fredag 31 mars 2017

Gröna studenter har fattat... och Lövin kuppar.

Gröna Studenters språkrör Klara Westby och Tomas Hedlund skriver i Aktuell Hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt):

"Ett grundläggande problem är att det helt saknas mål för att minska utsläpp som sker utanför landets gränser. Svenskar orsakar i dag mer än tio gånger mer utsläpp än vad som är hållbart. En stor del kommer från varor som vi importerar och internationella flygresor. Faktum är att två tredjedelar av svenskars utsläpp sker utanför Sverige.

Vi måste ta ansvar för de utsläpp vi orsakar. Regeringen bör därför anta ett mål om att Sveriges klimatpåverkan ska minska ur ett konsumtionsperspektiv. Genom att sätta upp ambitiösa mål och ta modiga beslut kan vi skapa en framtid med hög välfärd inom planetens gränser. Men det kommer innebära uppoffringar på kort sikt, och det är klimatpolitikens stora problem."

Hela artikeln finns här. Heder åt gröna studenter!

Isabella Lövin är inte så pigg på att räkna rätt - och därmed berätta om våra verkliga utsläpp per capita - men tillhör i alla fall dem som vill runda Trump, flyga till San Francisco och skriva  avtal med Kalifornien om forskning etc. Kanske mest symbolik, men ändå... För övrigt kan noteras att Kalifornien hade rätten att införa egna krav för bilismen vilket ledde fram till att införandet av katalytisk avgasrening påskyndades.Hade Kalifornien då legat i EU hade man inte haft den rätten, det hade nämligen krockat med EU:s inre marknad... Frihandelsprincipernas förbannelse.