Wednesday, 9 November 2016

USA-valet: 1 197 004 gröna röster

Jill Steins kampanj resulterade i drygt 1 miljoner röster (preliminärt 1 197 004). Förhoppningen om 5% grusades rejält, men å andra sidan var det dubbelt så många som förra gången. Bästa stat blev Hawaii med 2,9%, följt av Oregon 2,5%, Kansas 2,0%. (Alla resultat här). Kampanjen, sett som kampanj, var trots allt den bästa Green Party haft, men förmodligen valde många för säkerhets skull Clinton för att stoppa Trump. Kampen för nytt valsystem, med rätten att ranka kandidater, går vidare.

Här en sluthälsning från Jill: