fredag 24 februari 2017

Sverige kränktes av främmande makt

Så har då rapporten om  2016 års kränkningar av svenskt territorium kommit. Med förhållandevis liten rubrik meddelas i DN att Sverige kränkts 20 gånger. Varav 3 av USA, 14 av andra Natoländer samt två gånger av Finland och en av Ryssland. Kanske därav litenheten i rubriken.

Snopet för krigsretoriker ..? Men vem flyger över Sarek?


PS!
De kränkningar den svenska Försvarsmakten gjorde av främmande makt - fyra stycken -  förklaras som "misstag i form av felaktig geografisk lägesuppfattning samt administrativa misstag".