprutan är ”helt säker”, helt enkelt därför att det är information som inte stämmer. Istället bör budskapet vara ”fördelarna starkt överväger och att allvarliga biverkningar kan förväntas vara mycket sällsynta”. Som medicinsk expert har man mycket att vinna på att vara lyssnande och inte för ivrig med sina egna fakta, menar Anders Lindberg i DN. Anders Tegnell från Socialstyrelsen håller med, enl samma artikel. Klokt.