lördag 4 februari 2017

Klimatlag införs - hoppas det inte blir repris på de gröna nyckeltalen som bara försvann...

Påskriften var så mycket så mycket bättre hos Lövin...
Så har då också Sverige fått en klimatlag. Ungefär tio år senare än Storbritannien.och ett par år efter Danmark.

Blir det bra? Det beror på.

Kan man komma undan? Jajamensan!

Bryter man mot lagar brukar man få straff... Jo, i det här fallet kan man möjligen bli fälld i riksdagens konstitutionsutskott om en majoritet vill fälla en regering.

Bara blaj alltså? Nej, så skall man inte se det. Det kan bli bra. Men, för den som har minnet i behåll och kan sin miljöhistoria, finns ett moln på himlen. Man kan införa saker, men sedan dra undan dem utan större debatt...

En tanke, som nu presenteras som ny, är att regeringen i sin budget skall redovisa hur man hanterar klimatfrågan. Liknande infördes redan 1999 då MP fick igenom att statsbudgetens finansplan skulle innehålla gröna nyckeltal som beskrev utvecklingen så man kunde följa hur de politiska besluten påverkade olika miljöfaktorer.

Meningen var att det så skulle vara i evig tid. Men borgarna drog undan det när de fick makt 2006. Centern var inte bättre som miljöparti än så. Så ni bara vet.

Nyckeltalen som försvann...
De gröna nyckeltal som redovisades gällde klimatpåverkan, total energianvändning, användning av kväve och fosfor samt olika emissioner t ex svaveldioxid, kväveoxid och bensen. Nya parametrar skulle införas stegvis: bland annat vad gäller biologisk mångfald.

Själv är jag lite sur för att inte MP redan i den första statsbudget man lade tillsammans med sossarna  återinförde de gröna nyckeltalen. Men visst, jag vet att sossarna var griniga när vi krävde att de skulle införas.

Vi hade i själva verket knappast fortsatt samarbetet om vi inte fått igenom kravet på gröna nyckeltal. 

Nåja, nu kommer ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag. Detta lanseras såsom politiska reformer ofta gör: det vill säga på ett överdrivet sätt. "Det blir olagligt att prioritera bort klimatet", säger klimatminister Isabella Lövin.

Jo, föralldel. Men, som sagt, "olagligheten" består i att en majoritet i riksdagens konstitutionsutskott kan uttala att man ogillar de beslut regeringen tagit. 

Men, visst, politisk retorik är politisk retorik. Och bakom floskler kan ändå finnas något som kan bli bra.

Först några fakta om läget:
  • Det skrivs att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska med 85 procent jämfört med 1990 års nivå till 2045. Då är det bra att veta att utsläppen i Sverige redan var 25 procent lägre 2015 än de var 1990. 
  • Trots det har de svenska utsläppen snarare ökat... när man ser till vår konsumtion. 
  • Det är nämligen så att i takt med att vi blivit rikare så vi kan flyga till Thailand istället för att ta mopeden till faster Anna i Säffle så minskar våra utsläpp i Sverige. Utrikesflyg räknas inte in i statistiken.
  • Det är också så att i takt med att vi lägger ner jordbruket och importerar mer kött från Danmark, Polen och andra länder så minskar våra utsläpp i statistiken trots att de inte alls minskar...
  • Konsumerar vi prylar i allt snabbare takt så minskar våra utsläpp bara prylarna tillverkas i något annat land.
  • Ska vi klara klimatlagen så kan vi således flyga utomlands mer än semestra inom landet, lägga ner jordbruket och sluta köpa grejer som tillverkas i Sverige - för att istället med gott samvete skita ner i andra länder genom vår konsumtion.
  • Vi lurar oss själva, men inte planeten. 
  • Det är liksom grunden i klimatlagen. Som gör att målen är uppnåbara.
Är jag inte onödigt ironisk nu? Nej.

Men. Är det inte svårt att mäta vilka utsläpp vårt sätt att konsumera, resa och leva medför om man räknar med vår konsumtion? Jo.  Men man gör så gott man kan. Både Naturvårdsverket och Världsnaturfonden. 

Det  kompliceras av att prylar färdas kors och tvärs över jorden - som t ex fisk som fiskas i hav nära oss, men som rensas i en annan världsdel för att återföras över havet till oss i förpackad form. 

I statistiken, som räknas inom klimatlagens ram, är utsläppen av växthusgaser noll av en sådan hantering. Och vi kan låtsas att vi ligger i fronten i kampen för att rädda klimatet. 

I själva verket ligger Sverige på tionde plats - under tidigare regering lyfte vi tre placeringar - på listan över länder som gör störst ekologiska avtryck per capita. Efter den här regeringens mandatperiod kan vi lyfta till nionde plats...

Men likt förbannat kommer ni att höra statsminister och språkrör - och opposition förstås - berätta sagan om att "vi ligger i fronten i kampen för klimatet". 

Dom ljuger i sak. Men talar sanning enligt statistiken som man utgår från. Det är det som är politik. "Det är så vi räknar", svarade den tidigare statsministern när kan i SVT konfronterade med de verkliga siffrorna. Den nuvarande skulle svara likadant. 

Men inte ens den smartaste politiker kan smita undan att våra svenska utsläppsminskningar, inom våra egna gränser, inte varit ett dyft större än genomsnittet i EU för åren 1990 - 2015. Så när ni hör något annat så är det också ljug.

Om konsten att räkna
Stefan Löfven meddelade på presskonferensen häromdagen att "detta är en reform som förmodligen blir den viktigaste som vår generation kommer att genomföra för Sverige".

Så skulle det kunna vara om man inte räknar utsläppsstatistik på det sätt man gör.

Den så kallade klimatlagen skall kombineras med ett klimatpolitiskt råd. Detta råd skall utvärdera de politiska besluten utifrån hur de påverkar möjligheterna att nå nollutsläpp.

Visserligen sjösattes förra året ett liknande råd - Miljömålsrådet, som också skulle kolla klimatpolitiken - men det kan ju vara fint med flera råd. Miljöministern har liksom ett råd, och klimatministern ett annat. Mycket råd blir det.

Men grunden är det klimatpolitiska rådet bra. Så inget ont om det.

Rådet får också lägga förslag på vad man skulle kunna göra. Ett sådant råd borde omedelbart vara att vi skall försöka åtgärda de verkliga utsläpp vårt sätt att leva ger upphov till - istället för att utgå från den statistik som visar att vi släpper ut mindre trots att vi släpper ut mer.

Den som anser att ett sådant klimatpolitiskt råd skall ges lär inte få delta i det klimatpolitiska rådet.

Det kan bli bra, kanske... bättre än utan i vart fall
Slutsats: Det klimatpolitiska ramverket och klimatlagen kan bli bra. Men de kan också missbrukas, förfuskas och utnyttjas för att ge en falsk bild av verkligheten.

Lägg därtill att det kan gå med klimatlagen som med de gröna nyckeltalen. Stolta deklarationer när de införs, sedan kommer vardagen och till slut försvinner alltihopa ut i intet.

Är jag inte cynisk nu? Jo. Något har jag ju lärt mig efter alla år i politiken. Nämligen att allt inte är vad det synes vara.

Men, föralldel, också att det kan bli bättre än det kunnat bli om det blev som värst. Om det finns en politisk majoritet som vill. Eller tvingas.

Det fanns det inte 2006 när de goda intentionerna med de gröna nyckeltalen raderades från statsbudgeten. För att dom avslöjade för mycket. Bättre lycka denna gång. Hoppas jag. Så det inte bara blir som en vift med en kolbit. Och en väldigt bra bild i kontrast till Trump.