lördag 8 oktober 2016

Opinionsmätning på hal is...

USA-valet. Läget är komplicerat. Opinionsmätningarna på hal is - man får tag på allt färre som är statistiskt utvalda,  allt färre svarar.  I opinionsmätningen efter debatten mellan paret Trump-Clinton visade det sig att fler ville rösta på en annan kandidat än de två de två som nyss debatterat.

Lägg till  att de som sympatiserar med Green Part - som är mer likt 90-talets svenska MP än dagens - står inför vägvalet att rösta på Jilla Stein, the greater good, eller Hillary Clinton, the lesser evil (jämfört med Trump). Stein har mer gemensamt med Bernie Sanders än vad Clinton har.

Jill Steins kampanj riktar nu specifikt in sig på vissa stater och generellt på att lägga en plattform för nästa val - man vill uppnå ett resultat som gör att man har en given plats på valsedlarna istället för att som hittills tvingas lägga ner mycket mänskliga resurser och mycket pengar på att ta sig in på valsedlarna.

Det amerikanska valsystemet medför för övrigt att den som fått flest röster ändå kan förlora. Valdeltagandet är ungefär på rysk nivå.