fredag 17 februari 2017

Syre nr 139

I dag kommer nr 139 av det omistliga det gröna frihetliga nyhetsmagasinet Syre ut. Det är imponerande. För egentligen var det ett omöjligt projekt när den startades. Som numera lever och frodas och irriterar och glädjer. Får man skriva så om man är ledarskribent i två andra irriterande tidningar: Dagens ETC och Fria Tidningen? Ja!

I detta nummer har jag skrivit om den föreslagna klimatlagen. Det finns många sätt att ta sig runt den. Och ihålig är den. Men bättre än ingen. Skulle kunna bli bra om den politiska viljan finns.https://tidningensyre.se/2017/nummer-139/se-upp-klimatlagens-inbyggda-flyktvagar/