Friday, 9 December 2016

Lustmord på Pisa

Årets sista Nyhetspanel ägnade jag åt lustmord på Pisa-undersökningen. Vilket kändes skönt. Hur många har läst den? Och om man har läst den, hur kan man då få till alla brakade rubriker och svulstiga politiska uttalanden? Glädjande nog tycktes såväl Ursula som Tove vara inne på liknande spår.

Här finns Gomorron Sverige, dra fram till 07.45 så kommer du till soffpratet.

För övrigt samtalade vi om det österrikiska valet som enligt mig avglordes av vädret till förmån för det anständiga alternativet.