onsdag 4 januari 2017

MP tappar i miljöfrågor - och regeringsbeslut M2012/02983Me

Så har till och med det mest omöjliga inträffat. Miljöpartiet, som i decennier uppfattats som överlägset bäst i miljöfrågor, har förlorat också denna fråga i senaste opinionsmätning. Nu är det bara 15 procent kvar som anser att MP är bäst på miljöfrågor.

Frågan blir: Hur länge skall den nuvarande partiledningen få köra partiet i botten?  De är på väg att totalförstöra det som så många, ofta helt ideellt, byggt upp under svåra, nästan omöjliga, förhållanden.

Det är inte bara det att partiet tappar i miljöfrågor, tappar i opinionen och tappar kärnväljare. Snart sagt varje vecka får jag mejl från sådan som varit engagerade länge som helt enkelt hoppar av i sorg över att partiet "förlorar sitt existensberättigande".

För en del var miljöminister Skogs pressmeddelande före jul - om att regeringen stoppat en investering på uppåt 50 miljarder kronor i vindkraft i Hanöbukten för att militären sagt nej - droppen som urholkat stenen.

Innan dess hade samma minister - få har uppmärksammat det - upphävt Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut i fråga "om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Karlsborgs flygplats". (Regeringsbeslut M2012/02983Me)

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen hade inte godkänt Försvarsmaktens miljökonsekvensbeskrivning vad gäller kraftigt ökande svensk och utländsk verksamhet vid flygplatsen. Ärendet behandlades redan av den tidigare moderatledda regeringen - men denna valde att inte agera mot länsstyrelsens beslut.

Christer Hagman, aktiv i Rädda Vättern, skriver: "Nu är det viktigt att förstå att det inte handlar om en liten ändring av verksamheten utan en femdubbling, från 2 000 flygrörelser per år till över 10 000 per år med nya inslag av stridsflyg, helikoptrar, transportplan och drönare samt även utländskt flyg. Och detta ska ske i ett område skyddat av Natura 2000 vid Vätterns strand och helt nära samhället Karlsborg."