fredag 10 februari 2017

Med Homer Simpson som ansvarig

Bombhot kan vi inte göra så mycket åt. Inte att människor springer över räls och blir överkörda heller. Men nog skulle Trafikverket kunna ha en rimligare informationspolicy när det gäller inställda tåg - t ex tala om att de är inställda i högtalare, eller på ljusskyltarna på stationerna, eller på hemsidan.

Sök information på hemsidan brukar det heta... Jovisst.  Vet man att tåget inte gått från Hallsberg så borde man ju kunna meddela det tidigare än en timme senare på hemsidan eller åtminstone via de högtalare som finns på stationerna eller ljustavlorna. Kan man ödmjukhet tycka. Man kan ju också fundera på varför Trafikverket inte kan förstå att ett tåg inte kan komma till en perrong där det redan är fullt med stillastående tåg. Eller hur det kan komma sig att man håller fast vid avgångstider till minuterna före den tänkta avgången trots att tåget befinner sig mer än fyra mil bort.

Den lustigaste varianten är att tåg faktiskt kommer tre minuter efter det att information utgått om att tåget inte kommer - så resenärerna, som har hunnit rusa till busstationen utan att hinna fram innan bussen kört iväg, plötsligt ser tåget anlända - men ack, inte hinner tillbaka innan tåget stolt far vidare.

Regionaltåg är inte något som Trafikverket bryr sig om. Få så kallade affärsresenärer där. Bara sketna medborgare.

År efter år samma sak. Allt medan man pratar om höghastighetsbanor och vinstkrav - hur vore det om man på allvar försökte se till att det man har fungerar? Typ högtalare. Eller hemsidor.

Nästa kaos lär komma när bankernas digitala system rasar ihop och alla de siffror vi har som pengar går upp i rök allt medan kontanterna rationaliserats bort eftersom vi i Sverige fått för oss att kriser och kaos inte drabbar ett så modern och utvecklat land som vårt...

Modernitetens förbannelse: sårbarhet. Människans förbannelse: naivitet. Marknadens förbannelse: kortsiktighet.Trafikverkets förbannelse: Simpson som informationsansvarig.

Det tre första - om modernitetens, människans och marknadens förbannelser - är ett citat från ett gammalt kongresstal från 1993, baserat på en MP-rapport om vikten av att bygga robusta samhällen med låg sårbarhet. Det var då, innan ideologin lades i arkivet och man i brist på ideologi började prata om modernisering - som ju kan betyda vad fan som helst. Inklusive infantilisering.

PS! Min medverkan i Nyhetspanelen ställs rent fysiskt in för att ersättas med ett foto i panelsoffan och prat i telefon. Ett mycket litet, i stort sett obetydligt, problem i sammanhanget.

Interiör från Trafikverkets, eller om det är SJ:s, informationscentral.