lördag 11 februari 2017

Medborgarperspektiv - inte marknadsperspektiv eller statsperspektiv...

Medborgarperspektiv. Det är något annat är såväl marknadsperspektiv och statsperspektiv. Vi snuddade vid detta i gårdagens Nyhetspanel i SVT. I samband med en debatt om public service rätt att agera på nätet.

Medborgarperspektiv. Det är väl snarast så man kan definiera det samhällsperspektiv som grön ideologi rymmer - även om tolkningen av "medborgare" är vidare än formellt juridiskt medborgarskap.

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att det till exempel finns "aktörer" på mediemarknaden som vare sig är åsiktsdrivna eller vinstsyftande. Public service kan vara - och är för det mesta - något sådant.

De med marknadsperspektiv anser att public service skall hålla sig borta från nya plattformar, det vill säga på nätet. De surar till och med när SVT använder skriven text.  Det sägs konkurrera med marknadsaktörer. Och så är det. Det är meningen. Trots att det ur ett marknadsperspektiv är fel. Dessutom: konkurrera om det lokala materialet kan aldrig vare sig SVT eller SR.

Samhället bör inte bli underställt marknadsperspektivet. Balans måste råda. Mellan marknadens normala krav på avkastning och civilsamhällets krav på något större än så.

Överhuvudtaget är marknadsperspektivet totalt dominerande i den svenska debatten. T ex när det gäller debatten om vinstuttag ur den skattefinansierade välfärden.

I andra länder inser man att det finns medborgarperspektiv som i detta fall väger tyngre än marknadsaktörernas krav på avkastning på insatt kapital. Därför tillåts inte vinstuttag från skattefinansierade friskolor. Vinst får de gärna ha. Men pengarna skall återinvesteras. Precis på det sätt som Miljöpartiets kongresser slagit fast gång på gång.

Krocken mellan medborgarperspektiv och marknadsperspektiv är oundviklig. För Miljöpartiet var medborgarperspektivet grundläggande som del av grön ideologi när vi startade partiet. Vi ville inte se ett dominerande marknadsperspektiv, men inte heller en dominerande statsperspektiv.

När MP drev icke-vinstsyftande kooperativa lösningar inom t ex omsorgen så kom kritik från både vänster och höger. Från vänster ville man se enbart offentligt ägd barnomsorg utifrån någon sorts variant av statsperspektiv. Från höger förordade man bolagiserade ägarformer, hämtat från marknadsperspektivet.

Idag har Vänsterpartiet lustigt nog förflyttat sina positioner och anser ungefär samma sak som MP ansåg tidigare.

MP:s partiledning har virrat fram och tillbaka, kanske av olust över att Vänster anammat uppfattningarna. Plötsligt ansågs den politik som MP stått för som varande vänster, trots att Vänstern en gång anklagat den för att vara höger...

Utan medborgarperspektiv lär samhällets alla områden till slut underkastas ekonomismens järnlag: medborgare reduceras till kunder, alla verksamheter blir underställda vinstkrav istället för sociala krav, goda värden ersätts med penningvärden, demokratin blir underställd ekonomismens järnlag med de kortsiktiga kvartalsrapporternas förbannelse. I ekonomismens värld kan det vara rationellt att angripa de planetära processer utifrån den mentala inställning som i praktiken råder: finanskapital är likvärdigt med naturkapital.

Utan medborgarperspektiv går varje uns av möjlighet att bygga goda samhällen under. Svårare än så är det inte. Så därför må man begripa att varje, till synes harmlös, pusselbit som läggs utifrån ökat marknadsperspektiv till slut blir en förfärande slutprodukt. Lika förfärande slutprodukt som pusselbitar för ständigt ökat statsperspektiv skulle skapa.