Monday, 5 December 2016

Ska Marine Le Pen krossa glastaket...?

Några få procent till och Österrike hade fått en president som om Europa inget lärt. Nu blev det en miljöpartist som värnar värden som frihet, jämlikhet och syskonskap.

Hur blir det i Frankrike? Avser de som lät argumentet "hon kan krossa glastaket" vara det tyngsta i retoriken för Hillary Clinton vara lika begeistrade i att Marine Le Pen ska krossa glastaket? Så att unga kvinnor i Frankrike förstår att det är självklart att en kvinna kan bli president? Identitetspolitikens dilemma...

Min senaste ledare i Fria finns förresten här Den handlar just om detta med dålig retorik byggd på identitetspolitik och det magiska i att kvinnor frågar och män får svar.

Italien. Också där är det struligt. Men där består etablissemangskritiken inte av en höger som Le Pens utan av Femstjärnerörelsen med Beppo Grillo. Vilket känns betydligt bättre. Även om det säkert är lika obegripligt för etablissemanget. Sverige skulle också må väl av en offensiv etablissemangskritik baserad på social anständighet med kritik av den liberala ekonomins avarter och konsumtionssamhällets principer.

PS!
För övrigt har oljeledningen genom Standing Rocks i North Dakota stoppats. Ni som följt den amerikanska presidentkampanjen i andra medier än svenska känner säkert till att De grönas kandidat Jill Stein deltog i protesterna. Sista tiden har förresten flera hundra krigsveteraner agerat skydd för demonstranterna...