måndag 6 mars 2017

Att så ett frö av tvivel...

Under 2015 och 2016 har Klimataktion haft 9 seminarier med uppföljande studiecirklar i samarbete med ABF Stockholm.

Stina Oscarson, regissör och kulturskribent, har varit seriens moderator. Rapporterna kan läsas på Medborgarutredningen.se.

Stina har nu med Medborgarutredningen som underlag författat en litterär text, som lyfter fram de tvivel och frustrationer vi stött på under seminariernas gång.